Parotis Kitlelerinde Tani Ve Tedavi Sonuçlarimiz

Saban Çelebi, Murat Topak, Necati Ömer Develioglu, Mehmet Akdag, Erdem Çaglar, Havva Duru Ipek, Mehmet Külekçi

Konjenital Fibröz Banda Bagli Meckel Divertikül Torsiyonu

Muzaffer Haldun Çolak, Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Halil Ibrahim Tasci, Ramazan Atalay

Primer Epiploik Apandisit: Olgu Sunumu

Arif Aslaner, Tugrul Çakir, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Nurullah Bülbüller

Lokal Ileri Evre Rektum Kanserinde PrE-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

Gebeligi Sirasinda Miyokard Infarktüsü Geçiren Hastada Sezaryen Için Anestezi Yönetimi

Gülçin Hacibeyoglu, Sule Arican, Emine Vural Yalçin, Aybars Tavlan, Sema Tuncer

Lokal Anestezi Altinda Mini Laparotomi Ile Cerrahi Gastrostomi: 62 Olgunun Analizi

Cebrail Akyüz

Subkarinal Dev Bronkojenik Kist

Burhan Apiliogullari, Sami Ceran

Üriner Sisteme Yönelik Laparoskopik Cerrahide Ilk Deneyimlerimiz:97 Vaka

Emrullah Durmus, Engin Özbay, Arif Aydin, Ismail Karlidag, Halil Ferat Öncel, Remzi Salar, Ekrem Özyuvali, Talip Göktas, Mehmet Giray Sönmez

Iki Farkli Tüm Vücut Isinlamasi Tekniginin Eclipse Tedavi Planlama Sistemi Kullanilarak Dozimetrik Olarak Degerlendirilmesi

Serap Catli Dinc, Niyazi Volkan Demircan, Aybala Nur Üçgül, Ertugrul Sentürk, Eray Karahacioglu, Hüseyin Bora

Ortognatik Cerrahide Topikal Ankaferd Blood Stopper® Kullaniminin Perioperatif Kanamaya Etkisinin Arastirilmasi

Selman Hakki Altuntas, Fuat Uslusoy, Gülsah Uslu Yunusoglu, Dudu Dilek Yavuz, Mustafa Asim Aydin

Kronik Agri Tedavisinde Bilevel Bilateral Sakral Erektör Spina Plan Blogu: Olgu Sunumu Ve Literatürün Kisa Gözden Geçirilmesi

Alper Kiliçaslan, Feride Karakus, Ruhiye Reisli, Esra Goger

Kafa Travma Modelinde Mannitol Veya Hipertonik Salin Solüsyonlarinin Etkilerinin Karsilastirilmasi

Feride Aygin, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan

Saglik Bakanligi Gögüs Hastaliklari Hastanelerinde Performansa Dayali Ek Ödeme Sorunlari

Memet Taskin Egici, Sedat Altin, Yusuf Üstü, Mehmet Ugurlu, Güven Bektemür

Spontan Idiopatik Pnömoperitoneumlar: Dört Olgu sunumu Ve Literatürün Degerlendirilmesi

Süleyman Kargin, Emet Ebru Nazik, Ersin Turan, Osman Dogru

Hemodiyaliz Amaçli Av Fistül Anevrizmalarinda Etkili Bir yaklasim: Anevrizmorafi

Mehmet Özülkü, Fatih Aygün

Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri

Bilsev Ince, Mehmet Dadaci, Zeynep Altuntas, Fatma Bilgen

Kasik Fitigi Onariminda Desarda Yöntemi

Kemal Arslan, Bülent Erenoglu, Hande Köksal, Ersin Turan, Arif Atay, Osman Dogru

Tek Ve Çok Kullanimlik Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi

Ruküye Burucu, Saniye Gencer, Nesibe Günay Molu, Deniz Saglam Özdemir

Evre I Serviks Kanseri Olan Genç Bir Hastada laparoskopik Radikal Histerektomi (tip Iii), Pelvik ve ParA-Aortik Lenfadenektomi Ve Bilateral Overial transpozisyon

Osman Balci

Genetik Amaçli Uygulanan Bir Yillik Amniosentez Olgularinin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Murat Büyükdogan, Suna Özdemir, Alaa S. Mahmoud, Ali Acar, Aysegül Zamani

Atipik Bronkoskopik Ve Radyolojik Görünümlü Kronik eozinofilik Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Ümmüye Biçer, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Turgut Teke

Merkezimizde Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Atriyal Septal defekt Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Serkan Yildirim, Murat Simsek, Hakan Akbayrak, Mehmet öç, Bülent Oran

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi

Kazim Gezginç, Elif Utku Dalkiliç

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasi Pulmoner Hipertansif kriz Tedavisi Için Sildenafil Kullanimi defekt Hastalari

Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Mehmet Isik, Yüksel Dereli, Ali Sarigül, Mehmet Yeniterzi, Selmin Ökesli

Çocuk Kardiyoloji Poliklinigine Basvuran Izole ventriküler Septal Defekt Tanili Olgularin Retrospektif olarak Degerlendirilmesi

Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Osman Güvenç, Derya Arslan, Isa Yilmaz

Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyona Etkileri

Mehtap Karamese, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci

Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Mustafa Sahin

Proksimal Jejenumda Gastrointestinal Stromal Tümöre Bagli Perforasyon

Tevfik Küçükkartallar, Bayram Çolak, Murat Çakir, Ahmet Tekin

Klinigimizde Gerçeklestirilen Histerektomi Olgularinin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Aybike Tazegül, Ali Acar

Malign Yumusak Doku Tümörü Ile Karisan Dev Lipom olgusu

Zeynep Karaçor Altuntas, Mehmet Dadaci, Bilsev Ince, Serhat Yarar, Necdet Poyraz

Posttravmatik Karaciger Laserasyonunda Nonoperatif Tedavi: Hepatik Arter Embolizasyonu

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Faruk Aksoy

Sag Üst Lop Tümörü Görüntüsü Veren Substernal Troid

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Bülent Uysal, Güven Sadi Sunam

Nekrotizan Fasiitte Erken Tani Ve Prognoz: 34 Hastanin retrospektif Incelenmesi

Mehmet Ihsan Okur, Alpagan Mustafa Yildirim, Tahir Sen, Bilsev Ince

Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

Aterosklerotik Iliak Arter Hastaliginin Tedavisinde Metalik Endoprotezlerin Degeri

Halil Ibrahim Serin, Aylin Okur, Ugur Yildirim, Cebrail Atas, Serkan Senol, Dilsad Amanvermez Senarslan

Komplet Atriyoventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Sevim Karaaslan, Ali Sarigül

Derin Yerlesimli Yumusak Doku Yabanci Cisimlerinin Cinsiyet Ve Yas Gruplarina Göre Degerlendirilmesi

Mustafa Özer, Mehmet Türker, Veysel Basbug, Kayhan Kesik, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçira, Ismail Hakki Korucu, Tahsin Sami Çolak, Recep Memik

Özofagus Atrezili Olgularla Ilgili 20 Yillik Deneyim (1991-2010)

Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasiyanik

Spinal Anestezide Levobupivakain Ve Fentanilin Farkli Enjeksiyon Hizlarinin Karsilastirilmasi

Sevtap Darçin, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Yenidoganda Çift Tarafli Perineal Ektopik Testis

Metin Gündüz, Ilhan Çiftci

Vertebral Arter Diseksiyonu Sonucu Olusan Opalski Sendromu

Haluk Gümüs, Murat Serhat Aygün

Lobuler Meme Kanserinin Her Iki Overe Metastazi

Nese Asal, Pinar Nercis Kosar, Mahmut Duymus, Ömer Yilmaz, Ugur Kosar

Ntratorasik Mermi Çekirdeginin Geç Dönem Komplikasyonu

Isa Döngel, Mehmet Bayram, Hakan Imamoglu, Salih Yildirim

Koroner BY-Pass Ile Yapilan Basarili Bir Bül Eksizyonu

Murat Öncel, Nihal Kayalar, Güven Sadi Sunam

Üç Basli M. Biceps Brachii

Cemil Bilkay, Büsra Candan, Soner Albay

Sezaryen Skarinda Endometriozis

Ahmet Göçmen, Mustafa Gazi Uçar, Fatih Sanlikan

Serviks Uterinin Florid Reaktif Lenfoid Hiperplazisi (lenfoma Benzeri Lezyon)

Hasan Esen, Metin Çapar, Gülsah Safak

Kasik Fitigi Kesesindeki Bride Bagli Gelisen Barsak perforasyonu

Murat Çakir, Ebubekir Gündes

Nadir Bir Fasiyal Paralizi Nedeni: Moebius Sendromu

Samet Özer, Serap Bilge, Resul Yilmaz, Vehbi Dogan, Selim Demir, Erkan Gökçe

Torsiyone Meckel Divertikülüne Bagli Ileus

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Burhan Mayir, Umut Riza Gündüz

Diz Eklem Içi Enjeksiyon Sonrasi Septik Artrit Gelisimi

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Mustafa Özer, Ali Güleç, Bayram Yolcu

Üç Olguda Perikardiyal Kist Ve Divertiküller

Bayram Metin, Sami Ceran, Bayram Altuntas, Isa Döngel

Nörosirürji Polikliginde Degerlendirilen 289 Hastanin Vitamin B12 Düzeylerinin Analizi

Fatih Ersay Deniz, Fikret Özugurlu, Ilker Etikan, Muzaffer Katar, Gülgün Yenisehirli, Metin Özdemir

Ercp Sonrasi Akut Solunum Yetmezligine Neden Olan Bilateral Pnömotoraks

Muhammed Emin Akkoyunlu, Levent Kart, Orhan Kocaman, Hatice Özçelik, Pinar Soysal, Murat Sezer, Fatmanur Karaköse, Ahmet Danalioglu

Periferik Bir Ilçe Hastanesinde Ameliyat Edilen Delici kesici Alet Yaralanmasi Olgusu: Kalp Nafiz Biçaklanma

Adem Bayraktar, Alper Aytekin, Eral Mandollu, Abdülaziz Kaya, Ibrahim Koç

Prepubertal Olguda Bilateral Testiküler Adrenal Rest tümörü: Us Ve Mrg Bulgulari

Hasan Erdogan, Suat Keskin, Mustafa Koplay, Ilhan Çiftçi, Tamer Sekmenli, Ilgar Allahverdiyev, Cengiz Erol

Ince Barsak Mezosundan Köken Alan Dev Intraabdominal Miksoid Liposarkom

Ibrahim Aliosmanoglu, Mesut Gül, Firat Tekes, Burak Veli Ülger, Ahmet Türkoglu, Mehmet Güli Çetinçakmak, Hüseyin Büyükbayram

Anal Apselerde Unutulmamasi Gereken Bir Durum: endometriozis

Mehmet Bugra Bozan, Fatih Erol, Burhan Hakan Kanat, Nezahat Bal Yildirim

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girisimsel Radyolojik Yöntemler

Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz

Erken Membran Rüptürüne Güncel Yaklasim

Kazim Gezginç, Refika Selimoglu, Fatma Yazici

Bas Dönmesi Sikayeti Ile Basvuran Sol Atrial Dev Miksoma Olgusu

Alpay Aribas, Mehmet Tekinalp

Psikososyal Travma Tarafindan Tetiklenen Koroner Arter spazminin Yol Açtigi Akut Miyokard Enfarktüsü

Mehmet Tekinalp, Hakan Akilli, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Kurtulus Özdemir

Kronik Lenfositik Lösemili Hastada Asemptomatik Mezenterik Pannikülit

Sinan Demircioglu, Serhat Sayin, Irfan Firat Özcan, Serdar Karaköse, Aynur Ugur Bilgin, Hakki Polat

Hastane Çalisanlarinda Hepatit B, Hepatit C Ve Hiv virüsünün Seroprevalans Durumlarinin Incelenmesi

Esma Kepenek

Yenidoganlarda Agri Ve Nonfarmakolojik Tedavi

Saduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel

DykE-DavidofF-Masson Sendromu

Selda Keskin Güler, Burcu Gökçe Çokal, Hafize Nalan Günes, Tahir Kurtulus Yoldas

Psödomiksoma Peritonei’ye Neden Olmus Apendiks Mukoseli

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Tugrul Çakir

Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri

Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savaci

Üst Kol Inceltilmesinde Ultrasonik Liposaksin ile Konvansiyonel Liposaksinin Etkinliklerinin karsilastirilmasi

Bilsev Ince, Pembe Oltulu, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Recep Aydin

Iskeletsel Sinif Iii Açik Kapanisa Sahip Bir Olgunun OrtodontiK-Cerrahi Tedavisi

Faruk Ayhan Basçiftçi, Zehra Ileri, Reha Yavuzer

Rektal Prolapsusa Neden Olmus Kanser Görüntüsü Olan Dev Villöz Adenom

Murat Çakir, Mehmet Kiliç

Sag Tarafta Zenker Divertikülü

Tugrul Çakir, Cemal Özben Ensari, Arif Aslaner, Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç

Primer Ince Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar, Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Serhat Dogan

Obezite Cerrahisinde Hemsirelik Bakimi

Ismail Otlamaz, Ilhan Ece

Kriptojenik Organize Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Turgut Teke, Resul Altuntas, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Pinar Dogan

Tek Kesiden Laparoskopik Apandektomi; Bir Ilçe Hastanesi Deneyimi

Ilhan Ece

Süt Çocuklugunda Bagirsak Tikanikliginin Seyrek görülen Bir Nedeni: Primer Bagirsak Tüberkülozu

Veli Avci, Mehmet Melek, Salim Bilici, Perihan Tunçdemir, Deniz Yilmaz

Peptik Ülser Perforasyonunda Nötrofil/lenfosit Orani (nlo) Ve Trombosit/lenfosit Orani (tlo) Cerrahi tedavinin Seklini Belirler Mi?

Mehmet Aykut Yildirim, Adil Kartal, Mustafa Sentürk, Mehmet Kiliç, Selman Alkan, Mehmet Metin Belviranli, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy

Melkersson Rosenthal Sendromu: Fasiyal Ödemli Olgu

Yavuz Atar

MelkerssoN-Rosenthal Sendromu

Mehmet Ihsan Gülmez, Semsettin Okuyucu, Cengiz Çevik

Konya Numune Hastanesi’nde Açik Kalp Cerrahisi: Ilk 550 Vakanin Degerlendirilmesi

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Agris, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Diabetik Üremide Akut Bilateral Bazal Ganglion Lezyonlari : Mri Bulgulari

Ülkü Koçak, Demet Kiresi, Ersen Ertekin, Mehmet Emin Sakarya

Her Iki Uçtan Tümör Obstrüksiyonuna Bagli Gelisen Kapali Segment Tikanikligi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek

Fallot Tetralojisindeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Ahmet Nihat Baysal, Tamer Baysal, Ali Sarigül

Nadir Dev Mezenterik Lipom Olgusu

Murat Çakir, Mehmet Kiliç

Hepatik Arter Anevrizmasi: Us Bulgulari

Sinan Tan, Mehmet Gümüs, Ali Ipek, Osman Ersoy, Mustafa Karaoglanoglu, Hasan Öztürk, Mehmet Kosar

Omurganin Kesici Alet Yaralanmasi Ve Cerrahi Yaklasim

Fatih Erdi, Fatih Keskin, Erdinç Kurtoglu, Tevfik Küçükkartallar, Gökhan Toguslu

Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimlerimiz

Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Fahrettin Acar, Akin Çalisir, Mustafa Sahin

Bir Üniversite Hastanesinde Çalisan Arastirma Görevlilerinin Is Doyumunun Degerlendirilmesi

Mehmet Uyar, Yusuf Kenan Boyraz, Kübra Gençaga, Tahir Kemal Sahin

Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 Vakanin Analizi

Ali Acar, Refika Selimoglu, Halime Göktepe, M. Furkan Yilmaz

Laparoskopi Ile Tedavi Edilen Ektopik Gebeliklerin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Femur Basi Avasküler Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ve Enoksaparinin Kisa Dönem Etkilerinin Arastirilmasi

Abdullah Arslan, Fatih Dikici, Sevim Purisa, Vakur Olgaç, Salih Aydin

Çocuklarda Yabanci Cisim Yutmayi Nadir Bir Yöntemle çikartma

Fatma Kaya, Ilhan Çiftci, Ayse Nazli Seçkin

Okul Çagi Çocuklarda Femur Cisim Kiriklarinin Tedavisi: Pelvipedal alçi Yada Titanyum Elastik Çivi Tespiti

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Erdinç Acar, Veysel Basbug, Fahri Yurtgün, Serdar Toker

Yenidogan Kuzenlerde Fasial Asimetri Ve Konjenital Anomaliler

Selmin Karatayli Özgürsoy, Ulas Onay, Emine Polat, Tülay Tos

Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Zamanlamasinda Emg’nin Rolü

Bilsev Ince, Zikrullah Baycar, Tahsin Sami Çolak, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Ismail Hakki Korucu

Deneysel Sepsis Modelinde OksidaN-Antioksidan Sistem Ve Akciger Histopatolojisi Üzerine Oktreotid’in Doza Bagimli Etkileri

Abdüsselam Seydanoglu, Mehmet Gül, Sami Erdem, Baser Cander, Murat Ayan, Hatice Toy, Metin Bircan, Abdullah Sadik Girisgin

Renal Transplantasyon Sonrasi Pyonefroz Nedeniyle Yapilan Bilateral Nativ Nefrektomi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Sakir Tavli

Gebelikte Laparoskopik Cerrahi

Fedi Ercan, Osman Balci

Sydenham Kore

Haluk Gümüs, Meltem Gümüs

Cama Yumruk Atmaya Bagli Üst Ekstremite Hasarlari

Celalettin Sever, Yalçin Külahçi, Cihan Sahin

Sternum Ayrismasi Gelisen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artilari, Eksileri

Ömer Tanyeli

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

Inci Kara, Gülperi Çelik

Boyunda Dev Schwannom

Özgül Topal, Kübra Akman, Seyra Erbek

Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi

Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Halil Ibrahim Tasci, Celalettin Vatansev

Bir Olgu Nedeniyle Negatif Basinçli Akciger Ödemi

Inci Kara, Jale Bengi Çelik, Seza Apiliogullari, Derya Kandemir

Parotis Kitlelerinin Tanisinda Ve Tedavinin Planlanmasinda Görüntüleme Tetkiklerinin Yeri

Fahri Halit Besir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada

Cerrahi Gama Prob Kilavuzlugunda Ektopik Yerlesimli Hiperplazik Paratiroid Bezinin Eksizyonu

Gonca Kara Gedik, Bugra Kaya, Adnan Kaynak, Oktay Sari

Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatikografi deneyimlerimiz

Fahrettin Acar, Mustafa Sahin, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Ilhan Ece

Travma Sonrasinda Kortikosteroid Tedavisi Gören Hastalarda Gelisen Kutanöz Mukormikoz Olgularinda Tedavi

Mustafa Kürsat Evrenos, Merve Özkaya Ünsal

Saglik Kurulu Raporlarina Göre Diyarbakir Bölgesindeki görme Kaybinin Sebepleri

Muhammed Sahin, Harun Yüksel, Alparslan Sahin, Abdullah Kürsat Cingü, Fatih Mehmet Türkçü, Yasin Çinar, Zeynep Gürsel Özkurt, Ahmet Yilmaz

Servikal Trakeal Yaralanmalar 6 Olgu Nedeniyle Deneyimlerimiz

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Güven Sadi Sunam

Ekstrude Lomber Disk Hernisinde Spontan Gerileme

Fatih Keskin, Erdal Kalkan

Akut Karinin Nadir Bir Nedeni; Apendikal Nöroma. Olgu Sunumu

Mehmet Tolga Kafadar, Gürkan Degirmencioglu

Adneksiyal Torsiyon Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Laparoskopi Ve Laparotominin Karsilastirilmasi

Osman Balci, Mehmet Sait Içen, Alaa S. Mahmoud

Çocuklarda Inmemis Testis Ve Yeni Tedavi Yaklasimlari

Müslim Yurtçu

Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom

Ömer Erdur, Mehmet Sentürk, Nurdogan Ata, Ersen Koç, Gültekin Övet, Necat Alatas

Agressif Seyirli Bilateral Meme Kanserli Olguda Cilt Metastazinin Elektron Beam Tedavisi

Yilmaz Tezcan, Mehmet Koç, Hikmettin Demir

Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalik

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Adil Kartal

Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom

Bartu Badak, Özgür Türk

Opere Edilmeden Eriskin Yasa Ulasan Nadir Bir Konjenital Kalp Hastaligi Tek Ventrikül

Kenan Demir, Hakan Akilli

Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Tesadüfen Tespit Edilen Çift Vena Kava Inferior anomalisi

Mustafa Cüneyt Çiçek, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Ömer Faruk Çiçek

Kronik Effüzyonlu Otitis Mediali Olgularda Orta Kulak Sivisinin Bakteriyolojik Analizi

Bahar Keles, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbag, Bedri Özer

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanit Temelli Yaklasimlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazinin Hibrit Çikartilma Islemi

Emre Özdemir, Sadik Volkan Emren, Mustafa Ozan Gürsoy, Cem Nazli

Sezaryen Skarinda Endometriozis: 6 Olgunun Literatür esliginde Degerlendirilmesi

Tümay Özgür, Sibel Hakverdi, Muhyittin Temiz, Mehmet Yaldiz, Seçkin Akküçük

Spinal Anestezi Sonrasi Diplopi Gelisimi

Soner Demirel, Ercan Özsoy, Elvin Güner, Ahmet Yegenoglu, Neslihan Avci

Konvansiyonel Koroner Anjiografide Izole Tek Koroner Arter Anomalisi Sikligi

Nurcan Basar, Ibrahim Akpinar, Osman Turak, Mahmut Mustafa Ulas, Gökhan Lafçi, Özgül Malçok Gürel, Ahmet Isleyen, Aysenur Ekizler, Kumral Çagli, Halil Lütfü Kisacik

Köpek Isirigina Bagli Siddetli Agiz Çevresi Yaralanmasinin Erken Evre Tedavisi: Vaka Sunumu

Kamil Abdullaev, Evgeniy A. Vasilyev, David L. Safaryan, Ekaterina V. Orlova, Manish K. Yadav, Mikhail N. Bolshakov

Akcigerdeki Dev Büllöz Olusumla Birlikte Görülen Bir trakeobronsial Yabanci Cisim

Sami Ceran, Burhan Apiliogullari

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Güler Yavas, Çagdas Yavas

Dual Mesh Ile Açik Ve Laparoskopik V Entral Insizyonel fitik Onarimi Karsilastirilmasi

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Ugur Dogan, Mehmet Tahir Oruç

Scheuermann Kifozu

Baris Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarimiz

Muammer Özçimen, Tekin Yasar, Halil Ibrahim Yener

Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Es Zamanli Retroçekal Apandisit

Kazim Gemici, Yildiray Dal, Feridun Koyuncu

Postpartum Uzamis Üriner Retansiyon

Metin Kaba, Sezen Bozkurt Köseoglu

Yüksek Gradli Glial Tümörlerde Prognostik Faktörler Ve Tedavi Sonuçlarimiz: Tek Merkez Deneyimi

Meryem Aktan, Gül Kanyilmaz, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Canli Vericilerde Renal Arterlerin Digital Subtraksiyon anjiyografi Ile Degerlendirilmesi

Kamil Çira, Kagan Çeken, Mehmet Sedat Durmaz, Hakan Demirtas, Cemil Göya, Cihad Hamidi

Ikinci Iseme Sistoüretrografisinde Dilate Reflüyü Isaret Eden Parametreler

Ahmet Midhat Elmaci, Muhammet Irfan Donmez

Çocuklarda Mekanik Ventilasyon

Gökhan Kalkan

Ortopedik Cerrahide Intraoperatif Masif Pulmoner Emboli

Ömer Faruk Erkoçak, Rabia Erkoçak, Inci Kara, Hakan Zor

Ameliyathanede Çalisan Saglik Profesyonellerinde Tükenmislik, Is Doyumu Ve Depresyon

Muhammet Emin Naldan, Ali Karayagmurlu, Murat Yayik, Muhammet Ali Ari

Boyun Yerlesimli Castleman Hastaligi

Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Ümran Yildirim, Fahri Halit Besir, Süleyman Yilmaz

Sürrenal Kitlelerde Agirlik Ile Malignite Arasindaki iliskinin Arastirilmasi

Süleyman Kargin, Murat Çakir, Ebubekir Gündes, Faruk Aksoy, Naile Kökbudak, Mehmet Aykut Yildirim, Didem Tastekin, Mehmet Balasar

Akut Apandisitli Hastalarda Kalsiyum Ve Serum Fosfat düzeyinin Klinik Önemi

Hakan Bulus, Ömer Akyürek, Erdem Akbal, Mustafa Dogan, Ahmet Koyuncu

Preterm Eylem Ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri

Emine Nuray Ulular, Salim Erkaya, Neslihan Yerebasmaz, Burak Karadag

Peptik Ülser Perforasyonunda Degisen Cerrahi Yöntemler

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Nörokutanöz Hastaligi Olan Çocuklarda Oküler Bulgular

Nilüfer Ilhan, Esra Ayhan Tuzcu, Özgür Ilhan, Mutlu Cihan Daglioglu, Mesut Coskun, Nesrin Atçi, Isil Davarci, Cahide Yilmaz

Olanzapin Ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Bilge Burçak Annagür

Radyoiyot Taramada Izlenmeyen, Fakat Pet/bt’de Saptanan Diferansiye Tiroid Karsinom Rekürrensi Olgusu

Oktay Sari, Bugra Kaya, Faruk Aksoy, Orhan Özbek

Tek Tarafli Renal Agenezi Ve Tek Tarafli Hematometranin Eslik Ettigi Bir Uterus Didelfus Olgusu

Osman Balci, Fatma Yazici, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Künt Batin Travmasi Sonrasi Gelisen Diyafram Rüptürü

Hüsnü Alptekin

Perianal Akintinin Ender Bir Nedeni; Unutulmus Cerrahi Drenler

Murat Kapan, Akin Önder, Ilhan Tas, Tarik Sirça, Hekim Kuzu, Abdullah Oguz

Amyand Fitigi

Mehmet Saydam, Hüseyin Sinan, Muharrem Öztas, Ahmet Ziya Balta, Mehmet Yildiz

Pulmoner Kapak Yoklugu Sendromu: Yenidogan Vaka Takdimi

Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hayrullah Alp, Hakan Altin, Sevim Karaaslan

Güres Sonrasi Gelisen Spontan Pnömomediastinum

Ali Dur, Serafettin Demirci, Haci Yusuf Günes, Oral Akin, Feridun Koyuncu

Ventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Mücahit Demirtas, Bülent Oran, Ali Sarigül

Perikardiyal Efüzyon Tedavisinde Subksifoidal Tüp Drenaji

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Musa Agris, Nihan Kayalar, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Preterm Erken Membran Rüptüründe Pulmoner Tromboemboli

Kazim Gezginç, Fatma Yazici, Refika Selimoglu

Alveoler Kemik Grefti Donör Sahasindaki Kemik Balmumu Nedeniyle Iyilesmeyen Ülser - Bir Olgu Sunumu

Moumita De de, Rakesh Dawar, Maneesh Singhal, Ashish Bichpuriya, Ravikiran Nalla

Gebelik Döneminde Gebelikle Iliskili Olmayan Akut Karin Nedenleri Ve Tedavileri

Kazim Gezginç, Tuba Korkmaz

Çok Sayida Trikobezoar

Müslim Yurtçu

Kornea Endoteli Ve Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ekrem Kadioglu, Saban Gönül

Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklasim

Köksal Yuca, Mehmet Akif Eryilmaz, Kürsad Yasin Varsak, Hamdi Arbag

Ürolojik Cerrahiye Alinacak Hastalarda Operasyon Öncesi HbS-Ag, AntI-Hcv Ve AntI-Hiv Pozitiflik Oranlarinin Degerlendirilmesi

Tülin Demir, Mustafa Gürkan Yenice, Kubilay Sarikaya

OrO-FasiO-Dijital Sendrom I

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Sebahattin Ertugrul, Rahmi Örs

Travmatik Tekrarlayan Omuz Çikiklarinin Artroskopik Bankart Tamiri Ile Fonksiyonel Sonuçlari

Egemen Altan, Müjdat Adas, Murat Tonbul, Osman Orman

Basarisiz Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarin Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumlari

Nilay Sahin, Emel Özcan

Metastazi Taklit Eden Servikal Lenf Nodlari: Meme Kanserli Bir Olgu

Bugra Kaya, Oktay Sari, Orhan Özbek

Akut Mezenter Iskeminin Prognozunun Belirlenmesinde Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oraninin Etkinligi

Kemal Deniz Ercan, Mehmet Aykut Yildirim, Mustafa Sentürk, Mehmet Metin Belviranli

Dexmedetomidinin Intraparankimal Basinç Ve Biyokimyasal Parametrelerle Iliskisi

Aybars Tavlan, Mehmet Erkan Üstün, Alper Yosunkaya, Ahmet ak, Aysel Kiyici, Handan Kozan Bardakçi, Funda Gök

Total Gastrektomi Sonrasi Gelisen Anastomoz Kaçaginin Endoskopik Onarimi: Minimal Invaziv Yaklasim

Mustafa Sahin, Hüsnü Alptekin, Hüseyin Yilmaz, Fahrettin Acar, Mehmet Ertugrul Kafali

Erkek Genital SelF-Mutilasyon: Bir Psikotik Bozukluk Olgusu

Bilge Burçak Annagür, Lut Tamam

Ketoprofenin Tonsillektomi Sonrasi Kanama Üzerine Etkisi

Duran Karatas

Çocuk Hastada Actinomyces Naeslundii Pozitif Atrofik Rinit

Recep Kesli, Yusuf Baran, Sermin Selver Serinkaya, Pinar Karabagli, Mesut Sabri Tezer

Kitle Lezyonu Görünümünde Bir Kist Hidatik Vakasi

Hadice Selimoglu Sen, Ayse Aydin, Abdurrahman Abakay, Abdulhalim Senyigit

Sistemik Kortikosteroid Kullanimina Bagli Spontan Asil Tendon Rüptürü

Mehmet Ali Acar, Ömer Faruk Erkoçak, Hakan Senaran

Lokal Anestezi Ile Inkarsere Skrotal Dev Inguinal Herni Onarimi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Ali Bal

Her Epidural Hematom Cerrahi Gerektirir Mi?

Bahattin Çelik, Hasan Büyükaslan, Ergün Karavelioglu

Parkinson Hastaligi Olan Bir Olguda Optik Atrofi

Zeynep Dadaci, Fatma Doganay, Nursen Sen, Cengiz Kadiyoran

Ivf Sonrasi Canli Dogumla Sonuçlanan Heterotopik Gebelik; Olgu Sunumu

Fedi Ercan, Osman Balci, Cemre Alan, Mehmet Cengiz Colakoglu

Özefagusa Rüptüre Olan Mediyastinal tüberküloz Lenfadenit

Hatice Kiliç, Tuba Ögüt, Aysegül Sentürk, Birkan Bozkurt, H.canan Hasanoglu

Rekonstrüktif Cerrahi Ile Tedavi Edilen dev Suprapubik Desmoid Tümör

Murat Akici, Erkan Arslan

Marfan Sendromu Ile Kombine Situs Inversus Totalis

Hatice Koçak Eker, Esra Dag Seker

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco