Fibromiyaljili Bayan Hastalarda Essitalopram Ile Gabapentin Tedavilerinin Karsilastirilmasi

Sami Küçüksen, Ali Salli, Ekrem Akkurt

Parotis Kitlelerinde Tani Ve Tedavi Sonuçlarimiz

Saban Çelebi, Murat Topak, Necati Ömer Develioglu, Mehmet Akdag, Erdem Çaglar, Havva Duru Ipek, Mehmet Külekçi

Primer Epiploik Apandisit: Olgu Sunumu

Arif Aslaner, Tugrul Çakir, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Nurullah Bülbüller

Çölyak Hastaligina Diyetetik Yaklasim

Volkan Özkaya, Sebnem Özgen Özkaya

St Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünün Trombüs Aspirasyonuyla Tedavisi

Ahmet Lütfü Sertdemir, Abdullah Içli, Sümeyye Fatma Özer

Lokal Ileri Evre Rektum Kanserinde PrE-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

Tension Free Transvajinal Tape Uygulamasi Sonrasi Mesh Erozyonu Nedenli Mesane Tasi Olgusu

Jule Eriç Horasanli

Subkarinal Dev Bronkojenik Kist

Burhan Apiliogullari, Sami Ceran

Iki Farkli Tüm Vücut Isinlamasi Tekniginin Eclipse Tedavi Planlama Sistemi Kullanilarak Dozimetrik Olarak Degerlendirilmesi

Serap Catli Dinc, Niyazi Volkan Demircan, Aybala Nur Üçgül, Ertugrul Sentürk, Eray Karahacioglu, Hüseyin Bora

‘yogun Bakim, Nörolojik Hastaliklar Ve Palyatif Bakim Için Zamanlama’

Arzu Yildirim ar, Tamer Bayram, Güldem Turan

Küçük Hücreli Akciger Kanserli Hastalarimizin Klinik Özellikleri Ve Tedavi Yanitlari; Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Karaagaç, Oguzhan Yildiz

Kronik Agri Tedavisinde Bilevel Bilateral Sakral Erektör Spina Plan Blogu: Olgu Sunumu Ve Literatürün Kisa Gözden Geçirilmesi

Alper Kiliçaslan, Feride Karakus, Ruhiye Reisli, Esra Goger

Kafa Travma Modelinde Mannitol Veya Hipertonik Salin Solüsyonlarinin Etkilerinin Karsilastirilmasi

Feride Aygin, Alper Yosunkaya, Aybars Tavlan

Saglik Bakanligi Gögüs Hastaliklari Hastanelerinde Performansa Dayali Ek Ödeme Sorunlari

Memet Taskin Egici, Sedat Altin, Yusuf Üstü, Mehmet Ugurlu, Güven Bektemür

Dupuytren Cerrahisinde Pnömotik Turnikenin Yeri

Bilsev Ince, Mehmet Dadaci, Zeynep Altuntas, Fatma Bilgen

Kronik Lenfositik Lösemide Cd38, Cd16, Cd56 Ve Zap70 hücre Yüzey Antijen Düzeylerinin Klinik Önemi

Aynur Ugur Bilgin, Sevilay Tuncez, Ismail Reisli

Evre I Serviks Kanseri Olan Genç Bir Hastada laparoskopik Radikal Histerektomi (tip Iii), Pelvik ve ParA-Aortik Lenfadenektomi Ve Bilateral Overial transpozisyon

Osman Balci

Meme Kanserinde 5 Yillik Tedavi Sonuçlarimiz Ve prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Deneysel Serebral Iskemi Modelleri

Gökhan Kalayci, Gönül Gürol, Fatih Ekici

Küçük Hücreli Disi Akciger Kanserinde Prognostik Faktörler

Ali Inal, Abdullah Karakus, Muhammed Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Zuhat Urakçi, Mehmet Serdar Yildirim, Abdurrahman Isikdogan

Asetilsalisilik Asidin Serum Lipidleri Üzerine Olan Etkilerinin Arastirilmasi

Sevil Kurban, Idris Mehmetoglu, Said Sami Erdem

Metilen Mavisi, Pilonidal Sinüs Hastaliginin Tedavisinde etkili Rezeksiyon Saglar

Himmet Durgut

Merkezimizde Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Atriyal Septal defekt Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Serkan Yildirim, Murat Simsek, Hakan Akbayrak, Mehmet öç, Bülent Oran

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Sodyumglukoz cO-TransporteR-2 Inhibitörleri

Cevdet Duran, Orkide Kutlu

Yenidogan Sariligi Nedeni Ile Hastaneye Yatirilan olgularda Tedavi Kilavuzlarina Uyumun Arastirilmasi

Özkan Ilhan, Esra Arun Özer, Sümer Sütçüoglu, Senem Alkan

Kalp Kateterizasyonu Yapilan Çocuklardaki Komplikasyonlar

Fatma Kaya, Derya Arslan, Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran

Bipolar–i Bozuklugu Olan Hastalarda Klinik Özellikler Ile Hastaligin Seyri Arasindaki Iliski

Ibrahim Fatih Karababa, Erdinç Çiçek, Ismet Esra Çiçek, Fatih Kayhan, Rüstem Askin

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi

Kazim Gezginç, Elif Utku Dalkiliç

Gögüs Travmali 255 Olgunun Analizi

Murat Öncel, Kazim Gürol Akyol

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasi Pulmoner Hipertansif kriz Tedavisi Için Sildenafil Kullanimi defekt Hastalari

Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Mehmet Isik, Yüksel Dereli, Ali Sarigül, Mehmet Yeniterzi, Selmin Ökesli

Serebral Venöz Tromboz: 33 Olgunun Retrospektif incelenmesi

Haluk Gümüs

Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flep Modelinde Nebivololün Perfüzyona Etkileri

Mehtap Karamese, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci

Bes Aylik Infantta Suçiçegi Sonrasi Gelisen Ensefalit

Fatmagül Basarslan, Cahide Yilmaz, Murat Tutanç, Vefik Arica, Melek Inci, Vicdan Köksaldi Motor, Hanifi Bayarogullari

Girisimsel Çocuk Kardiyolojide Iki Yillik Deneyimlerimiz

Derya Arslan, Derya Çimen, Osman Güvenç, Bülent Oran

Kemik Metastazlarinda Güncel Tedavi Seçenekleri

Eda Yirmibesoglu Erkal, Görkem Aksu

Trombotik Trombositopenik Purpura Tanili Hastalarda terapötik Plazma Degisimi: Tek Merkez Deneyimi

Aynur Ugur Bilgin, Mehmet Ali Karaselek, Kazim Çamli

Postmenopozal Bir Kadinda Dev Ovarian Leiomyosarkom

Osman Balci, Emine Türen

Karaciger Hidatik Kistinin Nadir Bir Komplikasyonu: Cilt altina Fistülizasyon

Halil Ibrahim Tasci, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Malign Hastalarda Intravenöz Port Kullanimi: 5 Yillik Klinik Deneyim

Mehmet Ali Kaygin, Özgür Dag, Mustafa Günes, Mutlu Senocak, Bilgehan Erkut

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler

Murat Bas, Cevdet Duran

Morbid Obezite Cerrahisi Ve Komplikasyonlar

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Fahrettin Acar, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Mustafa Sahin

Proksimal Jejenumda Gastrointestinal Stromal Tümöre Bagli Perforasyon

Tevfik Küçükkartallar, Bayram Çolak, Murat Çakir, Ahmet Tekin

Agri Devlet Hastanesinde Tedavi Edilen Özofagus Yabanci Cisimleri.

Bayram Metin, Murat Sariçam, Izzet Özgür Özlük, Serkan Kaya

Posttravmatik Karaciger Laserasyonunda Nonoperatif Tedavi: Hepatik Arter Embolizasyonu

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Faruk Aksoy

Sag Üst Lop Tümörü Görüntüsü Veren Substernal Troid

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Bülent Uysal, Güven Sadi Sunam

Nekrotizan Fasiitte Erken Tani Ve Prognoz: 34 Hastanin retrospektif Incelenmesi

Mehmet Ihsan Okur, Alpagan Mustafa Yildirim, Tahir Sen, Bilsev Ince

Vasküler Kapatma Cihazinin Girisimsel Nöroradyoloji Olgularinda Kullanimi: 4 Yillik Tecrübe

Orhan Özbek, Osman Koç, Fatih Keskin, Ahmet Küçükapan, Ibrahim Güler, Alaattin Vural

Servikal Bölge Omurulik Yerlesimli Primer Glioblastoma Multiforme

Yalçin Kocaogullar, Ahmet Önder Güney, Fatih Erdi, Lema Tavli

Femur Distal Diafiz Kiriklarinin Intramedüller Çivi ile Tedavisinde Dizilimin Degerlendirilmesi

Tahsin Sami Çolak, Kayhan Kesik, Mustafa Özer, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçira, Ismail Hakki Korucu

Beyin Sapi Lezyonlarinda Ortaya Çikan Dirençli Hiçkirik tedavisinde Baklofen Kullanimi

Faruk Ömer Odabas, Haluk Gümüs

Selçuk Üniversitesinde Transkateter Yolla Kapatilan patent Duktus Arteriyozus Hastalari

Osman Güvenç, Derya Çimen, Derya Arslan, Eyüp Aslan, Ahmet Sert, Bülent Oran

Dizde Berrak Hücreli Sarkom

Harun Kütahya, Ali Güleç, Burkay Kutluhan Kaçira, Mehmet Ali Acar, Recep Gani Göncü, Mustafa Nazim Karalezli

Aterosklerotik Iliak Arter Hastaliginin Tedavisinde Metalik Endoprotezlerin Degeri

Halil Ibrahim Serin, Aylin Okur, Ugur Yildirim, Cebrail Atas, Serkan Senol, Dilsad Amanvermez Senarslan

Prematüre Retinopatisinde Tarama Ve Tedavi sonuçlarimiz

Halit Müstakim, Günhal Satirtav, Refik Oltulu, Hürkan Kerimoglu, Ahmet Özkagnici, Hüseyin Altunhan

Özofagus Atrezili Olgularla Ilgili 20 Yillik Deneyim (1991-2010)

Aytekin Bilirim, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasiyanik

Nekrotizan Fasiit Tedavisinde Debridmana Yardimci teknik: Çoklu Fasyotomi

Bilsev Ince, Zeynep Altuntas, Mehmet Dadaci, Fatma Bilgen, Tugba Sodali

Yenidoganda Çift Tarafli Perineal Ektopik Testis

Metin Gündüz, Ilhan Çiftci

Sag Ovaryan Kist Ön Tanisiyla Opere Edilen Benign uterin Müllerien Kist Olgusu

Zeliha Esin Çelik, Mehmet Güzelgül

Lobuler Meme Kanserinin Her Iki Overe Metastazi

Nese Asal, Pinar Nercis Kosar, Mahmut Duymus, Ömer Yilmaz, Ugur Kosar

Mikozis Fungoidesli Olgularda Tedavi Öncesi Ve sonrasi Biyopsilerde Immunhistokimyasal Cd4, Cd8 Ve matriks MetalloproteinaZ-9 (mmP-9) Ekspresyonunun degerlendirilmesi

Yeliz Uçar Tavli, Haci Hasan Esen, Inci Mevlütoglu

Küçük Hücre Disi Akciger Kanserinin Biseps Metastazi

Çagdas Yavas, Ahmet Büyükyörük, Güler Yavas, Murat Araz, Özlem Ata

Bir Koroner Arter Fistül Olgusunun Görüntüleme Bulgulari Ve Koil Embolizasyon Ile Tedavisi

Cengiz Erol, Yahya Paksoy, Ahmet Avci, Ali Sami Kivrak, Seda Özbek

Saçlarinin Döküldügüne Inanan Bir Trikotillomani Olgusu

Bilge Burçak Annagür

Koroner BY-Pass Ile Yapilan Basarili Bir Bül Eksizyonu

Murat Öncel, Nihal Kayalar, Güven Sadi Sunam

Rotavirus Enfeksiyonu Sonrasi Sekonder Bakteriyemi

Tugba Güler, Soner Sertan Kara, Ali Fettah, Özde Nisa Türkkan

Dokuz Yasinda Bir Anca Iliskili Vaskülit

Ahmet Midhat Elmaci, Selver Özekinci, Ahmet Baran

Sezaryen Skarinda Endometriozis

Ahmet Göçmen, Mustafa Gazi Uçar, Fatih Sanlikan

Çocuk Hastada Amlodipin Ve Valsartan+hidroklorotiazid Intoksikasyonu

Funda Gök, Alper Kiliçaslan, Mehmet Sargin, Alper Yosunkaya

Faktör 7 Eksikligi Saptanan Ve Daha Önce Vajinal Dogum öyküsü Olan Miadinda Bir Gebenin Yönetimi

Osman Balci, Adeviye Elçi

Prematür Apnesi Nedeniyle Kafein Tedavisi Uygulanan Yenidoganda Gözlenen Supraventriküler Tasikardi

Murat Konak, Ali Annagür, Fatih Sap, Hüseyin Altunhan, Nuriye Tarakçi, Rahmi Örs

Genislemis Koroner Atardamarda Renal Kafes Kullanilarak Yapilan Birincil Deri Yoluyla Koroner Girisim

Zeydin Acar, Abdulkadir Kiris, Mustafa Tarik Agaç, Hakan Erkan

Siklosporin Tedavisi Altindaki Psoriasis Hastasinda Psoriatik Lezyonlarin Gerilemesi Ile Ortaya Çikan Vitiligo

Sükrü Balevi, Caner Aykol, Ali Balevi, Hüseyin Tol

Aromataz Inhibitörü Tedavisinin Meme Kanserli Hastalarda Serum Total Siyalik Asit Düzeylerine Etkisi

Aysel Kiyici, Mehmet Artaç, Hümeyra Çiçekler, Önder Eren, Idris Mehmetoglu, Melih Cem Börüban

Diz Eklem Içi Enjeksiyon Sonrasi Septik Artrit Gelisimi

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Mustafa Özer, Ali Güleç, Bayram Yolcu

Atesli Silah Yaralanmasinda Sira Disi Rastlantilar: 2 Olgu Sunumu

Halil Ibrahim Tasci, Tevfik Küçükkartallar, Mehmet Aykut Yildirim

Üç Olguda Perikardiyal Kist Ve Divertiküller

Bayram Metin, Sami Ceran, Bayram Altuntas, Isa Döngel

Gebeligin Akut Yagli Karaciger Hastaligi

Osman Balci, Halime Göktepe, Alaa S. Mahmoud

Diyabet Hastalarinda D Vitamini Ile Hba1c Iliskisinin Degerlendirilmesi

Duygu Ilke Yildirim, Kamile Marakoglu

Ercp Sonrasi Akut Solunum Yetmezligine Neden Olan Bilateral Pnömotoraks

Muhammed Emin Akkoyunlu, Levent Kart, Orhan Kocaman, Hatice Özçelik, Pinar Soysal, Murat Sezer, Fatmanur Karaköse, Ahmet Danalioglu

Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu Olan Bir Grup Çocukta Anksiyete Bozukluklarinin Görülme Sikligi

Ayhan Bilgiç

Pediatrik Onkoloji Hastalarinda Dental Yaklasim

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yagmur Sener

Yenidoganlarda Antifungal Ilaç Kullanimi

Selvi Gülasi, Ümit Çelik

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girisimsel Radyolojik Yöntemler

Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz

Down Sendromu Olan Iki Yenidoganda Konjenital Lösemi

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Hüseyin Tokgöz, Sabahattin Ertugrul, Ümran Çaliskan, Rahmi Örs

Organofosfat Zehirlenmesine Bagli Myokard Infarktüsü Ve Solunum Yetmezligi Gelisen Genç Bir Olgu

Nihal Bakirkalay Aydin, Zehra Küçüktepe

Erken Membran Rüptürüne Güncel Yaklasim

Kazim Gezginç, Refika Selimoglu, Fatma Yazici

Gögüs Hastaliklari Kliniginde Mortalite Nedenleri

Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrikulu, Hadice Selimoglu Sen, Ali Ihsan Çalkanat, Abdurrahman Senyigit

Obezite Hipoventilasyon Sendromlu Kadin Hastalarin Degerlendirilmesi

Kürsat Uzun, Sebnem Yosunkaya, Turgut Teke, Emin Maden, Zuhal Yavuz, Levent Kart

Nefes Darliginin Eslik Ettigi Dev Basit Böbrek Kisti

Abdülkadir Kandemir, Mahmud Zahid Ünlü, Mehmet Balasar, Mehmet Mesut Piskin

Taze Donmus Plazma Ile Hizla Düzelen Agir Bir Herediter anjiyo Ödem Atagi

Habibullah Aktas, Can Ergin

Birinci Trimesterde Herpes Gestationis Saptanan Ikiz Gebelik

Osman Balci, Fatma Yazici, Dilay Gök, Alaa S. Mahmoud, Ali Acar

Yenidoganlarda Agri Ve Nonfarmakolojik Tedavi

Saduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel

DykE-DavidofF-Masson Sendromu

Selda Keskin Güler, Burcu Gökçe Çokal, Hafize Nalan Günes, Tahir Kurtulus Yoldas

Insizyonel Herni Ile Birlikte Chilaiditi Isareti

Arif Aslaner, Tugrul Çakir, Umut Riza Gündüz, Ugur Dogan, Nurullah Bülbüller

Akut Paratiroid Krizi Ile Basvuran Kistik Paratiroid adenomu

Ersin Turan, Süleyman Kargin, Emet Ebru Nazik, Arif Atay, Osman Dogru

Sag Sinus Valsalva’dan Çikan Sag Koroner Arter, Lad Ve cx Anomalisi

Aydin Akyuz, Ramazan Uygur, Seref Alpsoy, Veli Caglar, Dursun Cayan Akkoyun, Bilal Burak Baltaci

Üst Kol Inceltilmesinde Ultrasonik Liposaksin ile Konvansiyonel Liposaksinin Etkinliklerinin karsilastirilmasi

Bilsev Ince, Pembe Oltulu, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Recep Aydin

Iskeletsel Sinif Iii Açik Kapanisa Sahip Bir Olgunun OrtodontiK-Cerrahi Tedavisi

Faruk Ayhan Basçiftçi, Zehra Ileri, Reha Yavuzer

Mide Kanserli Hastalarda Prognozda Tümör Boyutu Etkin Mi?

Berrin Benli Yavuz, Gül Kanyilmaz, Meryem Aktan, Mehmet Koç

Sag Tarafta Zenker Divertikülü

Tugrul Çakir, Cemal Özben Ensari, Arif Aslaner, Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç

Primer Ince Barsak Tümörlerinde Acil Cerrahi

Tevfik Küçükkartallar, Ebubekir Gündes, Murat Çakir, Ahmet Tekin, Serhat Dogan

Obezite Cerrahisinde Hemsirelik Bakimi

Ismail Otlamaz, Ilhan Ece

Bakteriyel Vajinosis Tedavi Protokollerinin Etkinlikleri Ve maliyetlerinin Karsilastirilmasi

Sevilay Kiliçer Nazli, Ali Haberal, Özlem Özdegirmenci, Burak Karadag

Kriptojenik Organize Pnömoni

Celalettin Korkmaz, Turgut Teke, Resul Altuntas, Durdu Mehmet Yavsan, Soner Demirbas, Pinar Dogan

Solunum Yetmezligi Olmayan Koah Atakda Kisa Süreli Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun Etkisi

Kürsat Uzun, Emine Kurt, Turgut Teke, Emin Maden

Nadir Bir Akut Batin Nedeni; Dev Over Kisti

Ali Kagan Coskun, Ibrahim Alanbay, Zafer Kilbas, Tahir Özer, Taner Yigit, Orhan Kozak, Turgut Tufan

Multipl Miyelom Hastalarinda Nefropati Sikligi: Tek merkez Deneyimi

Bülent Savut, Ismail Baloglu, Halil Zeki Tonbul, Nedim Yilmaz Selçuk, Kültigin Türkmen

Idrar Kültürlerinde, Enfeksiyon Etkenleri Ve Antibiyotik direnç Oranlari

Mehmet Balasar, Metin Dogan, Abdülkadir Kandemir, Bahadir Feyzioglu, Zamin Hasimov, Mahmut Baykan

Süt Çocuklugunda Bagirsak Tikanikliginin Seyrek görülen Bir Nedeni: Primer Bagirsak Tüberkülozu

Veli Avci, Mehmet Melek, Salim Bilici, Perihan Tunçdemir, Deniz Yilmaz

Peptik Ülser Perforasyonunda Nötrofil/lenfosit Orani (nlo) Ve Trombosit/lenfosit Orani (tlo) Cerrahi tedavinin Seklini Belirler Mi?

Mehmet Aykut Yildirim, Adil Kartal, Mustafa Sentürk, Mehmet Kiliç, Selman Alkan, Mehmet Metin Belviranli, Tevfik Küçükkartallar, Faruk Aksoy

Kemoterapi Alan Mide Kanserli Bir Vakanin Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Hemsirelik Bakimi

Handan Eren, Mahinur Durmus Iskender

MelkerssoN-Rosenthal Sendromu

Mehmet Ihsan Gülmez, Semsettin Okuyucu, Cengiz Çevik

Konjenital Lober Amfizem

Nuriye Tarakçi, Murat Konak, Tamer Altinok, Sevgi Pekcan, Kemal Ödev, Rahmi Örs

Her Iki Uçtan Tümör Obstrüksiyonuna Bagli Gelisen Kapali Segment Tikanikligi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek

Fibromiyalji Sendromu Romatoid Artrit Hastalik aktivitesini Ve Tedavisini Etkiliyor Mu?

Ümit Dündar, Alper Murat Ulasli, Ömer Dikici, Tugba Senay, Selma Eroglu, Hasan Toktas, Özlem Solak

Nadir Dev Mezenterik Lipom Olgusu

Murat Çakir, Mehmet Kiliç

Çocuklarda Enfeksiyon Hastaliklarinda Görülen hematolojik Bulgular

Hüseyin Tokgöz, Ümran Çaliskan

Gebelikte Tiroid Hastaliklari

Aybike Tazegül, Bülent Simsek

1p36 Delesyon Sendromuna Eslik Eden Süpheli Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonlu Vaka Sunumu

Oguz Egil, Sevgi Pekcan, Sükrü Nail Güner, Mahmut Selman Yildirim, Esra Hazar Sayar

Intraserebral Kalsifikasyonlar: Olgu Sunumlari Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hasan Hüseyin Özdemir, Caner F. Demir, M. Said Berilgen, Metin Balduz

Kronik Migrenli Kadin Hastalarda Dissosiyatif Belirtiler prevelansi Ve DepresyoN-Anksiyete Ile Iliskisi

Ersin Kasim Ulusoy, Emre Ayar, Deniz Bayindirli, Mehmet Ilker Yön

Akut Sinüziti Olan Bir Hastada Periorbital Selülit, menenjit Ve Sinüs Ven Trombozu

Süleyman Ömer Anliaçik, Figen Güney

Omurganin Kesici Alet Yaralanmasi Ve Cerrahi Yaklasim

Fatih Erdi, Fatih Keskin, Erdinç Kurtoglu, Tevfik Küçükkartallar, Gökhan Toguslu

Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Tedavisinde konsantre Büyüme Faktör (cgf) Etkinligi

Bilsev Ince, Ilker Uyar, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Serhat Yarar

Uterin Atonide Fundal Serozal Plasental Alan sütürasyonu; 5 Vakanin Analizi

Ali Acar, Osman Balci, Fedi Ercan, Cemre Alan, Berkan Sayal, Fatma Kiliç

Kronik Obstrüktif Akciger Hastaligi’inda (koah) Palyatif Ve Yasam Sonu Bakimi

Safiye Özkan

Düsük Frekansli Elektromanyetik Alanin Tedavide kullanimi

Can Demirel, Hafiza Gözen

Genel Anestezi Altinda Yapilan Dis Tedavilerinin Çocuklarin Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi

Emre Korkut, Onur Gezgin, Hazal Özer, Raif Alan, Yagmur Sener

Yenidoganlarda Direkt Coombs Test Pozitifliginin Degerlendirilmesi

Zehra Karatas, Mehmet Arif Aksit, Neslihan Tekin

Akut Romatizmal Ates Tanisi Konulan Hastalarin Klinik özellikleri Ve Ekokardiyografik Bulgulari

Isa Yilmaz, Osman Güvenç, Fatma Hilal Yilmaz, Derya Çimen, Derya Arslan, Bülent Oran

Güvercin Besleyicisi Hastaligi

Ersin Sükrü Erden, Nebihe Isaogullari, Mesut Demirköse, Ramazan Davran

Primer Enürezis Nokturnali Çocuklarin Babalarinda Depresyon indeksi: Buz Daginin Ihmal Edilen Kismi

Yigit Akin, Osman Köse, Hakan Gülmez, Çagla Serpil Dogan, Murat Uçar, Sacit Nuri Görgel, Yüksel Yilmaz, Ercan Yeni

Multipl Skleroz Ve Kognitif Bozulma

Zehra Akpinar, Zahide Betül Gündüz

Laparoskopi Ile Tedavi Edilen Ektopik Gebeliklerin Degerlendirilmesi

Osman Balci, Alaa S. Mahmoud, Metin Çapar

Kayip Tiroid Nerede? lingual Tiroid

Orkide Kutlu, Samil Ecirli, Abdullah Sakin, Mustafa Çayci

Blefaroplasti Sonrasi Gelisen Lagoftalmus Tedavisinde Bipediküllü Flep Ve Orta Yüz Kaldirma Kullanimi: Olgu Sunumu

Bilsev Ince, Zeynep Dadaci, Zeynep Altuntas, Mehmet Dadaci, Fatma Bilgen

Femur Basi Avasküler Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Ve Enoksaparinin Kisa Dönem Etkilerinin Arastirilmasi

Abdullah Arslan, Fatih Dikici, Sevim Purisa, Vakur Olgaç, Salih Aydin

Çocuklarda Yabanci Cisim Yutmayi Nadir Bir Yöntemle çikartma

Fatma Kaya, Ilhan Çiftci, Ayse Nazli Seçkin

Ankilozan Spondilit Hastalarinin Serum Oksidanantioksidan Seviyeleri

Volkan Kocabas, Hilal Kocabas, Mustafa Kemal Basarali, Ilhan Sezer, Cahit Kaçar, Sadik Büyükbas

Okul Çagi Çocuklarda Femur Cisim Kiriklarinin Tedavisi: Pelvipedal alçi Yada Titanyum Elastik Çivi Tespiti

Ismail Hakki Korucu, Faik Türkmen, Erdinç Acar, Veysel Basbug, Fahri Yurtgün, Serdar Toker

Farmakogenetik Yönden Bireyler Arasi Farmakokinetik varyasyonlar

Mevra al, Mehmet Kiliç, Ayse Saide Sahin, Burak Cem Soner

Çoçuklarda Üç Yillik Transtelefonik Elektrokardiyografi Deneyimi

Birsen Uçar, Zehra Karatas, Zübeyir Kiliç

Isotretinoin Tedavisi Alan Akne Vulgaris Hastalarinda yasam Kalitesi Ölçümü

Cahit Yavuz

D Vitamini Ve D Vitamini Eksikliginin Sistemik Etkileri

Bilsev Ince, Mehmet Emin Cem Yildirim, Majid Ismayilzade, Mehmet Dadaci

Diabetik Hastada Posterior Mediasten Yerlesimli ekstraplevral Abse

Murat Öncel, Yüksel Dereli, Güven Sadi Sunam

Preoperatif Tani Alan Izole Fallop Tüpü Torsiyonu

Hakan Ibrahim Boyar

Nedeni Bilinmeyen Atesin Nadir Bir Nedeni: MtfhR-C677t Gen Polimorfizminin Eslik Ettigi Portal Ven Trombozu

Ramazan Büyükkaya, Ibak Gönen, Ayla Büyükkaya, Kürsat Oguz Yaykasli, Fahri Halit Besir, Beyhan Öztürk, Davut Özdemir

KaS-Iskelet Sistem Uygulamalarinda Ultrason Elastografi

Zeynep Ilerisoy Yakut, Aynur Turan, Mehmet Akif Teber

Androgenetik Alopesi Tedavisinde Otolog Prp Uygulanan Hastalarda Hiperaljezi Gelisimi

Mehmet Emin Cem Yildirim, Bilsev Ince, Orkun Uyanik, Mehmet Ihsan Okur, Mehmet Dadaci

Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Zamanlamasinda Emg’nin Rolü

Bilsev Ince, Zikrullah Baycar, Tahsin Sami Çolak, Mehmet Emin Cem Yildirim, Mehmet Dadaci, Mehmet Uyar, Ismail Hakki Korucu

Atipik Prezentasyonlu Kronik Inflamatuar Demiyelinizan polinöropati

Dilcan Kotan, Asli Aksoy Gündogdu, Belma Dogan Güngen

Renal Transplantasyon Sonrasi Pyonefroz Nedeniyle Yapilan Bilateral Nativ Nefrektomi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Sakir Tavli

Gebelikte Laparoskopik Cerrahi

Fedi Ercan, Osman Balci

Radyasyona Bagli Tükürük Bezi Hasarinin Önlenmesinde Çinko Sülfat Ve Amifostin Etkisi

Meryem Aktan, Mustafa Vecdi Ertekin, Ebru Örsal, Hilal Kiziltunç Özmen

Sydenham Kore

Haluk Gümüs, Meltem Gümüs

Cama Yumruk Atmaya Bagli Üst Ekstremite Hasarlari

Celalettin Sever, Yalçin Külahçi, Cihan Sahin

Meme Kanseri Verisinde Apriori Algoritmasi Ile kural Çikarma

Adnan Karaibrahimoglu, Asir Genç

Sternum Ayrismasi Gelisen Hastalarda Alternatif Kapama Yöntemleri: Sternal Kelepçe Ve Titanyum Sternal Plak Fiksasyon Yöntemlerinin Artilari, Eksileri

Ömer Tanyeli

Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Histopatolojik Ve Immünhistokimyasal Özellikleri

Siddika Findik, Hasan Esen, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Zeliha Çelik

Boyunda Dev Schwannom

Özgül Topal, Kübra Akman, Seyra Erbek

Her Iki Uyarinin Ventrikülden Oldugu Ddd PacE-Maker’li Hasta

Alpay Aribas, Hakan Akilli, Yusuf Izzettin Alihanoglu

Keratokonus Progresyonunun Önlenmesinde Korneal Kollajen Çapraz Baglama Tedavisinin Etkinligi

Sibel Inan, Ersan Çetinkaya, Resat Duman, Bünyamin Kutluksaman, Mustafa Dogan, Güliz Fatma Yavas

Bir Olgu Nedeniyle Negatif Basinçli Akciger Ödemi

Inci Kara, Jale Bengi Çelik, Seza Apiliogullari, Derya Kandemir

Akne Vulgarisli Hastalarda Sistemik Izotretinoin’in Oküler Yan Etkilerinin Arastirilmasi

Demet Ersivri, Sevil Alan, Erol Çenesizoglu

Parotis Kitlelerinin Tanisinda Ve Tedavinin Planlanmasinda Görüntüleme Tetkiklerinin Yeri

Fahri Halit Besir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada

Onalti Haftalik Nonkomunike Rudimenter Horn Gebelik

Ersen Eraydin, Ahmet Karatas, Seyhan Sönmez, Sevki Göksun Gökulu, Ömer Basogul

Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatikografi deneyimlerimiz

Fahrettin Acar, Mustafa Sahin, Hüseyin Yilmaz, Hüsnü Alptekin, Mehmet Ertugrul Kafali, Ilhan Ece

Travma Sonrasinda Kortikosteroid Tedavisi Gören Hastalarda Gelisen Kutanöz Mukormikoz Olgularinda Tedavi

Mustafa Kürsat Evrenos, Merve Özkaya Ünsal

Bipolar Bozuklukta Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteligi

Bilge Burçak Annagür

Mediastinal Tümörü Taklit Eden Ve Artmis Fdg Tutulumu Gösteren Bir Tüberküloz Lenfadenit Olgusu

Turgut Teke, Mustafa Dinç, Emin Maden, Hatice Toy, Orhan Özbek, Sami Ceran, Mustafa Serdengeçti, Kürsat Uzun

Acil Servise Suur Degisikligi Ile Basvuran Hastalarin Infrascanner Cihazi Ile Degerlendirilmesi

Basar Cander, Birsen Ertekin, Zerrin Defne Dündar, Tarik Acar, Izzettin Ertas, Feridun Koyuncu, Mehmet Okumus, Metin Bircan

Ekstrude Lomber Disk Hernisinde Spontan Gerileme

Fatih Keskin, Erdal Kalkan

Lansoprazole Bagli Anaflaktik Sok

Hasan Hüsnü Yüce

Yenidogan Isitme Tarama Sonuçlarimiz

Mithat Aricigil, Ali Riza Ulutas, Abitter Yücel, Hamdi Arbag

Çocuklarda Inmemis Testis Ve Yeni Tedavi Yaklasimlari

Müslim Yurtçu

Gebelikte Hizli Seyir Gösteren Agiz Tabani Kanseri Olgusu

Osman Fatih Boztepe, Taylan Gün, Harun Dogru, Koray Coskunfirat, Yildiz Keles

Total Laparoskopik Histerektomi Olgularimizin degerlendirilmesi

Osman Balci

Nazofarenkste Ekstramedüller Plasmasitom

Ömer Erdur, Mehmet Sentürk, Nurdogan Ata, Ersen Koç, Gültekin Övet, Necat Alatas

Nemlendiriciler

Munise Daye, Inci Mevlitoglu

Böbrek Kistlerinin Laparoskopik Dekortikasyonunda Ultrasonik Enerji Kullanimi: Etkin Ve Güvenilir Bir Yöntem

Mustafa Okan Istanbulluoglu, Murat Kosan, Tufan Çiçek, Bülent Öztürk, Hakan Özkardes

Agressif Seyirli Bilateral Meme Kanserli Olguda Cilt Metastazinin Elektron Beam Tedavisi

Yilmaz Tezcan, Mehmet Koç, Hikmettin Demir

Asemptomatik Dev Overial Benign Müsinöz Kistadenom

Bartu Badak, Özgür Türk

Opere Edilmeden Eriskin Yasa Ulasan Nadir Bir Konjenital Kalp Hastaligi Tek Ventrikül

Kenan Demir, Hakan Akilli

Tanimiz Gerçekten Krup Mu?

Sevgi Pekcan, Aslihan Adabali, Mehmet Akif Eryilmaz, Meltem Energin

Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Psöriyazisli Hastalarda Helikobakter Pylori Enfeksiyonu Sikligi Ve Hastalik Aktivitesi Arasindaki Iliski

Özlem Ekiz, Filiz Canpolat, Fuat Ekiz, Ilhami Yüksel, Sahin Çoban, Ömer Basar, Elife Erarslan, Osman Yüksel

Kronik Effüzyonlu Otitis Mediali Olgularda Orta Kulak Sivisinin Bakteriyolojik Analizi

Bahar Keles, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbag, Bedri Özer

Renal Arter Stenozu Nedeniyle Endovasküler Stent Veya Balon Anjioplasti Uygulanan Hastalarin Radyolojik Ve Klinik Takibi

Oguzhan Güven Gümüstas, Ibrahim Akdag, Yurtkuran Sadikoglu

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanit Temelli Yaklasimlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazinin Hibrit Çikartilma Islemi

Emre Özdemir, Sadik Volkan Emren, Mustafa Ozan Gürsoy, Cem Nazli

Taskirma Için Spinal Anestezi; Hangi Durumlarda Tercih Ediyoruz?

Rafi Dogan, Mustafa Okan Istanbulluoglu, Tufan Çiçek, Cengiz Isbilen, Murat Gönen, Bülent Öztürk

Total Daralmaya Neden Olan Myokardiyal Kas Bandi

Zeynettin Kaya, Kenan Demir, Mehmet Alparslan Küçük, Hasan Kara

Konvansiyonel Koroner Anjiografide Izole Tek Koroner Arter Anomalisi Sikligi

Nurcan Basar, Ibrahim Akpinar, Osman Turak, Mahmut Mustafa Ulas, Gökhan Lafçi, Özgül Malçok Gürel, Ahmet Isleyen, Aysenur Ekizler, Kumral Çagli, Halil Lütfü Kisacik

Köpek Isirigina Bagli Siddetli Agiz Çevresi Yaralanmasinin Erken Evre Tedavisi: Vaka Sunumu

Kamil Abdullaev, Evgeniy A. Vasilyev, David L. Safaryan, Ekaterina V. Orlova, Manish K. Yadav, Mikhail N. Bolshakov

Allerjik Rinit Hayvan Modeli Ve Balin Allerjik Rinit Üzerinde Tedavi Edici Etkisi

Seda Türkoglu Babakurban, Erkan Yurtcu, Selim S Erbek

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Güler Yavas, Çagdas Yavas

External Otitin Nadir Bir Nedeni: Achromobacter Xylosoxidans

Mehmet Fatih Garça, M. Zeki Erdem, M. Resat Ceylan, Hafit Gür, Ahmet Faruk Kiroglu

Dual Mesh Ile Açik Ve Laparoskopik V Entral Insizyonel fitik Onarimi Karsilastirilmasi

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Umut Riza Gündüz, Burhan Mayir, Ugur Dogan, Mehmet Tahir Oruç

Scheuermann Kifozu

Baris Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Uzun Dönem Viskokanalostomi Sonuçlarimiz

Muammer Özçimen, Tekin Yasar, Halil Ibrahim Yener

Hiperkapnik Solunum Yetmezligi Gelisen Koah’li Hastalarda NoN-Invaziv Ventilasyonun Plazma Brain Natriüretik Peptid (bnp) Ve Troponin Üzerine Etkisi

Turgut Teke, Emin Maden, Aysel Kiyici, Durdu Mehmet Yavsan, Hüseyin Çiçek, Kürsat Uzun

Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Es Zamanli Retroçekal Apandisit

Kazim Gemici, Yildiray Dal, Feridun Koyuncu

Postpartum Uzamis Üriner Retansiyon

Metin Kaba, Sezen Bozkurt Köseoglu

Yüksek Gradli Glial Tümörlerde Prognostik Faktörler Ve Tedavi Sonuçlarimiz: Tek Merkez Deneyimi

Meryem Aktan, Gül Kanyilmaz, Berrin Benli Yavuz, Mehmet Koç

Yogun Bakim Ünitesindeyatan Son Dönem Hastalarin Degerlendirilmesi

Levent Kart, Muhammed Emin Akkoyunlu, Yasemin Akkoyunlu, Murat Sezer, Hatice Kutbay Özçelik, Fatmanur Karaköse, Turan Aslan

Kanserli Hastalarda Depresyon Ve Yasam Kalitesini Etkileyen Faktörler

Ruhusen Kutlu, Selma Çivi, Melih Cem Börüban, Ayse Demir

Ortopedik Cerrahide Intraoperatif Masif Pulmoner Emboli

Ömer Faruk Erkoçak, Rabia Erkoçak, Inci Kara, Hakan Zor

Boyun Yerlesimli Castleman Hastaligi

Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Ümran Yildirim, Fahri Halit Besir, Süleyman Yilmaz

Sürrenal Kitlelerde Agirlik Ile Malignite Arasindaki iliskinin Arastirilmasi

Süleyman Kargin, Murat Çakir, Ebubekir Gündes, Faruk Aksoy, Naile Kökbudak, Mehmet Aykut Yildirim, Didem Tastekin, Mehmet Balasar

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi Poliklinigine Basvuran Hastalarin Analizi

Mine Sahingöz, Nazmiye Kaya

Hiperemezis Gravidarumlu Hastalarda Anksiyete Ve Depresyon Test Skorlari

Esin Kasap

Preterm Eylem Ve Preterm Erken Membran Rüptüründe Serum Ferritin Düzeyleri

Emine Nuray Ulular, Salim Erkaya, Neslihan Yerebasmaz, Burak Karadag

Konjonktival Lezyonlarin Histopatolojik Analizi: 10 Yillik Deneyim

Siddika Findik, Nazli Türk, Selman Belviranli, Pembe Oltulu, Fahriye Kilinç, Mehmet Uyar

Ventilatör Iliskili Pnömoniden Korunma

Alper Yosunkaya

Peptik Ülser Perforasyonunda Degisen Cerrahi Yöntemler

Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin

Konya Ilindeki Migren Hastalarinin demografik Ve Klinik Özellikleri

Esra Eruyar, Emine Genç, Bülent Oguz Genç

Olanzapin Ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriyak Psikoz Olgusu

Bilge Burçak Annagür

Radyoiyot Taramada Izlenmeyen, Fakat Pet/bt’de Saptanan Diferansiye Tiroid Karsinom Rekürrensi Olgusu

Oktay Sari, Bugra Kaya, Faruk Aksoy, Orhan Özbek

Künt Batin Travmasi Sonrasi Gelisen Diyafram Rüptürü

Hüsnü Alptekin

Tekrarlayan Gebelik Kaybi Bulunan Yüksek Riskli Esansiyel Trombositemili Gebede Tedavi

Kadir Acar, Murat Baglicakoglu

Multipl Sklerozlu Hastalarda Serum Homosistein, Asimetrik Dimetil Arginin Ve Nitrik Oksit Düzeyleri

Zehra Akpinar, Sevil Kurban

Kronik Miyeloproliferatif Neoplazi Tanili 114 Hastanin Incelemesi

Zafer Gökgöz, Füsun Özdemirkiran, Melda Cömert, Güray Saydam

Sakroiliak Eklem Tutulumu Ile Seyreden Alkalen Fosfatazin Normal Oldugu Bir Paget Hastasi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Ismail Hakki Ersoy, Banu Kale Köroglu, Irem Ari

Ana Safra Kanalinda Bir Yabanci: Fasciola Hepatica ercp Ile Çikarilmasi

Sezgin Yilmaz, Bahadir Celep, Mustafa Altindis, Yüksel Arikan

Polisiteminin Nadir Bir Nedeni: Idiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Asiye Kanbay, Hakan Büyükoglan, Nezihe Özdogan, Fatma Sema Oymak, Mehmet Güngör Kaya, Inci Gülmez, Ramazan Demir

Pilonidal Sinüs Tedavisinde Yanlis Yöntem Seçimi

Mehmet Ince, Erol Arslan

Amyand Fitigi

Mehmet Saydam, Hüseyin Sinan, Muharrem Öztas, Ahmet Ziya Balta, Mehmet Yildiz

Pulmoner Kapak Yoklugu Sendromu: Yenidogan Vaka Takdimi

Zehra Karatas, Tamer Baysal, Fatih Sap, Hayrullah Alp, Hakan Altin, Sevim Karaaslan

Tek Basina Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz

Sule Sahin Onat, Zuhal Özisler

High Flux Ve Standart Hemodiyalizde Diyaliz Iliskili Amiloidozisde Elektromyografi Bulgulari

Gülperi Çelik, Fikret Bademkiran

Güres Sonrasi Gelisen Spontan Pnömomediastinum

Ali Dur, Serafettin Demirci, Haci Yusuf Günes, Oral Akin, Feridun Koyuncu

Pankreas Yaralanmalari

Rahmi Kaya, Adnan Özpek, Ismail Kabak, Süleyman Kalcan, Koray Kosmaz, Orhan Alimoglu

Farkli Klinik Bulgularla Basvuran Eriskin Still Hastaligi

Yunus Ugan, Mehmet Sahin, Sevket Ercan Tunç, Onur Kaya, Füsun Zeynep Akçam, Bülent Kaya, Ali Kutlucan

Altmis Bes Yasinda Diyabetik Kadin Hastada Siyah Killi Dil

Göknur Kalkan, Yalçin Bas, Havva Yildiz Seçkin, Salim Karahan

Agrili Hemodiyaliz Hastalarinda Gabapentin Tedavisi

Hüseyin Atalay, Ibrahim Güney, Yalçin Solak, Halil Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan, Nedim Yilmaz Selçuk, Süleyman Türk

Nadir Görülen Bir Özefageal Tüberküloz Olgusu

Hatice Kutbay Özçelik, Sibel Yurt, Gülsah Günlüoglu, Turan Aslan, Murat Sezer, Filiz Kosar

Bir Çocuk Olgu Nedeniyle Döngüsel Kusma Sendromu

Sabri Hergüner, Erdinç Çiçek, Fatih Kayhan, Arzu Hergüner

Eriskin Hastada Aksiller Lenfanjiyom

Abdussemet Hazar, Mehmet Salih Aydin, Aydemir Koçarslan, Ibrahim Can Kürkçüoglu, Mustafa Göz

Perikardiyal Efüzyon Tedavisinde Subksifoidal Tüp Drenaji

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Musa Agris, Nihan Kayalar, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Uzun Süreli Entübasyona Bagli Trakeal Stenoz

Bayram Altuntas, Mahmut Subasi, Zeynep Paçin Türktarhan, Erkan Kaba, Özkan Çinici

Preterm Erken Membran Rüptüründe Pulmoner Tromboemboli

Kazim Gezginç, Fatma Yazici, Refika Selimoglu

Gebelik Döneminde Gebelikle Iliskili Olmayan Akut Karin Nedenleri Ve Tedavileri

Kazim Gezginç, Tuba Korkmaz

Bas Boyun Hemanjiomlarinda Mrg Bulgulari Ve Tedaviye Dramatik Cevap

Alaaddin Nayman, Ersen Ertekin, Mehmet Emin Sakarya, Ganime Dilek Emlik, Kemal Ödev

Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklasim

Köksal Yuca, Mehmet Akif Eryilmaz, Kürsad Yasin Varsak, Hamdi Arbag

Trakea Bronsiyal Yabanci Cisim Aspirasyonlarina Güncel Yaklasim

Mehmet Muharrem Erol, Halil Çiftçi, Isa Döngel

Graves Hastaliginin Remisyon Döneminde Sessiz Tiroidit: Bir Vaka

Cem Onur Kiraç, Süleyman Hilmi Ipekçi, Gonca Kara Gedik, Levent Kebapcilar

Kayseri Propolisinin Etanolik Ekstraktinin Antimikrobiyal Aktivitesi

Esma Gündüz Kaya, Hatice Özbilge, Songül Albayrak

Bagirsak Mikrobiyatasi Vücut Agirligini Etkiler Mi?

Büsra Totan, Hilal Yildiran, Feride Ayyildiz

OrO-FasiO-Dijital Sendrom I

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Sebahattin Ertugrul, Rahmi Örs

Periferik Arter Hastaligi Yayginligiyla Aterosklerotik Risk Faktörleri Arasinda Iliski

Ömer Satiroglu, Mehmet Bostan, Yüksel Çiçek, Mustafa Çetin, Engin Bozkurt

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hasta Memnuniyeti

Sengül Sise, Elif Cihan Altinel

Ameliyathane Disi Anestezi Deneyimlerimiz

Gülçin Hacibeyoglu, Sule Arican, Sema Tuncer, Aybars Tavlan