Atipik Bronkoskopik Ve Radyolojik Görünümlü Kronik eozinofilik Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Ümmüye Biçer, Durdu Mehmet Yavşan, Soner Demirbaş, Turgut Teke

Swyer James Sendromlu Bir Olgunun Bilgisayarlı Tomografi Bulgular'

Bilge Çakır, Kemal Ödev, Mecit Suerdem, Kemal Tahaoğlu

Akciğerdeki Dev Büllöz Oluşumla Birlikte Görülen Bir trakeobronşial Yabancı Cisim

Sami Ceran, Burhan Apilioğulları

Bromektazı Nedenıyle Rezeks1yon Uyguladı6ımız 30 Vakanın Analızı

Kazım Gürol Akyol, Güven Sadi Sunam, Sami Ceran, Mehmet Gök, Işık Solak, Hasan Solak

Kartagener Sendromu

Ayşe Orman, Fevzi Sefa Dereköy, Murat Cirit, Mehmet Ünlü, Aylin Yücel

Bronşektazi Komplikasyonu Olarak Gelışen Multilp Serebral Apse

Ayşegül Öğmegül, Kemal Tahaoğlu, Mustafa Sait Gönen

İndeksleme