Nf1 Genindeki Yeni Bir Mutasyon Tespiti Ile Nörofibromatozis Tip 1 Tanisi Konan Hasta: Olgu Sunumu

Nafiz Yasa, Büsra Eser Çavdartepe, Fahrettin Duymus, Nadir Koçak, Tülin Çora

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco