Erişkin Klavikula Kırıklar' Ve Konservatif Tedavi Sonuçları

Mahmut Mutlu, Mustafa Yel, Tunç Cevat Öğün, Mehmet Nihat Oktar, Recep Memik, Abdurrahman Kutlu

127 Doguştan Kalça Çıkığı Vakasının İncelenmesi

Abdurrahman Kutlu

1.5 - 4 Yaşları Arası Çocuklarda Douşta Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavısı

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Mahmut Mutlu

Femur Boyun Kırıklıklarının Thompson Protezi Uygulaması Ile Tedavısı

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Necmettin Reis, Mahmut Mutlu

Doğuştan Kalça Çıkığının Konservatif Tedavisi 35 Vakanın Tedavı Sonuçları

Abdurrahman Kutlu

Aksiller Defekt Onarımının Ana Flebi Olarak Skapüler Ada Flebi

Mehmet Altıparmak

Sıçanlarda Doku Element Seviyeleri Ve Postmortem İnterval

Kamil Hakan Doğan, İshak Gürsel Günaydın, Şerafettin Demirci

Doğuştan Kalça Çıkığında Sekonder Adaptif Değişiklikler

Abdurrahman Kutlu, Mustafa Güçlü, Erhan Yıldırım

Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Tedavisinde konsantre Büyüme Faktör (cgf) Etkinliği

Bilsev İnce, İlker Uyar, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Mehmet Dadacı, Serhat Yarar

Yenidoğan Kuzenlerde Fasial Asimetri Ve Konjenital Anomaliler

Selmin Karataylı Özgürsoy, Ulaş Onay, Emine Polat, Tülay Tos

Total Talus Dislokasyonu

Abdurrahman Kutlu

İzole Yüksek Ulnar Nöropatiyle Prezente Olan Bir Omuz Lezyonuna Ait Emg Olgu Bildirimi

Nur Türkmen, Betigül Yürüten, Figen Güney

Her İki Uyarının Ventrikülden Olduğu Ddd Pace-Maker’li Hasta

Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Yusuf İzzettin Alihanoğlu

Metatarsofalanjıal Eklem Çıkıkları

Recep Memik, Abdurrahman Kutlu, Mahmut Mutlu, M. İ. Safa Kapıcıoğlu

Doğuştan Kalça Çıkığının 0-18 Aylar Arasındaki Konservatif Tedavisi

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis

Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İlginç Bir Klavikula Kırığı

Tunç Cevat Öğün, Abdullah Şarlak, Özlem Akkoyun Sert

Doğuştan Kalça Çıkıklarında Dırek Grafık Ve Ultrasonografik Tanı

Saim Açıkgözoğlu, Recep Memik, Mustafa Erken, Hasan Koç

İntraartiküler Sufentanil, Morfin Ve Plasebonun Postoperatif Ağrı Ve Analjezik Kullanımı Üzerine Etkileri

Ruhiye Reisli, Sema Tuncer, Mustafa Yel, Gamze Sarkılar, Atilla Erol, Faruk Çiçek, Şeref Otelcioğlu

Süt Çocukluğu Döneminde Dkç'nın Tarama Programı Ve Ilgılı Faktörler

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Mahmut Mutlu, Orhan Büyükbebeci, Ruhuşen Kutlu

Glenohumeral Eklem Propriosepsiyonu El Tercihinden Etkilenir Mi?

Gökmen Yapalı, Serdar Arslan

Erişkin Hastada Aksiller Lenfanjiyom

Abdussemet Hazar, Mehmet Salih Aydın, Aydemir Koçarslan, İbrahim Can Kürkçüoğlu, Mustafa Göz

Diz Patolojilerinde Klinik Muayene Bulguları İle Artroskopi Bulgularının Karşılaştırılması

Mustafa Yel, M. Ulvi Üzümcü, Recep Memik, Erol Ertürk

Büyük Çocuklarda Doğuştan Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavisi

Abdurrahman Kutlu, Recep Memik, Erhan Yıldırım, Necmettin Reis

Ailevi Akdeniz Ateşine Bağlı Çok Nadir Bir Göğüs Ağrısı Sebebi; Kostokondrit

Turgut Teke, Kemal Erol, Emin Maden, Ali Sallı, Kürşat Uzun

Medial Subtalar Çıkık

M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Mustafa Mutlu, Bahri Kasal, Mehmet Arazi

İndeksleme