Tension Free Transvajinal Tape Uygulaması Sonrası Mesh Erozyonu Nedenli Mesane Taşı Olgusu

Jule Eriç Horasanlı

2550 Crıner Sistem Taş Vakasının Analızi

Mehmet Kılınç, Mehmet Özer

Multipl Sklerozlu Olguda Anestezi Uygulaması

Hale Borazan, Elmas Kartal, Şeref Otelcioğlu

Mesane Taşlarına Ekstrakorporeal Litotripsi Uygulaması

Ali Acar, Talat Yurdakul, Esat M. Arslan, Giray Karalezli, Şenol Ergüney, Şükrü Çelik

İndeksleme