Pediatrik Üriner Sistem Taş Vakalarında Retrospektif Bir Çalışma

Esat M. Arslan, Ali Acar, İbrahim Ünal Sert, Necip Uluz

Tıkanma Sarılığında E Vitamini Ve Urso Deoksi Kolik Asid'in İmmün Sistem Üzerine Etkisi

Yüksel Tatkan, Ersin Çiftçi, Mustafa Şahin, Serdar Yol, İlhami Çelik

Idrar Yolu Enfeksıyonlarında Ampırık Antıbıyotık Secimi

Salih Hoşoğlu, Bahriye Çümen, Celal Ayaz, Mehmet Faruk Geyik, Mehmet Boşnak

İdrar Kültürlerinde, Enfeksiyon Etkenleri Ve Antibiyotik direnç Oranları

Mehmet Balasar, Metin Doğan, Abdülkadir Kandemir, Bahadır Feyzioğlu, Zamin Haşimov, Mahmut Baykan

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları

Hasan Koç, Hızır Yılmaz, İsmail Reisli, Mustafa Altındiş, Hüseyin Altunhan, İbrahim Erkul

150 Lokantanın Lavabolarında Ortak Kullanılan Kalıp Sabunlardan Yapılan Kultur Sonkları

Mehmet Bitirgen, İbrahim Erayman, Emel Türk Arıbaş, Ekrem Çopur, Onur Ural

Çocuklarda Perine Ve Periüretradaki Aerob Bakteri Kolonizasyonu Üzerine Saccharomycess Boulardii’nin Etkisi

Derya Çimen, Ahmet Özel, Sevim Karaaslan, Emel Türk Arıbaş

Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler Ve Değişik Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Birol Özkalp, Aydın Topçu

Oriner Sıstem Infeksıyon Etkeni E.colplerin Çeşıtlı Antibakteriyellere Duyarlılıkları

Alaaddin Pahsa, Murat Dayanç, Halil Kurt, Hüseyin Gün

Hayat Kadınlarında Cınsel Temasla Bulaşan Hastalıkların Serolojik Markerlerinin Ve Vajen Külturlerinde Oreyen Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması

Bülent Baysal, Ahmet Saniç, Halil Özerol, Murat Günaydın, Mahmut Baykan, Büyük Neşati

Pıyasadakı Paraların Bakterıyolojık Incelenmesı

Emine İnci Tuncer, Bülent Baysal, Halil Özerol, Büyük Neşati

Cocuk Idrarlarından Uretılen (0) Serogrup Ecoli'lerin Antıbiyorrik Duyarlılıkları

Tevfik Cengiz, Mehmet Kıyan, İştar Dolapçı, Derya Aysev, Meltem Tibet

Pıyasada Bulunan Farklı Ikı Ceftrıaxone Preparatının İn-Vitro Olarak Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Bülent Baysal, Ahmet Saniç, Mahmut Baykan, Halil Özerol

İndeksleme