Oestrus Ovis'in Neden Oldugu Eksternal Oftalmomiyazis

Beyza Saraçligil, Zeynep Dadaci, Salih Macin

Serum B12 Düzeyi Primer Ve Sekonder Polisitemi Ayrici Tanisinda Etkin Bir Ayrici Tani Kriteri Olarak Kullanilabilir Mi?

Sinan Demircioglu, Serkan Budancamanak, Ali Dogan

Brucella Jel Aglütinasyon Testinin Brusella tanisinda Kullanilan Diger Serolojik Testleri Ile karsilastirilmasi

Meral Kaya, Muhammet Güzel Kurtoglu, Asuman Güzelant, Hülya Iren Güvenç, Habibe Övet, Oya Akkaya, Aysegül Opus, Serife Yüksekkaya, Ayse Ruveyda Ugur, Aysegül Ergün

Postmenopozal Bir Kadinda Dev Ovarian Leiomyosarkom

Osman Balci, Emine Türen

Malign Yumusak Doku Tümörü Ile Karisan Dev Lipom olgusu

Zeynep Karaçor Altuntas, Mehmet Dadaci, Bilsev Ince, Serhat Yarar, Necdet Poyraz

Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

Sag Ovaryan Kist Ön Tanisiyla Opere Edilen Benign uterin Müllerien Kist Olgusu

Zeliha Esin Çelik, Mehmet Güzelgül

Pulmoner Embolinin Tetikledigi Miyokardiyal Iskemi Üzerine Koroner Yavas Akimin Etkisi: St Elevasyonlu Pulmoner Emboli

Mehmet Kayrak, Muhammet Ali Ari, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Mehmet Yazici, Kurtulus Özdemir

Nadir Bir Fasiyal Paralizi Nedeni: Moebius Sendromu

Samet Özer, Serap Bilge, Resul Yilmaz, Vehbi Dogan, Selim Demir, Erkan Gökçe

Üç Olguda Perikardiyal Kist Ve Divertiküller

Bayram Metin, Sami Ceran, Bayram Altuntas, Isa Döngel

Gebeligin Akut Yagli Karaciger Hastaligi

Osman Balci, Halime Göktepe, Alaa S. Mahmoud

Prepubertal Olguda Bilateral Testiküler Adrenal Rest tümörü: Us Ve Mrg Bulgulari

Hasan Erdogan, Suat Keskin, Mustafa Koplay, Ilhan Çiftçi, Tamer Sekmenli, Ilgar Allahverdiyev, Cengiz Erol

Seyrek Görülen Bir Disgerminom Olgusu: Dev Bir Karin Içi Kitle

Müslim Yurtçu, Hüseyin Tokgöz, Hatice Toy

Bas Dönmesi Sikayeti Ile Basvuran Sol Atrial Dev Miksoma Olgusu

Alpay Aribas, Mehmet Tekinalp

Akut Apandisit Ile Karisan Brusellaepididimorsiti; Bir Olgu Sunumu

Adem Bayraktar, Yusuf Dogan, Mehmet Resat Ceylan, Ibrahim Koç, Alper Aytekin

Kriptojenik Organize Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Turgut Teke, Resul Altuntas, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Pinar Dogan

Nadir Bir Akut Batin Nedeni; Dev Over Kisti

Ali Kagan Coskun, Ibrahim Alanbay, Zafer Kilbas, Tahir Özer, Taner Yigit, Orhan Kozak, Turgut Tufan

Atipik Klinik Ve Radyolojik Bulgularla Seyreden Akciger Tüberküloz Olgusu

Cantürk Tasçi, Ergun Uçar, Emin Maden, Ömer Alan, Ertugrul Çelik, Metin Özkan, Hayati Bilgiç

Brusellozda Akciger Tutulumu

Erdal Peker, Murat Dogan, Sinan Akbayram, Selçuk Bektas, A. Faik Öner

Bir Melanoma Taklitçisi Olarak MavI-Beyaz Varyant Bazal Hücreli Karsinoma: Dermoskopik Analiz

Ömer Faruk Elmas

Kikuchi Lenfadeniti. Bir Olgu Sunumu Ve Türkiye’den Bildirilmis Olgularin Degerlendirmesi.

Halil Kiyici, Erdal Karagülle, Eda Ermisler

Mediastinal Tümörü Taklit Eden Ve Artmis Fdg Tutulumu Gösteren Bir Tüberküloz Lenfadenit Olgusu

Turgut Teke, Mustafa Dinç, Emin Maden, Hatice Toy, Orhan Özbek, Sami Ceran, Mustafa Serdengeçti, Kürsat Uzun

Multisistemik Langerhans Hücreli Histiyositozis Hastaliginda Bt Ve Mr Bulgulari

Özlem Düzenli, Ganime Dilek Emlik, Demet Kiresi

Brusellozis’in Tanisinda Brucellacapt’in Diger Serolojik Testler Ile Karsilastirilmasi

Asuman Güzelant, Muhammet Güzel Kurtoglu, Meral Kaya, Recep Kesli, Yüksel Terzi, Bülent Baysal

Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom

Bartu Badak, Özgür Türk

Sezaryen Skarinda Endometriozis: 6 Olgunun Literatür esliginde Degerlendirilmesi

Tümay Özgür, Sibel Hakverdi, Muhyittin Temiz, Mehmet Yaldiz, Seçkin Akküçük

Gögüs Agrisi Olan 441 Çocuk Hastanin Degerlendirilmesi

Osman Güvenç, Fatma Kaya, Derya Arslan, Derya Çimen, Bülent Oran

Kirsehir Bölgesinde Bruselloz Seroprevalansi Ve Tanida Serolojik Ve Biyokimyasal Testlerin Yeri

Tülin Demir, Bagnu Orhan

Angiomatoid Fibrous Histiocytoma: A Rare Entity With Recognized Diagnostic Pitfalls

Sameera Rashid, Mohamed Meerasahib Kesudeen, Mohammed Abulaban, Adham Ammar

Polisiteminin Nadir Bir Nedeni: Idiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Asiye Kanbay, Hakan Büyükoglan, Nezihe Özdogan, Fatma Sema Oymak, Mehmet Güngör Kaya, Inci Gülmez, Ramazan Demir

Geriatrik Olgularda Kladikasyo: Nörojenik Ve Vasküler Kladikasyo Birlikteligi

Ali Yavuz Karahan, Ali Salli, Muhammed Sahin

Pulmoner Kapak Yoklugu Sendromu: Yenidogan Vaka Takdimi

Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hayrullah Alp, Hakan Altin, Sevim Karaaslan

Nadir Görülen Bir Özefageal Tüberküloz Olgusu

Hatice Kutbay Özçelik, Sibel Yurt, Gülsah Günlüoglu, Turan Aslan, Murat Sezer, Filiz Kosar

Graves Hastaliginin Remisyon Döneminde Sessiz Tiroidit: Bir Vaka

Cem Onur Kiraç, Süleyman Hilmi Ipekçi, Gonca Kara Gedik, Levent Kebapcilar

Brusellanin Alisilmamis Bir Sunumu: Pansitopeni

Turgay Ulas, Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sadi Kerem Okutur, Mehmet Ali Eren, Fatih Borlu

F-18 FdG-Pet/ct’de Multiple Kemik Metastazini Taklit Eden Benign Bir Patoloji: Brown tm

Özlem Sahin, Ahmet Eren Sen, Zeynep Aydin, Bugra Kaya

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco