Parotis Kitlelerinde Tani Ve Tedavi Sonuçlarimiz

Saban Çelebi, Murat Topak, Necati Ömer Develioglu, Mehmet Akdag, Erdem Çaglar, Havva Duru Ipek, Mehmet Külekçi

Konjenital Fibröz Banda Bagli Meckel Divertikül Torsiyonu

Muzaffer Haldun Çolak, Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Halil Ibrahim Tasci, Ramazan Atalay

Primer Epiploik Apandisit: Olgu Sunumu

Arif Aslaner, Tugrul Çakir, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Nurullah Bülbüller

Lokal Ileri Evre Rektum Kanserinde PrE-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

Gebeligi Sirasinda Miyokard Infarktüsü Geçiren Hastada Sezaryen Için Anestezi Yönetimi

Gülçin Hacibeyoglu, Sule Arican, Emine Vural Yalçin, Aybars Tavlan, Sema Tuncer

Lokal Anestezi Altinda Mini Laparotomi Ile Cerrahi Gastrostomi: 62 Olgunun Analizi

Cebrail Akyüz

Tension Free Transvajinal Tape Uygulamasi Sonrasi Mesh Erozyonu Nedenli Mesane Tasi Olgusu

Jule Eriç Horasanli

Subkarinal Dev Bronkojenik Kist

Burhan Apiliogullari, Sami Ceran

Ortognatik Cerrahide Topikal Ankaferd Blood Stopper® Kullaniminin Perioperatif Kanamaya Etkisinin Arastirilmasi

Selman Hakki Altuntas, Fuat Uslusoy, Gülsah Uslu Yunusoglu, Dudu Dilek Yavuz, Mustafa Asim Aydin

Küçük Hücreli Akciger Kanserli Hastalarimizin Klinik Özellikleri Ve Tedavi Yanitlari; Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Karaagaç, Oguzhan Yildiz

Kronik Agri Tedavisinde Bilevel Bilateral Sakral Erektör Spina Plan Blogu: Olgu Sunumu Ve Literatürün Kisa Gözden Geçirilmesi

Alper Kiliçaslan, Feride Karakus, Ruhiye Reisli, Esra Goger

Saglik Bakanligi Gögüs Hastaliklari Hastanelerinde Performansa Dayali Ek Ödeme Sorunlari

Memet Taskin Egici, Sedat Altin, Yusuf Üstü, Mehmet Ugurlu, Güven Bektemür

Spontan Idiopatik Pnömoperitoneumlar: Dört Olgu sunumu Ve Literatürün Degerlendirilmesi

Süleyman Kargin, Emet Ebru Nazik, Ersin Turan, Osman Dogru

Hemodiyaliz Amaçli Av Fistül Anevrizmalarinda Etkili Bir yaklasim: Anevrizmorafi

Mehmet Özülkü, Fatih Aygün

Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri

Bilsev Ince, Mehmet Dadaci, Zeynep Altuntas, Fatma Bilgen

Kasik Fitigi Onariminda Desarda Yöntemi

Kemal Arslan, Bülent Erenoglu, Hande Köksal, Ersin Turan, Arif Atay, Osman Dogru

Tek Ve Çok Kullanimlik Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi

Ruküye Burucu, Saniye Gencer, Nesibe Günay Molu, Deniz Saglam Özdemir

Evre I Serviks Kanseri Olan Genç Bir Hastada laparoskopik Radikal Histerektomi (tip Iii), Pelvik ve ParA-Aortik Lenfadenektomi Ve Bilateral Overial transpozisyon

Osman Balci

Meme Kanserinde 5 Yillik Tedavi Sonuçlarimiz Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Merkezimizde Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Atriyal Septal defekt Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Serkan Yildirim, Murat Simsek, Hakan Akbayrak, Mehmet öç, Bülent Oran

Kolesistektomi Materyallerinde Insidental Safra Kesesi Kanserinin Risk Yönetimi

Fahriye Kilinç, Ugur Gülper, Pembe Oltulu, Siddika Findik, Hasan Esen, Salim Güngör

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi

Kazim Gezginç, Elif Utku Dalkiliç

Gögüs Travmali 255 Olgunun Analizi

Murat Öncel, Kazim Gürol Akyol

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasi Pulmoner Hipertansif kriz Tedavisi Için Sildenafil Kullanimi defekt Hastalari

Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Mehmet Isik, Yüksel Dereli, Ali Sarigül, Mehmet Yeniterzi, Selmin Ökesli

Çocuk Kardiyoloji Poliklinigine Basvuran Izole ventriküler Septal Defekt Tanili Olgularin Retrospektif olarak Degerlendirilmesi

Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Osman Güvenç, Derya Arslan, Isa Yilmaz

Sol Ventrikül Anevrizma Onariminda Kullanilan Iki Teknigin Karsilastirilmasi

Musa Agris, Murat Öncel

Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyona Etkileri

Mehtap Karamese, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci

Girisimsel Çocuk Kardiyolojide Iki Yillik Deneyimlerimiz

Derya Arslan, Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran

Trombotik Trombositopenik Purpura Tanili Hastalarda terapötik Plazma Degisimi: Tek Merkez Deneyimi

Aynur Ugur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazim Çamli

Karaciger Hidatik Kistinin Nadir Bir Komplikasyonu: Cilt altina Fistülizasyon

Halil Ibrahim Tasci, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Malign Hastalarda Intravenöz Port Kullanimi: 5 Yillik Klinik Deneyim

Mehmet Ali Kaygin, Özgür Dag, Mustafa Günes, Mutlu Senocak, Bilgehan Erkut

Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Mustafa Sahin

Proksimal Jejenumda Gastrointestinal Stromal Tümöre Bagli Perforasyon

Tevfik Küçükkartallar, Bayram Çolak, Murat Çakir, Ahmet Tekin

Karin Ultrasonografi Taramasi Ile Tespit Edilebilen Hastaliklarin sikliklari

Mehmet Ali Eryilmaz, Süleyman Baktik, Serden ay, Ömer Karahan, Ismet Tolu, Ahmet Okus, Hakan Yilmaz, Selman Cevheroglu

Klinigimizde Gerçeklestirilen Histerektomi Olgularinin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Degerlendirilmesi

Aybike Tazegül, Ali Acar

Histopatolojide Müsteri Memnuniyeti: Kalite Kontrol Arastirmasi

Sameera Rashid, Issam Albozom

Malign Yumusak Doku Tümörü Ile Karisan Dev Lipom olgusu

Zeynep Karaçor Altuntas, Mehmet Dadaci, Bilsev Ince, Serhat Yarar, Necdet Poyraz

Posttravmatik Karaciger Laserasyonunda Nonoperatif Tedavi: Hepatik Arter Embolizasyonu

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Faruk Aksoy

Sag Üst Lop Tümörü Görüntüsü Veren Substernal Troid

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Bülent Uysal, Güven Sadi Sunam

Nekrotizan Fasiitte Erken Tani Ve Prognoz: 34 Hastanin retrospektif Incelenmesi

Mehmet Ihsan Okur, Alpagan Mustafa Yildirim, Tahir Sen, Bilsev Ince

Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

Selçuk Üniversitesinde Transkateter Yolla Kapatilan patent Duktus Arteriyozus Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Eyüp Aslan, Ahmet Sert, Bülent Oran

Dizde Berrak Hücreli Sarkom

Harun Kütahya, Ali Güleç, Burkay Kutluhan Kaçira, Mehmet Ali Acar, Recep Gani Göncü, Mustafa Nazim Karalezli

Komplet Atriyoventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Sevim Karaaslan, Ali Sarigül

Derin Yerlesimli Yumusak Doku Yabanci Cisimlerinin Cinsiyet Ve Yas Gruplarina Göre Degerlendirilmesi

Mustafa Özer, Mehmet Türker, Veysel Basbug, Kayhan Kesik, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçira, Ismail Hakki Korucu, Tahsin Sami Çolak, Recep Memik

Özofagus Atrezili Olgularla Ilgili 20 Yillik Deneyim (1991-2010)

Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasiyanik

Spinal Anestezide Levobupivakain Ve Fentanilin Farkli Enjeksiyon Hizlarinin Karsilastirilmasi

Sevtap Darçin, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Nekrotizan Fasiit Tedavisinde Debridmana Yardimci teknik: Çoklu Fasyotomi

Bilsev Ince, Zeynep Altuntas, Mehmet Dadaci, Fatma Bilgen, Tugba Sodali

Yenidoganda Çift Tarafli Perineal Ektopik Testis

Metin Gündüz, Ilhan Çiftci

Sag Ovaryan Kist Ön Tanisiyla Opere Edilen Benign uterin Müllerien Kist Olgusu

Zeliha Esin Çelik, Mehmet Güzelgül

Lobuler Meme Kanserinin Her Iki Overe Metastazi

Nese Asal, Pinar Nercis Kosar, Mahmut Duymus, Ömer Yilmaz, Ugur Kosar

Ntratorasik Mermi Çekirdeginin Geç Dönem Komplikasyonu

Isa Döngel, Mehmet Bayram, Hakan Imamoglu, Salih Yildirim

Ercp Uygulanacak Pediatrik Hastada Anestezi

Mehmet Sargin, Tuba Berra Saritas, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Koroner BY-Pass Ile Yapilan Basarili Bir Bül Eksizyonu

Murat Öncel, Nihal Kayalar, Güven Sadi Sunam

Üç Basli M. Biceps Brachii

Cemil Bilkay, Büsra Candan, Soner Albay

Sezaryen Skarinda Endometriozis

Ahmet Göçmen, Mustafa Gazi Uçar, Fatih Sanlikan

Kasik Fitigi Kesesindeki Bride Bagli Gelisen Barsak perforasyonu

Murat Çakir, Ebubekir Gündes

Torsiyone Meckel Divertikülüne Bagli Ileus

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Burhan Mayir, Umut Riza Gündüz

Diz Eklem Içi Enjeksiyon Sonrasi Septik Artrit Gelisimi

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Mustafa Özer, Ali Güleç, Bayram Yolcu

Üç Olguda Perikardiyal Kist Ve Divertiküller

Bayram Metin, Sami Ceran, Bayram Altuntas, Isa Döngel

Nörosirürji Polikliginde Degerlendirilen 289 Hastanin Vitamin B12 Düzeylerinin Analizi

Fatih Ersay Deniz, Fikret Özugurlu, Ilker Etikan, Muzaffer Katar, Gülgün Yenisehirli, Metin Özdemir

Periferik Bir Ilçe Hastanesinde Ameliyat Edilen Delici kesici Alet Yaralanmasi Olgusu: Kalp Nafiz Biçaklanma

Adem Bayraktar, Alper Aytekin, Eral Mandollu, Abdülaziz Kaya, Ibrahim Koç

Ince Barsak Mezosundan Köken Alan Dev Intraabdominal Miksoid Liposarkom

Ibrahim Aliosmanoglu, Mesut Gül, Firat Tekes, Burak Veli Ülger, Ahmet Türkoglu, Mehmet Güli Çetinçakmak, Hüseyin Büyükbayram

Tek Doz Spinal Blok Ile Dogum Analjezisi Deneyimlerimiz

Seza Apiliogullari, Funda Gök, Alper Kiliçaslan, Aysu Aydogan, Jale Bengi Çelik

Anal Apselerde Unutulmamasi Gereken Bir Durum: endometriozis

Mehmet Bugra Bozan, Fatih Erol, Burhan Hakan Kanat, Nezahat Bal Yildirim

Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Dental Yaklasim

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yagmur Sener

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girisimsel Radyolojik Yöntemler

Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz

Bas Dönmesi Sikayeti Ile Basvuran Sol Atrial Dev Miksoma Olgusu

Alpay Aribas, Mehmet Tekinalp

Kronik Lenfositik Lösemili Hastada Asemptomatik Mezenterik Pannikülit

Sinan Demircioglu, Serhat Sayin, Irfan Firat Özcan, Serdar Karaköse, Aynur Ugur Bilgin, Hakki Polat

Hastane Çalisanlarinda Hepatit B, Hepatit C Ve Hiv virüsünün Seroprevalans Durumlarinin Incelenmesi

Esma Kepenek

Yenidoganlarda Agri Ve Nonfarmakolojik Tedavi

Saduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel

DykE-DavidofF-Masson Sendromu

Selda Keskin Güler, Burcu Gökçe Çokal, Hafize Nalan Günes, Tahir Kurtulus Yoldas

Akut Apandisit Ile Karisan Brusellaepididimorsiti; Bir Olgu Sunumu

Adem Bayraktar, Yusuf Dogan, Mehmet Resat Ceylan, Ibrahim Koç, Alper Aytekin

Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri

Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savaci

Üst Kol Inceltilmesinde Ultrasonik Liposaksin ile Konvansiyonel Liposaksinin Etkinliklerinin karsilastirilmasi

Bilsev Ince, Pembe Oltulu, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Recep Aydin

Iskeletsel Sinif Iii Açik Kapanisa Sahip Bir Olgunun OrtodontiK-Cerrahi Tedavisi

Faruk Ayhan Basçiftçi, Zehra Ileri, Reha Yavuzer

Rektal Prolapsusa Neden Olmus Kanser Görüntüsü Olan Dev Villöz Adenom

Murat Çakir, Mehmet Kiliç

Sag Tarafta Zenker Divertikülü

Tugrul Çakir, Cemal Özben Ensari, Arif Aslaner, Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç

Primer Ince Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar, Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Serhat Dogan

Obezite Cerrahisinde Hemsirelik Bakimi

Ismail Otlamaz, Ilhan Ece

Multipl Miyelom Hastalarinda Nefropati Sikligi: Tek merkez Deneyimi

Bülent Savut, Ismail Baloglu, Halil Zeki Tonbul, Nedim Yilmaz Selçuk, Kültigin Türkmen

Tek Kesiden Laparoskopik Apandektomi; Bir Ilçe Hastanesi Deneyimi

Ilhan Ece

Kokulari Renk Olarak Algilayan Sinestezi Vakasi

Halil Özer, Semih Erden

Süt Çocuklugunda Bagirsak Tikanikliginin Seyrek görülen Bir Nedeni: Primer Bagirsak Tüberkülozu

Veli Avci, Mehmet Melek, Salim Bilici, Perihan Tunçdemir, Deniz Yilmaz

Peptik Ülser Perforasyonunda Nötrofil/lenfosit Orani (nlo) Ve Trombosit/lenfosit Orani (tlo) Cerrahi tedavinin Seklini Belirler Mi?

Mehmet Aykut Yildirim, Adil Kartal, Mustafa Sentürk, Mehmet Kiliç, Selman Alkan, Mehmet Metin Belviranli, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy

MelkerssoN-Rosenthal Sendromu

Mehmet Ihsan Gülmez, Semsettin Okuyucu, Cengiz Çevik

Konya Numune Hastanesi’nde Açik Kalp Cerrahisi: Ilk 550 Vakanin Degerlendirilmesi

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Agris, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Konjenital Lober Amfizem

Nuriye Tarakçi, Murat Konak, Tamer Altinok, Sevgi Pekcan, Kemal Ödev, Rahmi Örs

Her Iki Uçtan Tümör Obstrüksiyonuna Bagli Gelisen Kapali Segment Tikanikligi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek

Fallot Tetralojisindeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Ahmet Nihat Baysal, Tamer Baysal, Ali Sarigül

Nadir Dev Mezenterik Lipom Olgusu

Murat Çakir, Mehmet Kiliç

Üçüncü Basamak Yogun Bakim Ünitelerinde Çalisan hemsirelere Verilen Üriner Kateter Bakimi Konusundaki egitimin Etkinliginin Degerlendirilmesi

Rükuye Burucu, Nesibe Günay Molu, Figen Türk Düdükcü, Serife Kursun, Berat Holta, Elif Çaltepe, Serpil Poyraz

Kronik Migrenli Kadin Hastalarda Dissosiyatif Belirtiler prevelansi Ve DepresyoN-Anksiyete Ile Iliskisi

Ersin Kasim Ulusoy, Emre Ayar, Deniz Bayindirli, Mehmet Ilker Yön

Omurganin Kesici Alet Yaralanmasi Ve Cerrahi Yaklasim

Fatih Erdi, Fatih Keskin, Erdinç Kurtoglu, Tevfik Küçükkartallar, Gökhan Toguslu

Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimlerimiz

Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Fahrettin Acar, Akin Çalisir, Mustafa Sahin

Bir Üniversite Hastanesinde Çalisan Arastirma Görevlilerinin Is Doyumunun Degerlendirilmesi

Mehmet Uyar, Yusuf Kenan Boyraz, Kübra Gençaga, Tahir Kemal Sahin

Uterin Atonide Yeni Bir Cerrahi Teknik: 7 Vakanin Analizi

Ali Acar, Refika Selimoglu, Halime Göktepe, M. Furkan Yilmaz

Sezaryen Dogum Yapan Kadinlarin Dogum Yöntemleri Hakkinda Düsünceleri Ve Aldiklari Bakim Memnuniyeti

Emre Yanikkerem, Asli Göker, Nicole Piro

Laparoskopi Ile Tedavi Edilen Ektopik Gebeliklerin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Boy Kisaliginin Nadir Bir Nedeni Olarak Diafizyal Aklazi

Derya Arslan, Sevil Ari Yuca

Femur Basi Avasküler Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ve Enoksaparinin Kisa Dönem Etkilerinin Arastirilmasi

Abdullah Arslan, Fatih Dikici, Sevim Purisa, Vakur Olgaç, Salih Aydin

Çocuklarda Yabanci Cisim Yutmayi Nadir Bir Yöntemle çikartma

Fatma Kaya, Ilhan Çiftci, Ayse Nazli Seçkin

Okul Çagi Çocuklarda Femur Cisim Kiriklarinin Tedavisi: Pelvipedal alçi Yada Titanyum Elastik Çivi Tespiti

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Erdinç Acar, Veysel Basbug, Fahri Yurtgün, Serdar Toker

Septorinoplasti Sonrasi Sütür Materyaline Bagli Reaksiyon

Ilhan Topaloglu, Yavuz Atar

Çoçuklarda Üç Yillik Transtelefonik Elektrokardiyografi Deneyimi

Birsen Uçar, Zehra Karatas, Zübeyir Kiliç

Açik Açili Glokomda Trabekülektomi Ameliyati Öncesi Ve Sonrasi Gözün Hemodinamigindeki Degisikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi Ile Incelenmesi

Yasar Sakarya, Nevbahar Tamçelik, Canan Akman

Troidektomi Sonrasi Endoskopik Özofagus Stenti Uygulamasi

Fahrettin Acar, Hüsnü Alptekin, Hüseyin Yilmaz, Mehmet Ertugrul Kafali, Mustafa Sahin

Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Zamanlamasinda Emg’nin Rolü

Bilsev Ince, Zikrullah Baycar, Tahsin Sami Çolak, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Ismail Hakki Korucu

Deneysel Sepsis Modelinde OksidaN-Antioksidan Sistem Ve Akciger Histopatolojisi Üzerine Oktreotid’in Doza Bagimli Etkileri

Abdüsselam Seydanoglu, Mehmet Gül, Sami Erdem, Baser Cander, Murat Ayan, Hatice Toy, Metin Bircan, Abdullah Sadik Girisgin

Renal Transplantasyon Sonrasi Pyonefroz Nedeniyle Yapilan Bilateral Nativ Nefrektomi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Sakir Tavli

Gebelikte Laparoskopik Cerrahi

Fedi Ercan, Osman Balci

Cama Yumruk Atmaya Bagli Üst Ekstremite Hasarlari

Celalettin Sever, Yalçin Külahçi, Cihan Sahin

Ketem’e Basvuran Kadinlarda Meme Sikâyetlerinin Degerlendirilmesi

Mehmet Ali Eryilmaz, Said Bodur, Seher Civcik, Yasemin Durduran

Sternum Ayrismasi Gelisen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artilari, Eksileri

Ömer Tanyeli

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

Inci Kara, Gülperi Çelik

Boyunda Dev Schwannom

Özgül Topal, Kübra Akman, Seyra Erbek

Mezenterik Kist; 17 Olgunun Analizi

Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Halil Ibrahim Tasci, Celalettin Vatansev

Keratokonus Progresyonunun Önlenmesinde Korneal Kollajen Çapraz Baglama Tedavisinin Etkinligi

Sibel Inan, Ersan Çetinkaya, Resat Duman, Bünyamin Kutluksaman, Mustafa Dogan, Güliz Fatma Yavas

Bir Olgu Nedeniyle Negatif Basinçli Akciger Ödemi

Inci Kara, Jale Bengi Çelik, Seza Apiliogullari, Derya Kandemir

Parotis Kitlelerinin Tanisinda Ve Tedavinin Planlanmasinda Görüntüleme Tetkiklerinin Yeri

Fahri Halit Besir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada

Cerrahi Gama Prob Kilavuzlugunda Ektopik Yerlesimli Hiperplazik Paratiroid Bezinin Eksizyonu

Gonca Kara Gedik, Bugra Kaya, Adnan Kaynak, Oktay Sari

Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatikografi deneyimlerimiz

Fahrettin Acar, Mustafa Sahin, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Ilhan Ece

Travma Sonrasinda Kortikosteroid Tedavisi Gören Hastalarda Gelisen Kutanöz Mukormikoz Olgularinda Tedavi

Mustafa Kürsat Evrenos, Merve Özkaya Ünsal

Acil Kritik Yogun Bakimda Yatan Hastalarin Incelenmesi

Evre Yilmaz, Selda Arslan

Riskli Gebeliklerde Fetal Ekokardiyografide Tespit Edilen yapisal Kalp Hastaliklarinin Dagilimi

Hayrullah Alp, Sevim Karaarslan, Tamer Baysal, Rengin Karatayli, Birgül Varan

Servikal Trakeal Yaralanmalar 6 Olgu Nedeniyle Deneyimlerimiz

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Güven Sadi Sunam

Ekstrude Lomber Disk Hernisinde Spontan Gerileme

Fatih Keskin, Erdal Kalkan

Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Poliklinigine Basvuran Hastalarda Tani Dagilimlari

Serhat Türkoglu

Akut Karinin Nadir Bir Nedeni; Apendikal Nöroma. Olgu Sunumu

Mehmet Tolga Kafadar, Gürkan Degirmencioglu

Adneksiyal Torsiyon Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Laparoskopi Ve Laparotominin Karsilastirilmasi

Osman Balci, Mehmet Sait Içen, Alaa S. Mahmoud

Çocuklarda Inmemis Testis Ve Yeni Tedavi Yaklasimlari

Müslim Yurtçu

Total Laparoskopik Histerektomi Olgularimizin degerlendirilmesi

Osman Balci

Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom

Ömer Erdur, Mehmet Sentürk, Nurdogan Ata, Ersen Koç, Gültekin Övet, Necat Alatas

Böbrek Kistlerinin Laparoskopik Dekortikasyonunda Ultrasonik Enerji Kullanimi: Etkin Ve Güvenilir Bir Yöntem

Mustafa Okan Istanbulluoglu, Murat Kosan, Tufan Çiçek, Bülent Öztürk, Hakan Özkardes

Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalik

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Adil Kartal

Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom

Bartu Badak, Özgür Türk

Opere Edilmeden Eriskin Yasa Ulasan Nadir Bir Konjenital Kalp Hastaligi Tek Ventrikül

Kenan Demir, Hakan Akilli

Rokuronyum Enjeksiyon Agrisini Önlemede Difenhidramin Kullanimi

Alper Kiliçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Aybars Tavlan

Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Tesadüfen Tespit Edilen Çift Vena Kava Inferior anomalisi

Mustafa Cüneyt Çiçek, Yüksel Dereli, Ömer Tanyeli, Ömer Faruk Çiçek

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanit Temelli Yaklasimlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazinin Hibrit Çikartilma Islemi

Emre Özdemir, Sadik Volkan Emren, Mustafa Ozan Gürsoy, Cem Nazli

Sezaryen Skarinda Endometriozis: 6 Olgunun Literatür esliginde Degerlendirilmesi

Tümay Özgür, Sibel Hakverdi, Muhyittin Temiz, Mehmet Yaldiz, Seçkin Akküçük

Mide Ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Chitin’in Böbrek Ve Karaciger Fonksiyonlarina Etkisi

Mehmet Ertugrul Kafali, Hüsnü Alptekin, Hüsamettin Vatansev, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz

Spinal Anestezi Sonrasi Diplopi Gelisimi

Soner Demirel, Ercan Özsoy, Elvin Güner, Ahmet Yegenoglu, Neslihan Avci

Konvansiyonel Koroner Anjiografide Izole Tek Koroner Arter Anomalisi Sikligi

Nurcan Basar, Ibrahim Akpinar, Osman Turak, Mahmut Mustafa Ulas, Gökhan Lafçi, Özgül Malçok Gürel, Ahmet Isleyen, Aysenur Ekizler, Kumral Çagli, Halil Lütfü Kisacik

Köpek Isirigina Bagli Siddetli Agiz Çevresi Yaralanmasinin Erken Evre Tedavisi: Vaka Sunumu

Kamil Abdullaev, Evgeniy A. Vasilyev, David L. Safaryan, Ekaterina V. Orlova, Manish K. Yadav, Mikhail N. Bolshakov

Akcigerdeki Dev Büllöz Olusumla Birlikte Görülen Bir trakeobronsial Yabanci Cisim

Sami Ceran, Burhan Apiliogullari

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Güler Yavas, Çagdas Yavas

Dual Mesh Ile Açik Ve Laparoskopik V Entral Insizyonel fitik Onarimi Karsilastirilmasi

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Ugur Dogan, Mehmet Tahir Oruç

Scheuermann Kifozu

Baris Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarimiz

Muammer Özçimen, Tekin Yasar, Halil Ibrahim Yener

Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Es Zamanli Retroçekal Apandisit

Kazim Gemici, Yildiray Dal, Feridun Koyuncu

Yüksek Gradli Glial Tümörlerde Prognostik Faktörler Ve Tedavi Sonuçlarimiz: Tek Merkez Deneyimi

Meryem Aktan, Gül Kanyilmaz, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Canli Vericilerde Renal Arterlerin Digital Subtraksiyon anjiyografi Ile Degerlendirilmesi

Kamil Çira, Kagan Çeken, Mehmet Sedat Durmaz, Hakan Demirtas, Cemil Göya, Cihad Hamidi

Ikinci Iseme Sistoüretrografisinde Dilate Reflüyü Isaret Eden Parametreler

Ahmet Midhat Elmaci, Muhammet Irfan Donmez

Ortopedik Cerrahide Intraoperatif Masif Pulmoner Emboli

Ömer Faruk Erkoçak, Rabia Erkoçak, Inci Kara, Hakan Zor

Ameliyathanede Çalisan Saglik Profesyonellerinde Tükenmislik, Is Doyumu Ve Depresyon

Muhammet Emin Naldan, Ali Karayagmurlu, Murat Yayik, Muhammet Ali Ari

Boyun Yerlesimli Castleman Hastaligi

Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Ümran Yildirim, Fahri Halit Besir, Süleyman Yilmaz

Sürrenal Kitlelerde Agirlik Ile Malignite Arasindaki iliskinin Arastirilmasi

Süleyman Kargin, Murat Çakir, Ebubekir Gündes, Faruk Aksoy, Naile Kökbudak, Mehmet Aykut Yildirim, Didem Tastekin, Mehmet Balasar

Akut Apandisitli Hastalarda Kalsiyum Ve Serum Fosfat düzeyinin Klinik Önemi

Hakan Bulus, Ömer Akyürek, Erdem Akbal, Mustafa Dogan, Ahmet Koyuncu

Konjonktival Lezyonlarin Histopatolojik Analizi: 10 Yillik Deneyim

Siddika Findik, Nazli Türk, Selman Belviranli, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Mehmet Uyar

Peptik Ülser Perforasyonunda Degisen Cerrahi Yöntemler

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Olanzapin Ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Bilge Burçak Annagür

Radyoiyot Taramada Izlenmeyen, Fakat Pet/bt’de Saptanan Diferansiye Tiroid Karsinom Rekürrensi Olgusu

Oktay Sari, Bugra Kaya, Faruk Aksoy, Orhan Özbek

Dogum Egitiminin Dogum Kaygisi Ve Korkusu Üzerine Etkisi

Burak Subasi, Halil Özcan, Serkan Pekçetin, Büsra Göker, Suphi Tunç, Beyhan Budak

Künt Batin Travmasi Sonrasi Gelisen Diyafram Rüptürü

Hüsnü Alptekin

Tonsillektomide Üç Yöntemin Karsilastirilmasi

Duran Karatas, Sentürk M

Perianal Akintinin Ender Bir Nedeni; Unutulmus Cerrahi Drenler

Murat Kapan, Akin Önder, Ilhan Tas, Tarik Sirça, Hekim Kuzu, Abdullah Oguz

Çocukluk Çagi Üriner Sistem Tüberkülozu

Ahmet Midhat Elmaci, Fatih Akin, Melike Emiroglu

Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlis Yöntem Seçimi

Mehmet Ince, Erol Arslan

Amyand Fitigi

Mehmet Saydam, Hüseyin Sinan, Muharrem Öztas, Ahmet Ziya Balta, Mehmet Yildiz

Pulmoner Kapak Yoklugu Sendromu: Yenidogan Vaka Takdimi

Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hayrullah Alp, Hakan Altin, Sevim Karaaslan

Pankreas Yaralanmalari

Rahmi Kaya, Adnan Özpek, Ismail Kabak, Süleyman Kalcan, Koray Kosmaz, Orhan Alimoglu

Posterior Mediastende Retrosternal Guatr

Sami Ceran, Burhan Apiliogullari, Ebubekir Gündes, Ahmet Dumanli

Ventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Mücahit Demirtas, Bülent Oran, Ali Sarigül

Perikardiyal Efüzyon Tedavisinde Subksifoidal Tüp Drenaji

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Musa Agris, Nihan Kayalar, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Alveoler Kemik Grefti Donör Sahasindaki Kemik Balmumu Nedeniyle Iyilesmeyen Ülser - Bir Olgu Sunumu

Moumita De de, Rakesh Dawar, Maneesh Singhal, Ashish Bichpuriya, Ravikiran Nalla

Gebelik Döneminde Gebelikle Iliskili Olmayan Akut Karin Nedenleri Ve Tedavileri

Kazim Gezginç, Tuba Korkmaz

Çok Sayida Trikobezoar

Müslim Yurtçu

Kornea Endoteli Ve Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ekrem Kadioglu, Saban Gönül

Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklasim

Köksal Yuca, Mehmet Akif Eryilmaz, Kürsad Yasin Varsak, Hamdi Arbag

Ürolojik Cerrahiye Alinacak Hastalarda Operasyon Öncesi HbS-Ag, AntI-Hcv Ve AntI-Hiv Pozitiflik Oranlarinin Degerlendirilmesi

Tülin Demir, Mustafa Gürkan Yenice, Kubilay Sarikaya

Risk Faktörü Olmadan Olusan Bilateral Spontan Asil Tendon Rüptürü

Ismail Hakki Korucu, Recep Gani Göncü, Mustafa Özer, Burkay Kutluhan Kaçira, Faik Türkmen

OrO-FasiO-Dijital Sendrom I

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Sebahattin Ertugrul, Rahmi Örs

Ihmal Edilmis Bir Kayip Rahim Içi Araç Sonrasi Olusan Ve Miadinda Dogan Gebelik

Osman Balci, Suna Özdemir, Alaa S. Mahmoud

Ameliyathane Disi Anestezi Deneyimlerimiz

Gülçin Hacibeyoglu, Sule Arican, Sema Tuncer, Aybars Tavlan

Travmatik Tekrarlayan Omuz Çikiklarinin Artroskopik Bankart Tamiri Ile Fonksiyonel Sonuçlari

Egemen Altan, Müjdat Adas, Murat Tonbul, Osman Orman

Basarisiz Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarin Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumlari

Nilay Sahin, Emel Özcan

Prematürite Retinopatisi: Güncel Yaklasim Ve Yeni Açilimlar

Hürkan Kerimoglu, Banu Turgut Öztürk, Rahmi Örs

Akut Mezenter Iskeminin Prognozunun Belirlenmesinde Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oraninin Etkinligi

Kemal Deniz Ercan, Mehmet Aykut Yildirim, Mustafa Sentürk, Mehmet Metin Belviranli

Total Gastrektomi Sonrasi Gelisen Anastomoz Kaçaginin Endoskopik Onarimi: Minimal Invaziv Yaklasim

Mustafa Sahin, Hüsnü Alptekin, Hüseyin Yilmaz, Fahrettin Acar, Mehmet Ertugrul Kafali

Laparoskopik Gastrik Band Uygulamasi: Band Migrasyonu Ve Portokutanöz Fistül Arasindaki Iliski

Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Murat Çakir, Ilhan Çiftçi, Mustafa Sahin

Erkek Genital SelF-Mutilasyon: Bir Psikotik Bozukluk Olgusu

Bilge Burçak Annagür, Lut Tamam

Ketoprofenin Tonsillektomi Sonrasi Kanama Üzerine Etkisi

Duran Karatas

Çocuk Hastada Actinomyces Naeslundii Pozitif Atrofik Rinit

Recep Kesli, Yusuf Baran, Sermin Selver Serinkaya, Pinar Karabagli, Mesut Sabri Tezer

Kitle Lezyonu Görünümünde Bir Kist Hidatik Vakasi

Hadice Selimoglu Sen, Ayse Aydin, Abdurrahman Abakay, Abdulhalim Senyigit

Lokal Anestezi Ile Inkarsere Skrotal Dev Inguinal Herni Onarimi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Ali Bal

Her Epidural Hematom Cerrahi Gerektirir Mi?

Bahattin Çelik, Hasan Büyükaslan, Ergün Karavelioglu

Ivf Sonrasi Canli Dogumla Sonuçlanan Heterotopik Gebelik; Olgu Sunumu

Fedi Ercan, Osman Balci, Cemre Alan, Mehmet Cengiz Colakoglu

Rekonstrüktif Cerrahi Ile Tedavi Edilen dev Suprapubik Desmoid Tümör

Murat Akici, Erkan Arslan

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco