Konjenital Fibröz Banda Bagli Meckel Divertikül Torsiyonu

Muzaffer Haldun Çolak, Murat Çakir, Tevfik Küçükkartallar, Ahmet Tekin, Halil Ibrahim Tasci, Ramazan Atalay

Torsiyone Meckel Divertikülüne Bagli Ileus

Tugrul Çakir, Arif Aslaner, Erdem Can Yardimci, Burhan Mayir, Umut Riza Gündüz

Preoperatif Tani Alan Izole Fallop Tüpü Torsiyonu

Hakan Ibrahim Boyar

Gebelikte Laparoskopik Cerrahi

Fedi Ercan, Osman Balci

Adneksiyal Torsiyon Nedeniyle Opere Edilen Hastalarda Laparoskopi Ve Laparotominin Karsilastirilmasi

Osman Balci, Mehmet Sait Içen, Alaa S. Mahmoud

Çocuklarda Inmemis Testis Ve Yeni Tedavi Yaklasimlari

Müslim Yurtçu

Gebelik Esnasinda Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklasim

Osman Balci, Metin Çapar

Gebeligin Ikinci Trimesterinde Morgagni Kistine Bagli Fallop Tüpünde Torsiyon: Olgu Sunumu

Fedi Ercan, Melike Bayman, Osman Balci, Mehmet Aykut Yildirim, Teyfik Küçükkartallar

Parsiyel Kulak Amputasyonunda Kopan Parçanin Temporoparietal Fasya Araciligi Ile Adaptasyonu

Mustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Çigdem Karadag, Nedim Savaci

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco