Lerıche Sendromu İle Birlikte Görülen Sol Subklavian Arter Darlığı

İslam Kaklıkkaya, Ramis Özdemir, Zerrin Uzun, Hakan Filizlioğlu, Yaşar Güven, Hasan Dinç, Fahri Özcan

İndeksleme