Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

Spinal Anestezide Levobupivakain Ve Fentanilin Farkli Enjeksiyon Hizlarinin Karsilastirilmasi

Sevtap Darçin, Hale Borazan, Seref Otelcioglu

Vertebral Arter Diseksiyonu Sonucu Olusan Opalski Sendromu

Haluk Gümüs, Murat Serhat Aygün

Tek Doz Spinal Blok Ile Dogum Analjezisi Deneyimlerimiz

Seza Apiliogullari, Funda Gök, Alper Kiliçaslan, Aysu Aydogan, Jale Bengi Çelik

Spinal Anestezi Sonrasi Diplopi Gelisimi’’ Olgu Sunumu Ile Ilgili Yorum

Mehmet Ince, Leyla Ince

Boyunda Dev Schwannom

Özgül Topal, Kübra Akman, Seyra Erbek

Travma Sonrasinda Kortikosteroid Tedavisi Gören Hastalarda Gelisen Kutanöz Mukormikoz Olgularinda Tedavi

Mustafa Kürsat Evrenos, Merve Özkaya Ünsal

Taskirma Için Spinal Anestezi; Hangi Durumlarda Tercih Ediyoruz?

Rafi Dogan, Mustafa Okan Istanbulluoglu, Tufan Çiçek, Cengiz Isbilen, Murat Gönen, Bülent Öztürk

Spinal Anestezi Sonrasi Diplopi Gelisimi

Soner Demirel, Ercan Özsoy, Elvin Güner, Ahmet Yegenoglu, Neslihan Avci

Salmonella Typhi’ye Bagli Gelisen Ensefalit Olgusu

Ertan Sal, Mehmet Açikgöz, Cihangir Akgün, Erdal Peker, Fesih Aktar, Muhammed Akil, Hüseyin Çaksen

Febril Konvülziyonla Hastaneye Yatirilan Çocuklarin Klinik Özellikleri

Tamer Çelik, Remziye Eke, Ümit Çelik

Geriatrik Olgularda Kladikasyo: Nörojenik Ve Vasküler Kladikasyo Birlikteligi

Ali Yavuz Karahan, Ali Salli, Muhammed Sahin

Tek Basina Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz

Sule Sahin Onat, Zuhal Özisler

Basarisiz Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarin Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumlari

Nilay Sahin, Emel Özcan

Dexmedetomidinin Intraparankimal Basinç Ve Biyokimyasal Parametrelerle Iliskisi

Aybars Tavlan, Mehmet Erkan Üstün, Alper Yosunkaya, Ahmet ak, Aysel Kiyici, Handan Kozan Bardakçi, Funda Gök

Lokal Anestezi Ile Inkarsere Skrotal Dev Inguinal Herni Onarimi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Ali Bal

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco