Turner Sendromu Olgularında Karyotipik Dağılım

Ayşegül Zamani, Sennur Demirel, Hatice Gül Dursun, Tülin Çora, Aynur Acar

Seksüel Gelişme Bozuklukları Olan Olgularda Seks Kromozom Düzensizliklerinin Değerlendirilmesi

Sennur Demirel, Tülin Çora, Hatice Gül Dursun, Ayşe Gül Zamani, Hasan Acar, Aynur Acar

46,x,del(x)(q22) Karyotipine Sahip Turner Sendromlu Bir Olguda Fenotip Karyotip İlişkisi

Mehmet Emre Atabek, Bülent Oran, İbrahim Erkul, Ayşegül Zamani, Aynur Acar

Sitogenetik Laboratuvarımıza Başvuran 118 Olgunun Değerlendirilmesi

Aynur Acar, Sennur Demirel, Hasan Acar, Ferhan Paydak

45,x /46,x,i (xq) Ve 46,x, İ.(xq) Karyotipine Sahıp İkı Olgunun Degerlendırilmesi

Aynur Acar, İbrahim Erkul, Sennur Demirel, Hasan Acar, Tülin Çora, Said Gönen

İndeksleme