Gis Malignitesi Bulunan Hastalarin Karaciger Metastazlarinin Mrg Ile Görüntülenmesinde Gadoksetik as

Cengiz Kadiyoran, Hilal Akay Çizmecioglu, Ahmet Çizmecioglu, Pinar Didem Yilmaz, Necdet Poyraz

Spontan Idiopatik Pnömoperitoneumlar: Dört Olgu sunumu Ve Literatürün Degerlendirilmesi

Süleyman Kargin, Emet Ebru Nazik, Ersin Turan, Osman Dogru

Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign Mi, Malign Mi?

Seda Özbek, Ali Sami Kivrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdogan, Mesut Sivri

Serebral Venöz Tromboz: 33 Olgunun Retrospektif incelenmesi

Haluk Gümüs

Bes Aylik Infantta Suçiçegi Sonrasi Gelisen Ensefalit

Fatmagül Basarslan, Cahide Yilmaz, Murat Tutanç, Vefik Arica, Melek Inci, Vicdan Köksaldi Motor, Hanifi Bayarogullari

Malign Hastalarda Intravenöz Port Kullanimi: 5 Yillik Klinik Deneyim

Mehmet Ali Kaygin, Özgür Dag, Mustafa Günes, Mutlu Senocak, Bilgehan Erkut

Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

Lobuler Meme Kanserinin Her Iki Overe Metastazi

Nese Asal, Pinar Nercis Kosar, Mahmut Duymus, Ömer Yilmaz, Ugur Kosar

Aksiller Lenf Nodunda Metastazla Ortaya Çikan Erkek okült Meme Kanseri

Halil Ibrahim Tasci, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Murat Çakir

Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulgulari Ve Koil Embolizasyon Ile Tedavisi

Cengiz Erol, Yahya Paksoy, Ahmet Avci, Ali Sami Kivrak, Seda Özbek

Sezaryen Skarinda Endometriozis

Ahmet Göçmen, Mustafa Gazi Uçar, Fatih Sanlikan

Pulmoner Embolinin Tetikledigi Miyokardiyal Iskemi Üzerine Koroner Yavas Akimin Etkisi: St Elevasyonlu Pulmoner Emboli

Mehmet Kayrak, Muhammet Ali Ari, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Mehmet Yazici, Kurtulus Özdemir

Serviks Uterinin Florid Reaktif Lenfoid Hiperplazisi (lenfoma Benzeri Lezyon)

Hasan Esen, Metin Çapar, Gülsah Safak

Elastofibroma Dorsi: Panige Gerek Yok!

Necdet Poyraz, Havva Kalkan, Bugra Kaya, Suat Keskin, Ahmet Yesildag

Prepubertal Olguda Bilateral Testiküler Adrenal Rest tümörü: Us Ve Mrg Bulgulari

Hasan Erdogan, Suat Keskin, Mustafa Koplay, Ilhan Çiftçi, Tamer Sekmenli, Ilgar Allahverdiyev, Cengiz Erol

Kardiyomegaliyi Taklit Eden Asemptomatik Dev Timolipoma: Direkt Grafi, Bt Ve Mrg Bulgulari

Abdussamet Batur, Mehmet Emin Sakarya, Kemal Ödev

Nefes Darliginin Eslik Ettigi Dev Basit Böbrek Kisti

Abdülkadir Kandemir, Mahmud Zahid Ünlü, Mehmet Balasar, Mehmet Mesut Piskin

DykE-DavidofF-Masson Sendromu

Selda Keskin Güler, Burcu Gökçe Çokal, Hafize Nalan Günes, Tahir Kurtulus Yoldas

Akut Apandisit Ile Karisan Brusellaepididimorsiti; Bir Olgu Sunumu

Adem Bayraktar, Yusuf Dogan, Mehmet Resat Ceylan, Ibrahim Koç, Alper Aytekin

Kokulari Renk Olarak Algilayan Sinestezi Vakasi

Halil Özer, Semih Erden

Konjenital Lober Amfizem

Nuriye Tarakçi, Murat Konak, Tamer Altinok, Sevgi Pekcan, Kemal Ödev, Rahmi Örs

Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Tedavisinde konsantre Büyüme Faktör (cgf) Etkinligi

Bilsev Ince, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Serhat Yarar

Nedeni Bilinmeyen Atesin Nadir Bir Nedeni: MtfhR-C677t Gen Polimorfizminin Eslik Ettigi Portal Ven Trombozu

Ramazan Büyükkaya, Ibak Gönen, Ayla Büyükkaya, Kürsat Oguz Yaykasli, Fahri Halit Besir, Beyhan Öztürk, Davut Özdemir

Hipertansiyon Ve Diabetes Mellitus’da Bazal Gangliyon ve Talamus Diffüzyon Mr Bulgulari

Törel Ogur, Zeynep Ilerisoy Yakut, Mehmet Akif Teber, Esra Soyer Güldogan, Leyla Ince, Aynur Turan, Aydin Kurt

Intrauterin Dönemde Mri Ile Tespit Edilen Fetal Germinal Matrix Kanamasi

Suna Özdemir, Osman Balci, Halime Göktepe, Ismet Tolu

Parotis Kitlelerinin Tanisinda Ve Tedavinin Planlanmasinda Görüntüleme Tetkiklerinin Yeri

Fahri Halit Besir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada

Mediastinal Tümörü Taklit Eden Ve Artmis Fdg Tutulumu Gösteren Bir Tüberküloz Lenfadenit Olgusu

Turgut Teke, Mustafa Dinç, Emin Maden, Hatice Toy, Orhan Özbek, Sami Ceran, Mustafa Serdengeçti, Kürsat Uzun

Acil Servise Suur Degisikligi Ile Basvuran Hastalarin Infrascanner Cihazi Ile Degerlendirilmesi

Basar Cander, Birsen Ertekin, Zerrin Defne Dündar, Tarik Acar, Izzettin Ertas, Feridun Koyuncu, Mehmet Okumus, Metin Bircan

Ekstrude Lomber Disk Hernisinde Spontan Gerileme

Fatih Keskin, Erdal Kalkan

Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalik

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Adil Kartal

Çocukluk Döneminde Üçüncü Ventrikül Kolloid Kiste Bagli Gelisen Akut Hidrosefali

Mustafa Kaçmaz

Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom

Bartu Badak, Özgür Türk

Tesadüfen Tespit Edilen Çift Vena Kava Inferior anomalisi

Mustafa Cüneyt Çiçek, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Ömer Faruk Çiçek

Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Es Zamanli Retroçekal Apandisit

Kazim Gemici, Yildiray Dal, Feridun Koyuncu

Canli Vericilerde Renal Arterlerin Digital Subtraksiyon anjiyografi Ile Degerlendirilmesi

Kamil Çira, Kagan Çeken, Mehmet Sedat Durmaz, Hakan Demirtas, Cemil Göya, Cihad Hamidi

Salmonella Typhi’ye Bagli Gelisen Ensefalit Olgusu

Ertan Sal, Mehmet Açikgöz, Cihangir Akgün, Erdal Peker, Fesih Aktar, Muhammed Akil, Hüseyin Çaksen

Ikinci Iseme Sistoüretrografisinde Dilate Reflüyü Isaret Eden Parametreler

Ahmet Midhat Elmaci, Muhammet Irfan Donmez

Persitan Sol Superior Vena Cava Anomalisinde Geçici Diyaliz Katateri Yerlestirilmesi

Muhammed Bilal Çegin

Gelisen Tavsan Kalvaryumunda Kritik Boyutlu Defektin Titanyum Mes Ile Rekonstrüksiyonu

Mustafa Kursat Evrenos, Mehmet Emin Mavili

Akut Pulmoner Emboli Hastalarinda Ayrintili Ekokardiyografik Degerlendirme

Zeynettin Kaya, Abdullah Tuncez, Mehmet Tekinalp, Mustafa Karanfil, Mehmet Kayrak, Kurtulus Özdemir

Transarteriyel Kemoembolizasyon Öncesi Hepatik Arteriyel Degerlendirmede Çok Kesitli Bt’nin Yeri

Mustafa Koplay, Ihsan Yüce, Mecit Kantarci

Hiçkirik Semptomlu Vertebrobaziler Dolikoektazi Olgusu

Abdullah Seyithanoglu, Ali Ulvi Uca, Necdet Poyraz

Pulmoner Kapak Yoklugu Sendromu: Yenidogan Vaka Takdimi

Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hayrullah Alp, Hakan Altin, Sevim Karaaslan

Tek Basina Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz

Sule Sahin Onat, Zuhal Özisler

Bas Boyun Hemanjiomlarinda Mrg Bulgulari Ve Tedaviye Dramatik Cevap

Alaaddin Nayman, Ersen Ertekin, Mehmet Emin Sakarya, Ganime Dilek Emlik, Kemal Ödev

Metastazi Taklit Eden Servikal Lenf Nodlari: Meme Kanserli Bir Olgu

Bugra Kaya, Oktay Sari, Orhan Özbek

Akut Mezenter Iskeminin Prognozunun Belirlenmesinde Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oraninin Etkinligi

Kemal Deniz Ercan, Mehmet Aykut Yildirim, Mustafa Sentürk, Mehmet Metin Belviranli

Neonatal Hemokromatozis

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs

F-18 FdG-Pet/ct’de Multiple Kemik Metastazini Taklit Eden Benign Bir Patoloji: Brown tm

Özlem Sahin, Ahmet Eren Sen, Zeynep Aydin, Bugra Kaya

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco