Orta Yas Hipertansif Bireylerde Kan Basinci Kontrolü Ve Uyku Kalitesi Arasindaki Iliskinin Analizi

Zeynettin Kaya, Kenan Demir, Mehmet Kayrak, Ahmet Bacaksiz, Çetin Duman

Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrasi Pulmoner Hipertansif kriz Tedavisi Için Sildenafil Kullanimi defekt Hastalari

Cüneyt Narin, Gamze Sarkilar, Ahmet Özkara, Erdal Ege, Mehmet Isik, Yüksel Dereli, Ali Sarigül, Mehmet Yeniterzi, Selmin Ökesli

Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K

Emre Avci, Erdinç Çakir

Arteriyel Hipertansiyon Tanisinda Hasta Egitim Düzeyi Ve Aile Hekimligi Uygulamasinin Rolü

Mahmut Altuntas

Konya Numune Hastanesi’nde Açik Kalp Cerrahisi: Ilk 550 Vakanin Degerlendirilmesi

Yüksel Dereli, Ramis Özdemir, Nihan Kayalar, Musa Agris, Kemalettin Hosgör, Ali Suat Özdis

Basariyla Gerçeklestirilen Bir Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Sant Olgusu

Tuba Berra Saritas, Mehmet Asil, Osman Koç

Hipertansiyon Ve Diabetes Mellitus’da Bazal Gangliyon ve Talamus Diffüzyon Mr Bulgulari

Törel Ogur, Zeynep Ilerisoy Yakut, Mehmet Akif Teber, Esra Soyer Güldogan, Leyla Ince, Aynur Turan, Aydin Kurt

Ortalama Trombosit Hacminin Diyabet komplikasyonlarini Öngörmede Rolü

Atilla Biyik, Cevdet Duran, Samil Ecirli, Orkide Kutlu

Renal Arter Stenozu Nedeniyle Endovasküler Stent Veya Balon Anjioplasti Uygulanan Hastalarin Radyolojik Ve Klinik Takibi

Oguzhan Güven Gümüstas, Ibrahim Akdag, Yurtkuran Sadikoglu

Hiperkapnik Solunum Yetmezligi Gelisen Koah’li Hastalarda NoN-Invaziv Ventilasyonun Plazma Brain Natriüretik Peptid (bnp) Ve Troponin Üzerine Etkisi

Turgut Teke, Emin Maden, Aysel Kiyici, Durdu Mehmet Yavsan, Hüseyin Çiçek, Kürsat Uzun

Anjiotensinii Reseptör Blokerlerinin Ve Diüretik Kombinasyonlarinin Santral Hemodinamikler Üzerine Etkileri

Gülperi Çelik, Ali Gündogdu, Fatih Sahin

Polisiteminin Nadir Bir Nedeni: Idiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Asiye Kanbay, Hakan Büyükoglan, Nezihe Özdogan, Fatma Sema Oymak, Mehmet Güngör Kaya, Inci Gülmez, Ramazan Demir

Ventriküler Septal Defektlerdeki Cerrahi Sonuçlarimiz

Mehmet Yeniterzi, Erdal Ege, Cüneyt Narin, Ahmet Özkara, Gamze Sarkilar, Rasit Önoglu, Mücahit Demirtas, Bülent Oran, Ali Sarigül

Periferik Arter Hastaligi Yayginligiyla Aterosklerotik Risk Faktörleri Arasinda Iliski

Ömer Satiroglu, Mehmet Bostan, Yüksel Çiçek, Mustafa Çetin, Engin Bozkurt

Lokal Anestezi Ile Inkarsere Skrotal Dev Inguinal Herni Onarimi

Mehmet Erikoglu, Gürcan Simsek, Ali Bal

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco