Serum B12 Düzeyi Primer Ve Sekonder Polisitemi Ayrici Tanisinda Etkin Bir Ayrici Tani Kriteri Olarak Kullanilabilir Mi?

Sinan Demircioglu, Serkan Budancamanak, Ali Dogan

Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Tanili 114 Hastanin Incelemesi

Zafer Gökgöz, Füsun Özdemirkiran, Melda Cömert, Güray Saydam

Polisiteminin Nadir Bir Nedeni: Idiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Asiye Kanbay, Hakan Büyükoglan, Nezihe Özdogan, Fatma Sema Oymak, Mehmet Güngör Kaya, Inci Gülmez, Ramazan Demir

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco