Multipl Sklerovda Bilgisayarlı Beyın Tomografisi Bulguları

Ayşegül Öğmegül, Galip Akhan, Saim Açıkgözoğlu

Multipl Skleroz Ve Kognitif Bozulma

Zehra Akpınar, Zahide Betül Gündüz

D Vitamini Ve D Vitamini Eksikliğinin Sistemik Etkileri

Bilsev İnce, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Majid Ismayilzade, Mehmet Dadacı

Multipl Sklerozlu Olguda Anestezi Uygulaması

Hale Borazan, Elmas Kartal, Şeref Otelcioğlu

Multipl Sklerozun İmmünopatolojisi

Zehra Akpınar, Aysun Hatice Akça

Multipl Sklerozda Akson Kaybı

Zehra Akpınar, Aysun Hatice Akça

Multipl Sklerozlu Hastalarda Serum Homosistein, Asimetrik Dimetil Arginin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri

Zehra Akpınar, Sevil Kurban

Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz

Şule Şahin Onat, Zuhal Özişler

İndeksleme