Arşiv

SIÇAN MEZENTER LENF DÜĞÜMÜ VE MAKROFAJLARININ DEĞİŞİK ŞARTLAR ALTINDA IŞIK MİKROSKOBU SEVİYESİNDE İNCELENMESİ

REFİK SOYLU

VAGOTOMİLERİN SEKRETİN SALGILANMASINDA ETKİLERİ

YÜKSEL TATKAN

127 DOGUŞTAN KALÇA ÇIKIĞI VAKASININ İNCELENMESİ

ABDURRAHMAN KUTLU

ÇOCUKLARDA MASUM ÜFÜRÜM VE BUNLARDA MİTRAL VALV PROLAPSUSU GÖRÜLME SIKLIĞI

ÜMRAN ÇALIŞKAN, HACER ÇALIŞKAN, ŞENCAN ÖZME, ALİ ERTUĞRUL

YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI

HASAN SOLAK, N. SOLAK, ŞEREF OTELCİOĞLU, A. FEYZA ÜNAL, KEMAL ÖDEV, F. ÖZKAN

DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞININ KONSERVATİF TEDAVİSİ 35 VAKANIN TEDAVI SONUÇLARI

ABDURRAHMAN KUTLU

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ VE ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI GÖRÜLME SIKLIĞI

ÜMRAN ÇALIŞKAN, HACER ÇALIŞKAN, ŞENCAN ÖZME, ALİ ERTUĞRUL

CERRAHİ GİRİŞİMLER ESNASINDA HASTANIN HABERDAR OLMASI

ŞEREF OTELCİOĞLU, A. FEYZA ÜNAL, ŞÜKRÜ BÜLENT ÖZER

DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞINDA SEKONDER ADAPTİF DEĞİŞİKLİKLER

ABDURRAHMAN KUTLU, MUSTAFA GÜÇLÜ, ERHAN YILDIRIM

BRUCELLA MYOKARDİTİNE BAĞLI BİR REVERSİBL SOL DAL BLOĞU VAK'ASI

METİN ÖZENCİ, HATİCE ÖZENCİ, FİKRET GÜLDOĞAN, HASAN HÜSEYİN TELLİ, MÜFİD İSPANOĞLU, SEDAT YÜKSEL, FATİH TUNCEL, SELİM KARAHAN, NEDRET ALBAYRAK, MEHDİ YEKSAN

APPENDİKS EPİDİDİMİS TORSİYONU

RECAİ GÜRBÜZ, MEHMET KILINÇ, MEHMET ARSLAN

M. MASSETER İÇİNDE LOKALİZE KİST HİDATİK (VAKA TAKDİMİ)

ZİYA CENİK, MUSTAFA ÜNAL

AKCİĞER VE MALİGN MELANOMA

HASAN SOLAK, S. SOLAK, N. SOLAK, İLHAMİ SOLAK, TAHİR YÜKSEK, F. ÖZKAN

TOTAL TALUS DİSLOKASYONU

ABDURRAHMAN KUTLU

PARAZİTER CHYLOTHORAX

HASAN SOLAK, N. SOLAK, İLHAMİ SOLAK, TAHİR YÜKSEK, F. ÖZKAN

XANTHOGRANULOMATOUS PYELONEPHRİTİS ÇOCUK VE ERİŞKİNDE

MEHMET KILINÇ, RECAİ GÜRBÜZ, MEHMET ARSLAN, CELAL SÖNMEZ, KADİR YILMAZ

SÜPÜRATİF VE EFFÜZYONLU PERİKARDİTİSLERDE SUBKSİFOİDAL PERİKARD DRENAJININ ÖNEMİ

HASAN SOLAK, N. SOLAK, İLHAMİ SOLAK, TAHİR YÜKSEK, F. ÖZKAN

KALÇA PROTEZİ UYGULAMALARI ANINDA SOLUNUM VE DOLAŞIM FONKSİYONLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ABDURRAHMAN KUTLU

BÜYÜK HEKİMLERİMİZ : PROF. DR. FERİDUN NAFIZ UZLUK (1907 - 27. EYLÜL. 1974)

HASAN ÖZÖNDER

BAZI CİDDİ HASTALIKLARIN AYIRILMASI İÇİN YENİ VE BASİT BİR TEST

KEMAL BALCI

GAZI CIDDI HASTALIKLARIN AYIRIMINDA YENİ VE BASİT BİR TEST

KEMAL BALCI