Atipik Bronkoskopik Ve Radyolojik Görünümlü Kronik eozinofilik Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Ümmüye Biçer, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Turgut Teke

Histopatolojide Müsteri Memnuniyeti: Kalite Kontrol Arastirmasi

Sameera Rashid, Issam Albozom

Domuz Kaynakli Influenza A (h1n1) Virus Enfeksiyonu : Radyolojik Bakis

Seda Özbek

Kardiyomegaliyi Taklit Eden Asemptomatik Dev Timolipoma: Direkt Grafi, Bt Ve Mrg Bulgulari

Abdussamet Batur, Mehmet Emin Sakarya, Kemal Ödev

Nadir Bir Akut Batin Nedeni; Dev Over Kisti

Ali Kagan Coskun, Ibrahim Alanbay, Zafer Kilbas, Tahir Özer, Taner Yigit, Orhan Kozak, Turgut Tufan

Atipik Klinik Ve Radyolojik Bulgularla Seyreden Akciger Tüberküloz Olgusu

Cantürk Tasçi, Ergun Uçar, Emin Maden, Ömer Alan, Ertugrul Çelik, Metin Özkan, Hayati Bilgiç

Boy Kisaliginin Nadir Bir Nedeni Olarak Diafizyal Aklazi

Derya Arslan, Sevil Ari Yuca

Moya Moya Hastaligi: Bir Olgu Ile Gözden Geçirme

Haluk Gümüs, Ekrem Akkurt, Faruk Ömer Odabas, Halim Yilmaz, Ramazan Simsek

Sakroiliak Eklem Tutulumu Ile Seyreden Alkalen Fosfatazin Normal Oldugu Bir Paget Hastasi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Ismail Hakki Ersoy, Banu Kale Köroglu, Irem Ari

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco