Diabetlı Hastalarda Serum Fruktozamin Düzeylerı

Mehmet Aköz, Ahmet Çığlı, İdris Akkuş, Mustafa Ünaldı, Mehmet Akdoğan, Recep Gökçe

Hipertiroidili Ve Iıipotiroidili Hastalarda Serum Fruktozamin, Total Proteın, Albumin Değerlerının Normallerle Karşılaştırılması

Mustafa Yöntem, Mustafa Ünaldı, Mehmet Gürbilek, İsmail Öztok, Mehmet Aköz, İdris Akkuş, Recep Gökçe, Hüseyin Uysal

İndeksleme