Idrar Kültürlerinde, Enfeksiyon Etkenleri Ve Antibiyotik direnç Oranlari

Mehmet Balasar, Metin Dogan, Abdülkadir Kandemir, Bahadir Feyzioglu, Zamin Hasimov, Mahmut Baykan

Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Idrar Yolu Enfeksiyonlarinin Degerlendirilmesi

Selma Güler, Mustafa Haki Sucakli, Orçun Altunören, Ömer Faruk Kökoglu, Hasan Uçmak, Seyyit Kus, Ekrem Dogan, Gözde Yildirim Çetin, Hayriye Sayarlioglu

Böbrek Kistlerinin Laparoskopik Dekortikasyonunda Ultrasonik Enerji Kullanimi: Etkin Ve Güvenilir Bir Yöntem

Mustafa Okan Istanbulluoglu, Murat Kosan, Tufan Çiçek, Bülent Öztürk, Hakan Özkardes

Febril Konvülziyonla Hastaneye Yatirilan Çocuklarin Klinik Özellikleri

Tamer Çelik, Remziye Eke, Ümit Çelik

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco