Empotansı Olan Aorta4lıak Okluzyon Veya Stenozlu Hastalarda Pta Veya Intravaskuler Stentın Tedavıdekı Yerı

Serdar Karaköse, Tülay Ölçer, Turhan Cumhur, İbrahim Ünal Sert

Venöz İmpotansların Teşhisinde Penil Renkli Doppler Ultrasonografi İle Farmakokavernozometrinin Karşılaştırılması

Talat Yurdakul, Aydın Karabacakoğlu, Serdar Karaköse, Mehmet Özeroğlu

Venöz Mikroanastomoza Eritropoietinin Etkileri

Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savacı

Çocuklarda İnmemiş Testis Ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Müslim Yurtçu

Semirijid Penil Protez Uygulanan 15 Hastanın Değerlendirilmesi

Ahmet Serel, Ahmet Öztürk, Mehmet Tahoğlu, Alim Koşar

Brusellozda Pansıtopenı

Mehmet Bitirgen, Onur Ural, Ekrem Çopur

İndeksleme