Lokal Ileri Evre Rektum Kanserinde PrE-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

Kronik Lenfositik Lösemide Cd38, Cd16, Cd56 Ve Zap70 hücre Yüzey Antijen Düzeylerinin Klinik Önemi

Aynur Ugur Bilgin, Sevilay Tuncez, Ismail Reisli

Meme Kanserinde 5 Yillik Tedavi Sonuçlarimiz Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Küçük Hücreli Disi Akciger Kanserinde Prognostik Faktörler

Ali Inal, Abdullah Karakus, Muhammed Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Zuhat Urakçi, Mehmet Serdar Yildirim, Abdurrahman Isikdogan

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi

Kazim Gezginç, Elif Utku Dalkiliç

Çocuk Kardiyoloji Poliklinigine Basvuran Izole ventriküler Septal Defekt Tanili Olgularin Retrospektif olarak Degerlendirilmesi

Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Osman Güvenç, Derya Arslan, Isa Yilmaz

Sol Ventrikül Anevrizma Onariminda Kullanilan Iki Teknigin Karsilastirilmasi

Musa Agris, Murat Öncel

Dizde Berrak Hücreli Sarkom

Harun Kütahya, Ali Güleç, Burkay Kutluhan Kaçira, Mehmet Ali Acar, Recep Gani Göncü, Mustafa Nazim Karalezli

Küçük Hücre Disi Akciger Kanserinin Biseps Metastazi

Çagdas Yavas, Ahmet Büyükyörük, Güler Yavas, Murat Araz, Özlem Ata

Koroner BY-Pass Ile Yapilan Basarili Bir Bül Eksizyonu

Murat Öncel, Nihal Kayalar, Güven Sadi Sunam

Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Dental Yaklasim

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yagmur Sener

Seyrek Görülen Bir Disgerminom Olgusu: Dev Bir Karin Içi Kitle

Müslim Yurtçu, Hüseyin Tokgöz, Hatice Toy

Mide Kanserli Hastalarda Prognozda Tümör Boyutu Etkin Mi?

Berrin Benli Yavuz, Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Mehmet Koç

Primer Ince Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar, Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Serhat Dogan

Atipik Klinik Ve Radyolojik Bulgularla Seyreden Akciger Tüberküloz Olgusu

Cantürk Tasçi, Ergun Uçar, Emin Maden, Ömer Alan, Ertugrul Çelik, Metin Özkan, Hayati Bilgiç

Kemoterapi Alan Mide Kanserli Bir Vakanin Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Hemsirelik Bakimi

Handan Eren, Mahinur Durmus Iskender

Hemodiyaliz Hastalarinda Hemostatik Sistemin Arteriyovenöz Fistül Trombozu Yönünden Incelenmesi

Erhan Agca, Yunus Erdem

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

Inci Kara, Gülperi Çelik

Acil Servise Suur Degisikligi Ile Basvuran Hastalarin Infrascanner Cihazi Ile Degerlendirilmesi

Basar Cander, Birsen Ertekin, Zerrin Defne Dündar, Tarik Acar, Izzettin Ertas, Feridun Koyuncu, Mehmet Okumus, Metin Bircan

Agressif Seyirli Bilateral Meme Kanserli Olguda Cilt Metastazinin Elektron Beam Tedavisi

Yilmaz Tezcan, Mehmet Koç, Hikmettin Demir

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Güler Yavas, Çagdas Yavas

Yüksek Gradli Glial Tümörlerde Prognostik Faktörler Ve Tedavi Sonuçlarimiz: Tek Merkez Deneyimi

Meryem Aktan, Gül Kanyilmaz, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Yogun Bakim Ünitesindeyatan Son Dönem Hastalarin Degerlendirilmesi

Levent Kart, Muhammed Emin Akkoyunlu, Yasemin Akkoyunlu, Murat Sezer, Hatice Kutbay Özçelik, Fatmanur Karaköse, Turan Aslan

Boyun Yerlesimli Castleman Hastaligi

Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Ümran Yildirim, Fahri Halit Besir, Süleyman Yilmaz

Parsiyel Kulak Amputasyonunda Kopan Parçanin Temporoparietal Fasya Araciligi Ile Adaptasyonu

Mustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Çigdem Karadag, Nedim Savaci

Kolorektal Kanserde Genetik Ve Etyolojik Faktörler

Murat Büyükdogan

Nadir Görülen Bir Özefageal Tüberküloz Olgusu

Hatice Kutbay Özçelik, Sibel Yurt, Gülsah Günlüoglu, Turan Aslan, Murat Sezer, Filiz Kosar

Metastazi Taklit Eden Servikal Lenf Nodlari: Meme Kanserli Bir Olgu

Bugra Kaya, Oktay Sari, Orhan Özbek

Remisyonda Akut Myeloid Lösemide Ortaya Çikan kolon Granülositik Sarkomu

Murat Biyik, Ramazan Uçar, Gökhan Güngör, Hasan Esen, Sinan Demircioglu, Özlem Özer Çakir, Hüseyin Ataseven, Ali Demir

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco