mnArsiv

YENİDOĞANLARDA KOMENİTAL MALFORMASYON SIKLIĞI

HASAN KOÇ, ERKAN ATAŞ, ALAADDİN DİLSİZ, AYTEKİN KAYMAKÇI, EMİN ÖZKAYA

TAVŞAN TORASİK AORTASINDA ACH, ATP VE NA'E BAĞLI CEVAPLARA L-NAME'İN ETKİSİ

ESRA KISMET ATALIK, HÜLAGÜ BARIŞKANER, H. İBRAHİM KARABACAK, EKREM ÇİÇEK

LERICHE SENDROMU İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN SOL SUBKLAVİAN ARTER DARLIĞI

İSLAM KAKLIKKAYA, ZERRİN UZUN, RAMİS ÖZDEMİR, HAKAN FİLİZLİOĞLU, YAŞAR GÜVEN, FAHRİ ÖZCAN, HASAN DİNÇ

PENETRAN KALP YARALANMALARI VE ACİL CERRAHI TEDAVININ ÖNEMİ

GÜVEN SADİ SUNAM, HASAN SOLAK, KADİR DURGUT, TAHİR YÜKSEK, TUNÇ SOLAK

STANDİNG WAVE FENOMENİ

ALAADDİN VURAL, KEMAL ÖDEV, SERDAR KARAKÖSE, AYDIN KARABACAKOĞLU, METİN KALOĞLU

POPLİTEAL ARTER YARALANMALARI

İSLAM KAKLIKKAYA, ZERRİN UZUN, RAMİS ÖZDEMİR, HAKAN FİLİZLİOĞLU, YAŞAR GÜVEN, GÖKALP ALTUN, FAHRİ ÖZCAN

PERİFERİK PSEUDOANEVRİZMALARIN CERRAHI TEDAVİSİ

HASAN SOLAK, KADİR DURGUT, UFUK ÖZERGİN, MEHMET YEŞİLTAY, CEVAT ÖZPINAR, IŞIK SOLAK

K.T.Ü. TIP FAKÜLTESI FARABİ HASTANESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇIK KALP AMELİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM KAKLIKKAYA, ZERRİN UZUN, RAMİS ÖZDEMİR, HAKAN FİLİZLİOĞLU, YAŞAR GÜVEN, ALTAY TANDOĞAN, GÖKALP ALTUN, FAHRİ ÖZCAN

AKUT PANKREATİTLERİN KLINIK INCELENMESI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

MEHMET METİN BELVİRANLI, MUSTAFA ŞAHİN, SERDAR YOL, ERŞAN AYGÜN, ERSİN ÇİFTÇİ, LÜTFİ DAĞDÖNDEREN, SUAT KAĞIZMAN, MUSTAFA ATABEK

UNİLATERAL SAKROİLEİTİ TAKLIT EDEN EWİNG'S SARKOM

KEMAL ÖDEV, ÖNDER MURAT ÖZERBİL, SERDAR KARAKÖSE, AYDIN KARABACAKOĞLU, O. CEM TÜRELİ, BEKİR BÖREKÇİ