Ebv Infeksiyonu Tanisinda Indirekt Immünoflöresan Ve Elisa Metodlarinin Karsilastirilmasi

Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bahadir Feyzioglu

Parotis Kitlelerinde Tani Ve Tedavi Sonuçlarimiz

Saban Çelebi, Murat Topak, Necati Ömer Develioglu, Mehmet Akdag, Erdem Çaglar, Havva Duru Ipek, Mehmet Külekçi

St Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünün Trombüs Aspirasyonuyla Tedavisi

Ahmet Lütfü Sertdemir, Abdullah Içli, Sümeyye Fatma Özer

Lokal Ileri Evre Rektum Kanserinde PrE-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

Gis Malignitesi Bulunan Hastalarin Karaciger Metastazlarinin Mrg Ile Görüntülenmesinde Gadoksetik as

Cengiz Kadiyoran, Hilal Akay Çizmecioglu, Ahmet Çizmecioglu, Pinar Didem Yilmaz, Necdet Poyraz

Lokal Anestezi Altinda Mini Laparotomi Ile Cerrahi Gastrostomi: 62 Olgunun Analizi

Cebrail Akyüz

Tension Free Transvajinal Tape Uygulamasi Sonrasi Mesh Erozyonu Nedenli Mesane Tasi Olgusu

Jule Eriç Horasanli

Üriner Sisteme Yönelik Laparoskopik Cerrahide Ilk Deneyimlerimiz:97 Vaka

Emrullah Durmus, Engin Özbay, Arif Aydin, Ismail Karlidag, Halil Ferat Öncel, Remzi Salar, Ekrem Özyuvali, Talip Göktas, Mehmet Giray Sönmez

Serum B12 Düzeyi Primer Ve Sekonder Polisitemi Ayrici Tanisinda Etkin Bir Ayrici Tani Kriteri Olarak Kullanilabilir Mi?

Sinan Demircioglu, Serkan Budancamanak, Ali Dogan

‘yogun Bakim, Nörolojik Hastaliklar Ve Palyatif Bakim Için Zamanlama’

Arzu Yildirim ar, Tamer Bayram, Güldem Turan

Ortognatik Cerrahide Topikal Ankaferd Blood Stopper® Kullaniminin Perioperatif Kanamaya Etkisinin Arastirilmasi

Selman Hakki Altuntas, Fuat Uslusoy, Gülsah Uslu Yunusoglu, Dudu Dilek Yavuz, Mustafa Asim Aydin

Patolojik Spesmenlerde Plasenta Ve Umbilical Kord Histopatolojileri Ve Gebelik Sonuçlari Arasindaki

Sirin Küçük, Irem Senyuva

Kolonoskopi Ile Invajinasyonun Pnömotik Redüksiyonu

Ercüment Taspinar, Müslim Yurtçu, Adnan Abasiyanik

Saglik Bakanligi Gögüs Hastaliklari Hastanelerinde Performansa Dayali Ek Ödeme Sorunlari

Memet Taskin Egici, Sedat Altin, Yusuf Üstü, Mehmet Ugurlu, Güven Bektemür

Brucella Jel Aglütinasyon Testinin Brusella tanisinda Kullanilan Diger Serolojik Testleri Ile karsilastirilmasi

Meral Kaya, Muhammet Güzel Kurtoglu, Asuman Güzelant, Hülya Iren Güvenç, Habibe Övet, Oya Akkaya, Aysegül Opus, Serife Yüksekkaya, Ayse Ruveyda Ugur, Aysegül Ergün

Spontan Idiopatik Pnömoperitoneumlar: Dört Olgu sunumu Ve Literatürün Degerlendirilmesi

Süleyman Kargin, Emet Ebru Nazik, Ersin Turan, Osman Dogru

Kronik Lenfositik Lösemide Cd38, Cd16, Cd56 Ve Zap70 hücre Yüzey Antijen Düzeylerinin Klinik Önemi

Aynur Ugur Bilgin, Sevilay Tuncez, Ismail Reisli

Kasik Fitigi Onariminda Desarda Yöntemi

Kemal Arslan, Bülent Erenoglu, Hande Köksal, Ersin Turan, Arif Atay, Osman Dogru

Evre I Serviks Kanseri Olan Genç Bir Hastada laparoskopik Radikal Histerektomi (tip Iii), Pelvik ve ParA-Aortik Lenfadenektomi Ve Bilateral Overial transpozisyon

Osman Balci

Meme Kanserinde 5 Yillik Tedavi Sonuçlarimiz Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign Mi, Malign Mi?

Seda Özbek, Ali Sami Kivrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdogan, Mesut Sivri

Metilen Mavisi, Pilonidal Sinüs Hastaliginin Tedavisinde etkili Rezeksiyon Saglar

Himmet Durgut

Atipik Bronkoskopik Ve Radyolojik Görünümlü Kronik eozinofilik Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Ümmüye Biçer, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Turgut Teke

Merkezimizde Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Atriyal Septal defekt Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Serkan Yildirim, Murat Simsek, Hakan Akbayrak, Mehmet öç, Bülent Oran

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Sodyumglukoz cO-TransporteR-2 Inhibitörleri

Cevdet Duran, Orkide Kutlu

Yenidogan Sariligi Nedeni Ile Hastaneye Yatirilan olgularda Tedavi Kilavuzlarina Uyumun Arastirilmasi

Özkan Ilhan, Esra Arun Özer, Sümer Sütçüoglu, Senem Alkan

Akut Atak, Stabil Koah Ve Kor Pulmonale Hastalarinda Adma, Arjinin Ve No Düzeylerinin Belirlenmesi

Said Sami Erdem, Fikret Kanat, Ali Ünlü

Kolesistektomi Materyallerinde Insidental Safra Kesesi Kanserinin Risk Yönetimi

Fahriye Kilinç, Ugur Gülper, Pembe Oltulu, Siddika Findik, Hasan Esen, Salim Güngör

Hastanemiz Anestezi Poliklinigine Basvuran Hastalarin memnuniyet Durumlarinin Degerlendirilmesi

Bedia Mine Hanedan, Aybars Tavlan, Resul Yilmaz, Sema Tuncer Uzun

Oral Mukozal Patolojilere Ait Retrospektif Klinik Çalisma: tek Merkeze Ait Sonuçlar

Hilal Erinanc, Özgül Topal

Serebral Venöz Tromboz: 33 Olgunun Retrospektif incelenmesi

Haluk Gümüs

Fibromiyalji Sendromunda Vücut Kitle Indeksi Ile Klinik Parametreler Arasindaki Iliski

Halim Yilmaz, Gülten Erkin, Sami Küçüksen, Ekrem Akkurt

Çocuk Kardiyoloji Poliklinigine Basvuran Izole ventriküler Septal Defekt Tanili Olgularin Retrospektif olarak Degerlendirilmesi

Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Osman Güvenç, Derya Arslan, Isa Yilmaz

Sol Ventrikül Anevrizma Onariminda Kullanilan Iki Teknigin Karsilastirilmasi

Musa Agris, Murat Öncel

Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyona Etkileri

Mehtap Karamese, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci

Bes Aylik Infantta Suçiçegi Sonrasi Gelisen Ensefalit

Fatmagül Basarslan, Cahide Yilmaz, Murat Tutanç, Vefik Arica, Melek Inci, Vicdan Köksaldi Motor, Hanifi Bayarogullari

Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K

Emre Avci, Erdinç Çakir

Girisimsel Çocuk Kardiyolojide Iki Yillik Deneyimlerimiz

Derya Arslan, Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran

Trombotik Trombositopenik Purpura Tanili Hastalarda terapötik Plazma Degisimi: Tek Merkez Deneyimi

Aynur Ugur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazim Çamli

Yogun Bakim Ünitemizde Sik Rastlanan Obstetrik Sorun: Hellp Sendromu (15 Olgunun Analizi)

Alper Yosunkaya, Ahmet Keçecioglu, Tuba Berra Erdem, Hale Borazan

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler

Murat Bas, Cevdet Duran

Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Mustafa Sahin

Proksimal Jejenumda Gastrointestinal Stromal Tümöre Bagli Perforasyon

Tevfik Küçükkartallar, Bayram Çolak, Murat Çakir, Ahmet Tekin

TuR-M Operasyonu Yapilacak Kalp Transplantasyon Adayi Hastaya Anestezik Yaklasim

Mustafa Nuri Deniz, Nezih Sertöz

Klinigimizde Gerçeklestirilen Histerektomi Olgularinin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Aybike Tazegül, Ali Acar

Histopatolojide Müsteri Memnuniyeti: Kalite Kontrol Arastirmasi

Sameera Rashid, Issam Albozom

Sjögren Sendromunda Iskemik Modifiye Albumin düzeyinin Inflamatuvar Parametreler Ve Aterosklerozla iliskisi

Ferhat Gökmen, Hakan Türkön, Ayla Akbal, Hatice Resorlu, Yilmaz Savas, Mustafa Resorlu, Besir Sahin Inceer, Muammer Müslim Köse

Malign Yumusak Doku Tümörü Ile Karisan Dev Lipom olgusu

Zeynep Karaçor Altuntas, Mehmet Dadaci, Bilsev Ince, Serhat Yarar, Necdet Poyraz

Posttravmatik Karaciger Laserasyonunda Nonoperatif Tedavi: Hepatik Arter Embolizasyonu

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Faruk Aksoy

Sag Üst Lop Tümörü Görüntüsü Veren Substernal Troid

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Bülent Uysal, Güven Sadi Sunam

Nekrotizan Fasiitte Erken Tani Ve Prognoz: 34 Hastanin retrospektif Incelenmesi

Mehmet Ihsan Okur, Alpagan Mustafa Yildirim, Tahir Sen, Bilsev Ince

Inguinal Bölgedeki Nadir Birliktelik: Inkarsere Herni Ve akut Apandisit

Mehmet Zafer Sabuncuoglu, Tugrul Çakir, Mehmet Fatih Benzin, Girayhan Celik, Aylin Sabuncuoglu

Selçuk Üniversitesinde Transkateter Yolla Kapatilan patent Duktus Arteriyozus Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Eyüp Aslan, Ahmet Sert, Bülent Oran

Aterosklerotik Iliak Arter Hastaliginin Tedavisinde Metalik Endoprotezlerin Degeri

Halil Ibrahim Serin, Aylin Okur, Ugur Yildirim, Cebrail Atas, Serkan Senol, Dilsad Amanvermez Senarslan

Komplet Atriyoventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Sevim Karaaslan, Ali Sarigül

Derin Yerlesimli Yumusak Doku Yabanci Cisimlerinin Cinsiyet Ve Yas Gruplarina Göre Degerlendirilmesi

Mustafa Özer, Mehmet Türker, Veysel Basbug, Kayhan Kesik, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçira, Ismail Hakki Korucu, Tahsin Sami Çolak, Recep Memik

Ilk Doz Seftriakson Uygulamasi Sonrasi Gelisen Fatal anaflaktik Reaksiyon

Sami Çifçi, Mehmet Asil, Murat Biyik, Ramazan Yolacan, Hüseyin Ataseven, Ali Demir

Prematüre Retinopatisinde Tarama Ve Tedavi sonuçlarimiz

Halit Müstakim, Günhal Satirtav, Refik Oltulu, Hürkan Kerimoglu, Ahmet Özkagnici, Hüseyin Altunhan

Özofagus Atrezili Olgularla Ilgili 20 Yillik Deneyim (1991-2010)

Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasiyanik

Spinal Anestezide Levobupivakain Ve Fentanilin Farkli Enjeksiyon Hizlarinin Karsilastirilmasi

Sevtap Darçin, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Nekrotizan Fasiit Tedavisinde Debridmana Yardimci teknik: Çoklu Fasyotomi

Bilsev Ince, Zeynep Altuntas, Mehmet Dadaci, Fatma Bilgen, Tugba Sodali

Yenidoganda Çift Tarafli Perineal Ektopik Testis

Metin Gündüz, Ilhan Çiftci

Lobuler Meme Kanserinin Her Iki Overe Metastazi

Nese Asal, Pinar Nercis Kosar, Mahmut Duymus, Ömer Yilmaz, Ugur Kosar

Aksiller Lenf Nodunda Metastazla Ortaya Çikan Erkek okült Meme Kanseri

Halil Ibrahim Tasci, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Murat Çakir

Peters Sendromunda Anestezi: Olgu Sunumu

Hakan Erkal, Metin Özseker, Süleyman Derman, Banu Eler Çevik

Mikozis Fungoidesli Olgularda Tedavi Öncesi Ve sonrasi Biyopsilerde Immunhistokimyasal Cd4, Cd8 Ve matriks MetalloproteinaZ-9 (mmP-9) Ekspresyonunun degerlendirilmesi

Yeliz Uçar Tavli, Haci Hasan Esen, Inci Mevlütoglu

Koroner BY-Pass Ile Yapilan Basarili Bir Bül Eksizyonu

Murat Öncel, Nihal Kayalar, Güven Sadi Sunam

Rotavirus Enfeksiyonu Sonrasi Sekonder Bakteriyemi

Tugba Güler, Soner Sertan Kara, Ali Fettah, Özde Nisa Türkkan

Dokuz Yasinda Bir Anca Iliskili Vaskülit

Ahmet Midhat Elmaci, Selver Özekinci, Ahmet Baran

Sezaryen Skarinda Endometriozis

Ahmet Göçmen, Mustafa Gazi Uçar, Fatih Sanlikan

Pulmoner Embolinin Tetikledigi Miyokardiyal Iskemi Üzerine Koroner Yavas Akimin Etkisi: St Elevasyonlu Pulmoner Emboli

Mehmet Kayrak, Muhammet Ali Ari, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Mehmet Yazici, Kurtulus Özdemir

Arteriyel Hipertansiyon Tanisinda Hasta Egitim Düzeyi Ve Aile Hekimligi Uygulamasinin Rolü

Mahmut Altuntas

Serviks Uterinin Florid Reaktif Lenfoid Hiperplazisi (lenfoma Benzeri Lezyon)

Hasan Esen, Metin Çapar, Gülsah Safak

Elastofibroma Dorsi: Panige Gerek Yok!

Necdet Poyraz, Havva Kalkan, Bugra Kaya, Suat Keskin, Ahmet Yesildag

Kasik Fitigi Kesesindeki Bride Bagli Gelisen Barsak perforasyonu

Murat Çakir, Ebubekir Gündes

Faktör 7 Eksikligi Saptanan Ve Daha Önce Vajinal Dogum öyküsü Olan Miadinda Bir Gebenin Yönetimi

Osman Balci, Adeviye Elçi

Torsiyone Meckel Divertikülüne Bagli Ileus

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Burhan Mayir, Umut Riza Gündüz

Genç Erkek Olguda Kronik Lipodermatoskleroz

Ahu Yorulmaz, Ridvan Günes, Ferda Artüz, Serra Kayaçetin

Nörosirürji Polikliginde Degerlendirilen 289 Hastanin Vitamin B12 Düzeylerinin Analizi

Fatih Ersay Deniz, Fikret Özugurlu, Ilker Etikan, Muzaffer Katar, Gülgün Yenisehirli, Metin Özdemir

Ercp Sonrasi Akut Solunum Yetmezligine Neden Olan Bilateral Pnömotoraks

Muhammed Emin Akkoyunlu, Levent Kart, Orhan Kocaman, Hatice Özçelik, Pinar Soysal, Murat Sezer, Fatmanur Karaköse, Ahmet Danalioglu

Periferik Bir Ilçe Hastanesinde Ameliyat Edilen Delici kesici Alet Yaralanmasi Olgusu: Kalp Nafiz Biçaklanma

Adem Bayraktar, Alper Aytekin, Eral Mandollu, Abdülaziz Kaya, Ibrahim Koç

Yüksek Yagli Diyet Ve Akrilamidin Siçanlarda Doku oksidan Ve Antioksidan Seviyelerine Etkisi

Ümmügülsüm Can, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Yesim Yener, Serkan Çakir

Tek Doz Spinal Blok Ile Dogum Analjezisi Deneyimlerimiz

Seza Apiliogullari, Funda Gök, Alper Kiliçaslan, Aysu Aydogan, Jale Bengi Çelik

Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu Olan Bir Grup Çocukta Anksiyete Bozukluklarinin Görülme Sikligi

Ayhan Bilgiç

Kolsisin Ile Kontrol Altina Alinan Tekrarlayan Perikardit

Fatma Hilal Yilmaz, Derya Arslan, Osman Güvenç, Buket Uysal Aladag, Hikmet Akbulut, Isa Yilmaz, Derya Çimen

Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Dental Yaklasim

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yagmur Sener

Gögüs Hastaliklari Kliniginde Mortalite Nedenleri

Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrikulu, Hadice Selimoglu Sen, Ali Ihsan Çalkanat, Abdurrahman Senyigit

Obezite Hipoventilasyon Sendromlu Kadin Hastalarin Degerlendirilmesi

Kürsat Uzun, Sebnem Yosunkaya, Turgut Teke, Emin Maden, Zuhal Yavuz, Levent Kart

Bas Dönmesi Sikayeti Ile Basvuran Sol Atrial Dev Miksoma Olgusu

Alpay Aribas, Mehmet Tekinalp

Kandida Türlerinin Tanimlanmasinda Corn Meal agar, Candida Id2 Kromojenik Besiyeri Ve Api 32 Idc performansinin Degerlendirilmesi

Bahadir Feyzioglu, Metin Dogan, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan, Bülent Baysal

Kardiyomegaliyi Taklit Eden Asemptomatik Dev Timolipoma: Direkt Grafi, Bt Ve Mrg Bulgulari

Abdussamet Batur, Mehmet Emin Sakarya, Kemal Ödev

Yetiskin Bireylerde Diyet Kalitesinin Ortalama Yeterlilik orani (mar) Kullanilarak Degerlendirilmesi

Eda Köksal, Hande Mortas, Merve Seyda Karaçil Ermumcu

Psikososyal Travma Tarafindan Tetiklenen Koroner Arter spazminin Yol Açtigi Akut Miyokard Enfarktüsü

Mehmet Tekinalp, Hakan Akilli, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Kurtulus Özdemir

Kronik Lenfositik Lösemili Hastada Asemptomatik Mezenterik Pannikülit

Sinan Demircioglu, Serhat Sayin, Irfan Firat Özcan, Serdar Karaköse, Aynur Ugur Bilgin, Hakki Polat

Hastane Çalisanlarinda Hepatit B, Hepatit C Ve Hiv virüsünün Seroprevalans Durumlarinin Incelenmesi

Esma Kepenek

Birinci Trimesterde Herpes Gestationis Saptanan Ikiz Gebelik

Osman Balci, Fatma Yazici, Dilay Gök, Alaa S. Mahmoud, Ali Acar

Klinigimizde Sezaryen Esnasinda Myomektomi Yapilan Hastalarin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Elmas Tasçi

Psödomiksoma Peritonei’ye Neden Olmus Apendiks Mukoseli

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Tugrul Çakir

Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri

Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savaci

Akut Paratiroid Krizi Ile Basvuran Kistik Paratiroid adenomu

Ersin Turan, Süleyman Kargin, Emet Ebru Nazik, Arif Atay, Osman Dogru

Sag Sinus Valsalva’dan Çikan Sag Koroner Arter, Lad Ve cx Anomalisi

Aydin Akyuz, Ramazan Uygur, Seref Alpsoy, Veli Caglar, Dursun Cayan Akkoyun, Bilal Burak Baltaci

Hiv Pozitif Bireylerden Izole Edilen Candida Albicans suslarinin In Vitro Hemolitik Aktivitesi

Emel Uzunoglu Karagöz, Istar Dolapçi, Esra Koyuncu, Alper Tekeli

Üst Kol Inceltilmesinde Ultrasonik Liposaksin ile Konvansiyonel Liposaksinin Etkinliklerinin karsilastirilmasi

Bilsev Ince, Pembe Oltulu, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Recep Aydin

Sag Tarafta Zenker Divertikülü

Tugrul Çakir, Cemal Özben Ensari, Arif Aslaner, Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç

Primer Ince Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar, Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Serhat Dogan

Bakteriyel Vajinosis Tedavi Protokollerinin Etkinlikleri Ve maliyetlerinin Karsilastirilmasi

Sevilay Kiliçer Nazli, Ali Haberal, Özlem Özdegirmenci, Burak Karadag

Kriptojenik Organize Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Turgut Teke, Resul Altuntas, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Pinar Dogan

Nadir Bir Akut Batin Nedeni; Dev Over Kisti

Ali Kagan Coskun, Ibrahim Alanbay, Zafer Kilbas, Tahir Özer, Taner Yigit, Orhan Kozak, Turgut Tufan

Multipl Miyelom Hastalarinda Nefropati Sikligi: Tek merkez Deneyimi

Bülent Savut, Ismail Baloglu, Halil Zeki Tonbul, Nedim Yilmaz Selçuk, Kültigin Türkmen

Idrar Kültürlerinde, Enfeksiyon Etkenleri Ve Antibiyotik direnç Oranlari

Mehmet Balasar, Metin Dogan, Abdülkadir Kandemir, Bahadir Feyzioglu, Zamin Hasimov, Mahmut Baykan

Tek Kesiden Laparoskopik Apandektomi; Bir Ilçe Hastanesi Deneyimi

Ilhan Ece

Siçanlarda Akut Mezenterik Iskeminin Erken Teshisinde IskemI-Modifiye Albüminin Rolü

Himmet Durgut, Sükrü Bülent Özer, Tevfik Küçükkartallar

Süt Çocuklugunda Bagirsak Tikanikliginin Seyrek görülen Bir Nedeni: Primer Bagirsak Tüberkülozu

Veli Avci, Mehmet Melek, Salim Bilici, Perihan Tunçdemir, Deniz Yilmaz

Peptik Ülser Perforasyonunda Nötrofil/lenfosit Orani (nlo) Ve Trombosit/lenfosit Orani (tlo) Cerrahi tedavinin Seklini Belirler Mi?

Mehmet Aykut Yildirim, Adil Kartal, Mustafa Sentürk, Mehmet Kiliç, Selman Alkan, Mehmet Metin Belviranli, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy

Brusellozda Akciger Tutulumu

Erdal Peker, Murat Dogan, Sinan Akbayram, Selçuk Bektas, A. Faik Öner

Konya Numune Hastanesi’nde Açik Kalp Cerrahisi: Ilk 550 Vakanin Degerlendirilmesi

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Agris, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Nazal Polipozis Etiyolojisinde Alerjinin Rolü

Hamdi Arbag, Gökhan Kurnaz, Mehmet Akif Eryilmaz

Her Iki Uçtan Tümör Obstrüksiyonuna Bagli Gelisen Kapali Segment Tikanikligi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek

Fallot Tetralojisindeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Ahmet Nihat Baysal, Tamer Baysal, Ali Sarigül

1p36 Delesyon Sendromuna Eslik Eden Süpheli Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonlu Vaka Sunumu

Oguz Egil, Sevgi Pekcan, Sükrü Nail Güner, Mahmut Selman Yildirim, Esra Hazar Sayar

Nötrofil/lenfosit Orani Büllöz Pemfigoid Tanisinda Bir Belirteç Olarak Kullanilabilir Mi?

Ilkay Özer, Sükrü Balevi, Arzu Ataseven

Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Tedavisinde konsantre Büyüme Faktör (cgf) Etkinligi

Bilsev Ince, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Serhat Yarar

Preeklampside Prolidaz Enzim Aktiviteleri

Berrak Güven, Serefden Açikgöz, Ülkü Özmen Bayar, Ilker Saritekin

Uterin Atonide Fundal Serozal Plasental Alan sütürasyonu; 5 Vakanin Analizi

Ali Acar, Osman Balci, Fedi Ercan, Cemre Alan, Berkan Sayal, Fatma Kiliç

Bir Egitim Ve Arastirma Hastanesinin Mikobakteriyoloji Laboratuvarinda Direkt Preparat Ve Kültür Sonuçlarinin Karsilastirilmasi

Muhammet Güzel Kurtoglu, Serife Yüksekkaya, Mehmet Özdemir, Bülent Baysal

Genel Anestezi Altinda Yapilan Dis Tedavilerinin Çocuklarin Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi

Emre Korkut, Onur Gezgin, Hazal Özer, Raif Alan, Yagmur Sener

Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 Vakanin Analizi

Ali Acar, Refika Selimoglu, Halime Göktepe, M. Furkan Yilmaz

Hemodiyaliz Hastalarinda Hemostatik Sistemin Arteriyovenöz Fistül Trombozu Yönünden Incelenmesi

Erhan Agca, Yunus Erdem

Akut Romatizmal Ates Tanisi Konulan Hastalarin Klinik özellikleri Ve Ekokardiyografik Bulgulari

Isa Yilmaz, Osman Güvenç, Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Derya Arslan, Bülent Oran

Melanoakantom / Pigmente Seboreik Keratoz: Yaygin Bir Antitenin Nadir Bir Varyanti

Faheema Hasan, Pramila Anthony Singh, Nidhi Shukla

Sezaryen Dogum Yapan Kadinlarin Dogum Yöntemleri Hakkinda Düsünceleri Ve Aldiklari Bakim Memnuniyeti

Emre Yanikkerem, Asli Göker, Nicole Piro

Femur Basi Avasküler Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ve Enoksaparinin Kisa Dönem Etkilerinin Arastirilmasi

Abdullah Arslan, Fatih Dikici, Sevim Purisa, Vakur Olgaç, Salih Aydin

Hipernatremik Dehidratasyon Ile Iliskili Konjenital Pilor atrezi

Nuriye Tarakçi, Murat Konak, Hüseyin Altunhan, Müslim Yurtçu, Rahmi Örs

Gingival Hipertrofisi Vedental Anomali noonan Sendromunun Nadir Bir Görüntüsü

Kamile Marakoglu, Nisa Çetin Kargin, Ismail Marakoglu, Canan Uçar, Tülin Çora

Çocuklarda Yabanci Cisim Yutmayi Nadir Bir Yöntemle çikartma

Fatma Kaya, Ilhan Çiftci, Ayse Nazli Seçkin

Kocaeli Bölgesinde Yasayan Gebe Kadinlarda Hepatit B Ve C Seropozitiflik Oranlari

Bülent Çakmak, Ahmet Karatas

Basariyla Gerçeklestirilen Bir Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Sant Olgusu

Tuba Berra Saritas, Mehmet Asil, Osman Koç

Farmakogenetik Yönden Bireyler Arasi Farmakokinetik varyasyonlar

Mevra al, Mehmet Kiliç, Ayse Saide Sahin, Burak Cem Soner

Bir Melanoma Taklitçisi Olarak MavI-Beyaz Varyant Bazal Hücreli Karsinoma: Dermoskopik Analiz

Ömer Faruk Elmas

Nedeni Bilinmeyen Atesin Nadir Bir Nedeni: MtfhR-C677t Gen Polimorfizminin Eslik Ettigi Portal Ven Trombozu

Ramazan Büyükkaya, Ibak Gönen, Ayla Büyükkaya, Kürsat Oguz Yaykasli, Fahri Halit Besir, Beyhan Öztürk, Davut Özdemir

Atopik Dermatitli Hastalarda Deri Prick Test Ve Spesifik Ige Sonuçlarinin Degerlendirilmesi

Aysegül Baykan, Ali Balevi, Sükrü Balevi

Androgenetik Alopesi Tedavisinde Otolog Prp Uygulanan Hastalarda Hiperaljezi Gelisimi

Mehmet Emin Cem Yildirim, Bilsev Ince, Orkun Uyanik, Mehmet Ihsan Okur, Mehmet Dadaci

Deneysel Sepsis Modelinde OksidaN-Antioksidan Sistem Ve Akciger Histopatolojisi Üzerine Oktreotid’in Doza Bagimli Etkileri

Abdüsselam Seydanoglu, Mehmet Gül, Sami Erdem, Baser Cander, Murat Ayan, Hatice Toy, Metin Bircan, Abdullah Sadik Girisgin

Kütahya Ilindeki Postmenopozal Kadinlarda Çesitli Risk Faktörleri Ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski

Halil Kunt, Hayri Dayioglu, Muhammed Kasim Çayci

AntI-Vegf Ajanlar Ve Göz Hastaliklarindaki kullanim Alanlari

Harun Çakmak, Müjdat Karabulut, Tolga Kocatürk

Radyasyona Bagli Tükürük Bezi Hasarinin Önlenmesinde Çinko Sülfat Ve Amifostin Etkisi

Meryem Aktan, Mustafa Vecdi Ertekin, Ebru Örsal, Hilal Kiziltunç Özmen

Multipl Miyelom Patogenezinde Puma Ve P53‘ Ün Öneminin Degerlendirilmesi

Ismail Baloglu, Aynur Ugur Bilgin

Yürüyüs Ve Kosu Aktiviteleri Süresince Yag Ve Karbonhidrat Oksidasyonundaki Degisimler

Sükrü Serdar Balci, Nilsel Okudan, Hamdi Pepe, Serkan Revan, Hakki Gökbel, Muaz Belviranli, Hasan Akkus

Cama Yumruk Atmaya Bagli Üst Ekstremite Hasarlari

Celalettin Sever, Yalçin Külahçi, Cihan Sahin

Ketem’e Basvuran Kadinlarda Meme Sikâyetlerinin Degerlendirilmesi

Mehmet Ali Eryilmaz, Said Bodur, Seher Civcik, Yasemin Durduran

Kikuchi Lenfadeniti. Bir Olgu Sunumu Ve Türkiye’den Bildirilmis Olgularin Degerlendirmesi.

Halil Kiyici, Erdal Karagülle, Eda Ermisler

Sternum Ayrismasi Gelisen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artilari, Eksileri

Ömer Tanyeli

Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Histopatolojik Ve Immünhistokimyasal Özellikleri

Siddika Findik, Hasan Esen, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Zeliha Çelik

Hipertansiyon Ve Diabetes Mellitus’da Bazal Gangliyon ve Talamus Diffüzyon Mr Bulgulari

Törel Ogur, Zeynep Ilerisoy Yakut, Mehmet Akif Teber, Esra Soyer Güldogan, Leyla Ince, Aynur Turan, Aydin Kurt

Ultrasonografik Servikal Uzunluk Ölçümünün Asemptomatik Kadinlarda Preterm Dogumu Tahmin Etmedeki Rolü Nedir?

Deniz Hizli, Saynur Sarici Yilmaz, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi

Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Halil Ibrahim Tasci, Celalettin Vatansev

Hastanemizdeki Böbrek Tümörlerinin Dagilimi, Patolojik Evre, Nükleer Derece Ve Tümör Çapi Ile Iliskisi: 140 Olgunun Analizi

Sirin Küçük, Nusret Akpolat

Bir Olgu Nedeniyle Negatif Basinçli Akciger Ödemi

Inci Kara, Jale Bengi Çelik, Seza Apiliogullari, Derya Kandemir

128 Kesitli Bilgisayarli Tomografinin Ciddi Koroner Arter Hastaliginin Tespitinde Tanisal Degeri

Yüksel Çiçek, Murtaza Emre Durakoglugil, Sinan Altan Kocaman, Turan Erdogan, Mustafa Özates, Sedat Bozkurt, Mustafa Çetin, Aytun Çanga, Ömer Satiroglu

Cerrahi Gama Prob Kilavuzlugunda Ektopik Yerlesimli Hiperplazik Paratiroid Bezinin Eksizyonu

Gonca Kara Gedik, Bugra Kaya, Adnan Kaynak, Oktay Sari

Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatikografi deneyimlerimiz

Fahrettin Acar, Mustafa Sahin, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Ilhan Ece

Kutanöz Skuamöz Hücreli Karsinomda Yüksek Risk Faktörleri Ve Sentinel Lenf Nodu Biopsisi: Rekürrens

Pembe Oltulu, Bilsev Ince, Nazli Türk, Mehmet Uyar, Fahriye Kilinç

Bipolar Bozuklukta Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteligi

Bilge Burçak Annagür

Diyaliz Öncesi Nefrolojik Takibin Hemodiyalize Baslayan Hastalarda Morbidite Açisindan Yeri Ve Önemi

Erhan Agca, Siren Sezer

Toplumun 0-1 Yas Çocuk Asilamalarinda Ulusal Takvime Uyum Durumu Ve Zaman Içindeki Degisimi (1997-2007)

Said Bodur

Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Poliklinigine Basvuran Hastalarda Tani Dagilimlari

Serhat Türkoglu

Multisistemik Langerhans Hücreli Histiyositozis Hastaliginda Bt Ve Mr Bulgulari

Özlem Düzenli, Ganime Dilek Emlik, Demet Kiresi

Akut Karinin Nadir Bir Nedeni; Apendikal Nöroma. Olgu Sunumu

Mehmet Tolga Kafadar, Gürkan Degirmencioglu

Pilonidal Hastaligin Toplumda Görülme Sikligi, Yasa Ve Cinsiyete Göre Dagilimi (erken Sonuçlarimiz)

Ahmet Okus, Ömer Karahan, Mehmet Ali Eryilmaz, Abdülhalim S. ay, Baris Sevinç, Nergis Aksoy, Said Bodur, A. Hakan Halici

Adneksiyal Torsiyon Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Laparoskopi Ve Laparotominin Karsilastirilmasi

Osman Balci, Mehmet Sait Içen, Alaa S. Mahmoud

Çocuklarda Inmemis Testis Ve Yeni Tedavi Yaklasimlari

Müslim Yurtçu

Total Laparoskopik Histerektomi Olgularimizin degerlendirilmesi

Osman Balci

Artrogripozis Multipleks Konjenita’li Bir Olguda Anestezi Yönetimi

Ugur Göktas, Haci Yusuf Günes, Ismail Kati, Lokman Soyoral, Hasan Hüsnü Yüce, Abdulmenap Güzel

Ilk Trimester Gebelerde Toksoplazma, Rubella, Cmv, hbv, Antihbs, Hcv, Hiv Seroprevelanslari

Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin

Böbrek Kistlerinin Laparoskopik Dekortikasyonunda Ultrasonik Enerji Kullanimi: Etkin Ve Güvenilir Bir Yöntem

Mustafa Okan Istanbulluoglu, Murat Kosan, Tufan Çiçek, Bülent Öztürk, Hakan Özkardes

Agressif Seyirli Bilateral Meme Kanserli Olguda Cilt Metastazinin Elektron Beam Tedavisi

Yilmaz Tezcan, Mehmet Koç, Hikmettin Demir

Çocukluk Döneminde Üçüncü Ventrikül Kolloid Kiste Bagli Gelisen Akut Hidrosefali

Mustafa Kaçmaz

Opere Edilmeden Eriskin Yasa Ulasan Nadir Bir Konjenital Kalp Hastaligi Tek Ventrikül

Kenan Demir, Hakan Akilli

Tanimiz Gerçekten Krup Mu?

Sevgi Pekcan, Aslihan Adabali, Mehmet Akif Eryilmaz, Meltem Energin

Rokuronyum Enjeksiyon Agrisini Önlemede Difenhidramin Kullanimi

Alper Kiliçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Aybars Tavlan

Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Bronsioliti Taklit Eden Yabanci Cisim (termiye) Aspirasyonu

Ruhusen Kutlu, Gülseren Pamuk

Gebeligin Ikinci Trimesterinde Morgagni Kistine Bagli Fallop Tüpünde Torsiyon: Olgu Sunumu

Fedi Ercan, Melike Bayman, Osman Balci, Mehmet Aykut Yildirim, Teyfik Küçükkartallar

Kronik Effüzyonlu Otitis Mediali Olgularda Orta Kulak Sivisinin Bakteriyolojik Analizi

Bahar Keles, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbag, Bedri Özer

Renal Arter Stenozu Nedeniyle Endovasküler Stent Veya Balon Anjioplasti Uygulanan Hastalarin Radyolojik Ve Klinik Takibi

Oguzhan Güven Gümüstas, Ibrahim Akdag, Yurtkuran Sadikoglu

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanit Temelli Yaklasimlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Mide Ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Chitin’in Böbrek Ve Karaciger Fonksiyonlarina Etkisi

Mehmet Ertugrul Kafali, Hüsnü Alptekin, Hüsamettin Vatansev, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz

Taskirma Için Spinal Anestezi; Hangi Durumlarda Tercih Ediyoruz?

Rafi Dogan, Mustafa Okan Istanbulluoglu, Tufan Çiçek, Cengiz Isbilen, Murat Gönen, Bülent Öztürk

External Otitin Nadir Bir Nedeni: Achromobacter Xylosoxidans

Mehmet Fatih Garça, M. Zeki Erdem, M. Resat Ceylan, Hafit Gür, Ahmet Faruk Kiroglu

Dual Mesh Ile Açik Ve Laparoskopik V Entral Insizyonel fitik Onarimi Karsilastirilmasi

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Ugur Dogan, Mehmet Tahir Oruç

Scheuermann Kifozu

Baris Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarimiz

Muammer Özçimen, Tekin Yasar, Halil Ibrahim Yener

Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Es Zamanli Retroçekal Apandisit

Kazim Gemici, Yildiray Dal, Feridun Koyuncu

Postpartum Uzamis Üriner Retansiyon

Metin Kaba, Sezen Bozkurt Köseoglu

Yüksek Gradli Glial Tümörlerde Prognostik Faktörler Ve Tedavi Sonuçlarimiz: Tek Merkez Deneyimi

Meryem Aktan, Gül Kanyilmaz, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Skleral Fiksasyonlu Göz Içi Lensi Implantasyonu Sonuçlarimiz

Alparslan Sahin, Ümit Kamis, Refik Oltulu, Saban Gönül

Embryo Transfer Tekniginde Kanita Dayali Yaklasim

Mehmet Sakinci, Cihangir Mutlu Ercan

Gebelerin Kan Lenfositlerinde Agnor Ve Mn Degeri Ile anae Ve AcP-Az Pozitivitelerinin Belirlenmesi

Baki Akbulut, Emrah Sur, Dürdane Nil Okur

Canli Vericilerde Renal Arterlerin Digital Subtraksiyon anjiyografi Ile Degerlendirilmesi

Kamil Çira, Kagan Çeken, Mehmet Sedat Durmaz, Hakan Demirtas, Cemil Göya, Cihad Hamidi

Kan Kültürlerinden Izole Edilen Candida Türlerinin Dagilimi Ve Amfoterisin B Ve Flukonazole In Vitro Duyarliliklari

Mustafa Altay Atalay, Hafize Sav, Gonca Demir, Ayse Nedret Koç

Çocuklarda Mekanik Ventilasyon

Gökhan Kalkan

Kronik Hemodiyaliz Hastalarinda Arteriyal Sertligin Degerlendirilmesi Ve Iliskili Risk Faktörleri

Gülperi Çelik, Murat Tumuklu, Ali Basci, Ercan ok

Aile Planlamasi: Geleneksel Ve Modern Yöntemler

Deha Denizhan Keskin, Seda Keskin

Astimli Hastalarda Tüberkülin Testinin Duyarliligi

Soner Demirbas, Faruk Özer

Postpartum Depresyonun, Annelerin Bebeklerini emzirme Süreleri Ve Bebek Büyümesi Üzerine Etkisi

Hatice Dönmez, Aysegül Bükülmez

Konjonktival Lezyonlarin Histopatolojik Analizi: 10 Yillik Deneyim

Siddika Findik, Nazli Türk, Selman Belviranli, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Mehmet Uyar

Izole Insan Umbilikal Arterinde Hidrojen Perokside Bagli Kasilma Cevaplari Üzerine Leptinin Etkisi

Ayse Saide Sahin, Emine Dagtekin

Ventilatör Iliskili Pnömoniden Korunma

Alper Yosunkaya

Peptik Ülser Perforasyonunda Degisen Cerrahi Yöntemler

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Nörokutanöz Hastaligi Olan Çocuklarda Oküler Bulgular

Nilüfer Ilhan, Esra Ayhan Tuzcu, Özgür Ilhan, Mutlu Cihan Daglioglu, Mesut Coskun, Nesrin Atçi, Isil Davarci, Cahide Yilmaz

Konya Ilindeki Migren Hastalarinin demografik Ve Klinik Özellikleri

Esra Eruyar, Emine Genç, Bülent Oguz Genç

Olanzapin Ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Bilge Burçak Annagür

Tek Tarafli Renal Agenezi Ve Tek Tarafli Hematometranin Eslik Ettigi Bir Uterus Didelfus Olgusu

Osman Balci, Fatma Yazici, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Cep Telefonun Insan Sperm Motilitesine Ve Dna Bütünlügüne Etkisi

Duygu Çoruh, Selçuk Duman, Aslihan Saylan, Tahsin Murat Aktan

Febril Konvülziyonla Hastaneye Yatirilan Çocuklarin Klinik Özellikleri

Tamer Çelik, Remziye Eke, Ümit Çelik

Kardiyak Elektrofizyolojik Denge Indeksi Ve TP-E/qt Orani Ile Koroner Kollateral Dolasim Arasindaki Iliski

Yakup Alsancak, Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Beyza Sakli, Abdullah Içli, Mehmet Akif Düzenli

Sakroiliak Eklem Tutulumu Ile Seyreden Alkalen Fosfatazin Normal Oldugu Bir Paget Hastasi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Ismail Hakki Ersoy, Banu Kale Köroglu, Irem Ari

Tonsillektomide Üç Yöntemin Karsilastirilmasi

Duran Karatas, Sentürk M

Neutrophil Erythrophagocytosis And Neutrophil Erythrocyte Rosetting In Paroxysmal Cold Haemoglobinur

Krishnappa Amita, Shivashankar Vijay Shankar, Mallika Rajshekar Kalmood, Channagangappa Shimoga Indira

Akut Pulmoner Emboli Hastalarinda Ayrintili Ekokardiyografik Degerlendirme

Zeynettin Kaya, Abdullah Tuncez, Mehmet Tekinalp, Mustafa Karanfil, Mehmet Kayrak, Kurtulus Özdemir

Ana Safra Kanalinda Bir Yabanci: Fasciola Hepatica ercp Ile Çikarilmasi

Sezgin Yilmaz, Bahadir Celep, Mustafa Altindis, Yüksel Arikan

Perianal Akintinin Ender Bir Nedeni; Unutulmus Cerrahi Drenler

Murat Kapan, Akin Önder, Ilhan Tas, Tarik Sirça, Hekim Kuzu, Abdullah Oguz

Angiomatoid Fibrous Histiocytoma: A Rare Entity With Recognized Diagnostic Pitfalls

Sameera Rashid, Mohamed Meerasahib Kesudeen, Mohammed Abulaban, Adham Ammar

Endometrial Karsinom Tanisinda Papanicolaou Testinin Rolü

Gülay Turan, Akin Usta

Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlis Yöntem Seçimi

Mehmet Ince, Erol Arslan

Kronik Inflamatuar Orta Kulak Patolojilerinin Komplikasyonlari

Suat Keskin, Zeynep Keskin, Sinan Tan

Çocuklarda Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Trombosit Indekslerinin Prognostik Önemi

Fatih Akin, Alaaddin Yorulmaz, Abdullah Yazar, Esra Türe, Tarik Acar, Birsen Ertekin, Esma Erdemir