Parotis Kitlelerinde Tani Ve Tedavi Sonuçlarimiz

Saban Çelebi, Murat Topak, Necati Ömer Develioglu, Mehmet Akdag, Erdem Çaglar, Havva Duru Ipek, Mehmet Külekçi

Tension Free Transvajinal Tape Uygulamasi Sonrasi Mesh Erozyonu Nedenli Mesane Tasi Olgusu

Jule Eriç Horasanli

‘yogun Bakim, Nörolojik Hastaliklar Ve Palyatif Bakim Için Zamanlama’

Arzu Yildirim ar, Tamer Bayram, Güldem Turan

Meme Kanserinde 5 Yillik Tedavi Sonuçlarimiz Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Kolesistektomi Materyallerinde Insidental Safra Kesesi Kanserinin Risk Yönetimi

Fahriye Kilinç, Ugur Gülper, Pembe Oltulu, Siddika Findik, Hasan Esen, Salim Güngör

Serebral Venöz Tromboz: 33 Olgunun Retrospektif incelenmesi

Haluk Gümüs

Bes Aylik Infantta Suçiçegi Sonrasi Gelisen Ensefalit

Fatmagül Basarslan, Cahide Yilmaz, Murat Tutanç, Vefik Arica, Melek Inci, Vicdan Köksaldi Motor, Hanifi Bayarogullari

Glokom Hastalarinda Korneal Biyomekanikler: Pupilla Dilatasyonunun Etkisi

Refik Oltulu, Selman Belviranli, Günhal Satirtav, Orhan Altunkaya, Emine Tinkir Kayitbatmaz, Mehmet Okka

Sigarayi Birakan Ve Birakmayi Deneyip Halen Içen Kisilerin Kullandiklari Metotlar

Lütfi Saltuk Demir, Said Bodur

Sjögren Sendromunda Iskemik Modifiye Albumin düzeyinin Inflamatuvar Parametreler Ve Aterosklerozla iliskisi

Ferhat Gökmen, Hakan Türkön, Ayla Akbal, Hatice Resorlu, Yilmaz Savas, Mustafa Resorlu, Besir Sahin Inceer, Muammer Müslim Köse

Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

Karin Agrisi Ile Gelen Hastada Yaygin Arteriyal Tromboz–vaskülit

Özlem Özer Çakir, Gökhan Güngör, Hüseyin Ataseven, Ali Demir

Aterosklerotik Iliak Arter Hastaliginin Tedavisinde Metalik Endoprotezlerin Degeri

Halil Ibrahim Serin, Aylin Okur, Ugur Yildirim, Cebrail Atas, Serkan Senol, Dilsad Amanvermez Senarslan

97 Yasinda St Segment Yükselmeli Akut Miyokard Infarktüsünde Primer Perkütan Girisim

Derya Tok, Nurcan Basar, Irfan Firat Özcan, Kumral Çagli, Sinan Aydogdu

Özofagus Atrezili Olgularla Ilgili 20 Yillik Deneyim (1991-2010)

Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasiyanik

Lobuler Meme Kanserinin Her Iki Overe Metastazi

Nese Asal, Pinar Nercis Kosar, Mahmut Duymus, Ömer Yilmaz, Ugur Kosar

Aksiller Lenf Nodunda Metastazla Ortaya Çikan Erkek okült Meme Kanseri

Halil Ibrahim Tasci, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Murat Çakir

Rotavirus Enfeksiyonu Sonrasi Sekonder Bakteriyemi

Tugba Güler, Soner Sertan Kara, Ali Fettah, Özde Nisa Türkkan

Pulmoner Embolinin Tetikledigi Miyokardiyal Iskemi Üzerine Koroner Yavas Akimin Etkisi: St Elevasyonlu Pulmoner Emboli

Mehmet Kayrak, Muhammet Ali Ari, Yusuf Izzettin Alihanoglu, Mehmet Yazici, Kurtulus Özdemir

Arteriyel Hipertansiyon Tanisinda Hasta Egitim Düzeyi Ve Aile Hekimligi Uygulamasinin Rolü

Mahmut Altuntas

Nadir Bir Fasiyal Paralizi Nedeni: Moebius Sendromu

Samet Özer, Serap Bilge, Resul Yilmaz, Vehbi Dogan, Selim Demir, Erkan Gökçe

Genislemis Koroner Atardamarda Renal Kafes Kullanilarak Yapilan Birincil Deri Yoluyla Koroner Girisim

Zeydin Acar, Abdulkadir Kiris, Mustafa Tarik Agaç, Hakan Erkan

Kartagener Sendromu

Sevil Ari Yuca, Köksal Yuca, Berfin Özgökçe, Cahide Yilmaz, Serhat Avcu

Nörosirürji Polikliginde Degerlendirilen 289 Hastanin Vitamin B12 Düzeylerinin Analizi

Fatih Ersay Deniz, Fikret Özugurlu, Ilker Etikan, Muzaffer Katar, Gülgün Yenisehirli, Metin Özdemir

Down Sendromu Olan Iki Yenidoganda Konjenital Lösemi

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Hüseyin Tokgöz, Sabahattin Ertugrul, Ümran Çaliskan, Rahmi Örs

Kist Hidatige Bagli Gelisen Akut Mekanik Intestinal obstruksiyon

Deniz Necdet Tihan, Ugur Duman, Emrah Bayam, Fatih Mehmet Erol, Evren Dilektasli, Özgür Pekel, Volkan Arayici, Özgür Dandin

Erken Membran Rüptürüne Güncel Yaklasim

Kazim Gezginç, Refika Selimoglu, Fatma Yazici

DykE-DavidofF-Masson Sendromu

Selda Keskin Güler, Burcu Gökçe Çokal, Hafize Nalan Günes, Tahir Kurtulus Yoldas

Akut Paratiroid Krizi Ile Basvuran Kistik Paratiroid adenomu

Ersin Turan, Süleyman Kargin, Emet Ebru Nazik, Arif Atay, Osman Dogru

Mide Kanserli Hastalarda Prognozda Tümör Boyutu Etkin Mi?

Berrin Benli Yavuz, Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Mehmet Koç

Primer Ince Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar, Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Serhat Dogan

Süt Çocuklugunda Bagirsak Tikanikliginin Seyrek görülen Bir Nedeni: Primer Bagirsak Tüberkülozu

Veli Avci, Mehmet Melek, Salim Bilici, Perihan Tunçdemir, Deniz Yilmaz

Peptik Ülser Perforasyonunda Nötrofil/lenfosit Orani (nlo) Ve Trombosit/lenfosit Orani (tlo) Cerrahi tedavinin Seklini Belirler Mi?

Mehmet Aykut Yildirim, Adil Kartal, Mustafa Sentürk, Mehmet Kiliç, Selman Alkan, Mehmet Metin Belviranli, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy

Konjenital Lober Amfizem

Nuriye Tarakçi, Murat Konak, Tamer Altinok, Sevgi Pekcan, Kemal Ödev, Rahmi Örs

Uterin Atonide Fundal Serozal Plasental Alan sütürasyonu; 5 Vakanin Analizi

Ali Acar, Osman Balci, Fedi Ercan, Cemre Alan, Berkan Sayal, Fatma Kiliç

Primer Enürezis Nokturnali Çocuklarin Babalarinda Depresyon indeksi: Buz Daginin Ihmal Edilen Kismi

Yigit Akin, Osman Köse, Hakan Gülmez, Çagla Serpil Dogan, Murat Uçar, Sacit Nuri Görgel, Yüksel Yilmaz, Ercan Yeni

Isotretinoin Tedavisi Alan Akne Vulgaris Hastalarinda yasam Kalitesi Ölçümü

Cahit Yavuz

Kütahya Ilindeki Postmenopozal Kadinlarda Çesitli Risk Faktörleri Ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski

Halil Kunt, Hayri Dayioglu, Muhammed Kasim Çayci

Nöroloji Yogun Bakim Ünitesinde Basi Yara Insidansi Ve Risk Faktörleri

Osman Serhat Tokgöz, Orhan Demir

Cerrahi Gama Prob Kilavuzlugunda Ektopik Yerlesimli Hiperplazik Paratiroid Bezinin Eksizyonu

Gonca Kara Gedik, Bugra Kaya, Adnan Kaynak, Oktay Sari

Iskemik Inmeye Bagli Gelisen Izole Monoparezi

Muzaffer Mutluer, Osman Sönmez

Pilonidal Hastaligin Toplumda Görülme Sikligi, Yasa Ve Cinsiyete Göre Dagilimi (erken Sonuçlarimiz)

Ahmet Okus, Ömer Karahan, Mehmet Ali Eryilmaz, Abdülhalim S. ay, Baris Sevinç, Nergis Aksoy, Said Bodur, A. Hakan Halici

Total Laparoskopik Histerektomi Olgularimizin degerlendirilmesi

Osman Balci

Renal Arter Stenozu Nedeniyle Endovasküler Stent Veya Balon Anjioplasti Uygulanan Hastalarin Radyolojik Ve Klinik Takibi

Oguzhan Güven Gümüstas, Ibrahim Akdag, Yurtkuran Sadikoglu

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanit Temelli Yaklasimlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Skleral Fiksasyonlu Göz Içi Lensi Implantasyonu Sonuçlarimiz

Alparslan Sahin, Ümit Kamis, Refik Oltulu, Saban Gönül

Akut Apandisitli Hastalarda Kalsiyum Ve Serum Fosfat düzeyinin Klinik Önemi

Hakan Bulus, Ömer Akyürek, Erdem Akbal, Mustafa Dogan, Ahmet Koyuncu

Peptik Ülser Perforasyonunda Degisen Cerrahi Yöntemler

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Gelisen Tavsan Kalvaryumunda Kritik Boyutlu Defektin Titanyum Mes Ile Rekonstrüksiyonu

Mustafa Kursat Evrenos, Mehmet Emin Mavili

Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Tanili 114 Hastanin Incelemesi

Zafer Gökgöz, Füsun Özdemirkiran, Melda Cömert, Güray Saydam

Polisiteminin Nadir Bir Nedeni: Idiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Asiye Kanbay, Hakan Büyükoglan, Nezihe Özdogan, Fatma Sema Oymak, Mehmet Güngör Kaya, Inci Gülmez, Ramazan Demir

Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlis Yöntem Seçimi

Mehmet Ince, Erol Arslan

Kronik Inflamatuar Orta Kulak Patolojilerinin Komplikasyonlari

Suat Keskin, Zeynep Keskin, Sinan Tan

Birçok Sistemik Vasküler Hastaligi Olan Bir Hastada Retina Sinir Lifi Tabakasinda Incelme

Zeynep Dadaci, Cengiz Kadiyoran, Hilal Akay Çizmecioglu

Ventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Mücahit Demirtas, Bülent Oran, Ali Sarigül

Epiforali Hastalarin Tanisinda Kullanilan Testlerin Tanisal Degeri

Can Demir, Nazmi Zengin, Güngör Tastekin

Metastazi Taklit Eden Servikal Lenf Nodlari: Meme Kanserli Bir Olgu

Bugra Kaya, Oktay Sari, Orhan Özbek

Ketoprofenin Tonsillektomi Sonrasi Kanama Üzerine Etkisi

Duran Karatas

Çocuk Hastada Actinomyces Naeslundii Pozitif Atrofik Rinit

Recep Kesli, Yusuf Baran, Sermin Selver Serinkaya, Pinar Karabagli, Mesut Sabri Tezer

F-18 FdG-Pet/ct’de Multiple Kemik Metastazini Taklit Eden Benign Bir Patoloji: Brown tm

Özlem Sahin, Ahmet Eren Sen, Zeynep Aydin, Bugra Kaya

Sag Kolda Sporotrikoid Olarak Yerlesmis Primer Deri Tüberkülozu

Munise Daye, Selami Aykut Temiz, Ibrahim Erayman, Pembe Oltulu

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco