Arşiv

KRİTİK BAKIM HASTALARINDA KAN ÜRE AZOTU/ALBUMİN ORANININ HASTANE İÇİ MORTALİTEYİ T AHMİN GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZERRİN DEFNE DÜNDAR, KADİR KÜÇÜKCERAN, MUSTAFA KÜRŞAT AYRANCI

MİYOKARD ENFARKTÜSÜ SONRASI V ENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLERİN CERRAHİ ONARIMI: ON BEŞ YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ

SERKAN YILDIRIM, MEHMET IŞIK, ÖMER TANYELİ, YÜKSEL DERELİ, NİYAZİ GÖRMÜŞ

MİDE KANSERLERİNDE EKSTRAKAPSÜLER INVAZYONUN PROGNOSTİK ÖNEMİ

AYSUN GÖKÇE

SİROZ HASTALARINDA, SERUM BİYOBELİRTEÇLERİNİN HCC, HRS VE SAĞ KALIMLA İLİŞKİSİ

MUHARREM KESKİN

İNTRAVENÖZ GLİKOZ İNFÜZYONU HİPOTALAMİK VENTROMEDİYAL NÜKLEUSTA KATEKOLAMİNLERİ ETKİLER Mİ?

HATİCE SOLAK, ZÜLFİKARE IŞIK SOLAK GÖRMÜŞ, RAVİYE ÖZEN KOCA, SELİM KUTLU

BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNİN ISO/TS 20914 KILAVUZUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

TURAN AKDAĞ, SAADET KADER

PEDİATRİK ACİL SERVİSE YANIK İLE BAŞVURAN ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ V E HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU PREVALANSI

CENGİZ KILICASLAN, HÜSEYİN MUTLU, EKREM TAHA SERT, KAMİL KOKULU

COVİD-19 HASTALARINDA PNÖMONİ ŞİDDETİ İLE KOKU VE T AT KAYBI VARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

FAKİH CİHAT ERAVCI, NECDET POYRAZ, CELALETTİN KORKMAZ, HİLMİ ALPER, MİYASE ORHAN, MEHMET AKİF DÜNDAR, PINAR DİYDEM YILMAZ, HAMDİ ARBAĞ

ÖZOFAGUS CA EVRELEMEDE 18F-FDG PET/BT BULGULARIMIZ: BİR RETROSPEKTİF ANALİZ

BURHAN APİLİOĞULLARI, BUĞRA KAYA

ADÖLESAN ANNELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AĞRI İLİ ÖRNEKLEMİ

HALİL KARA, MAHMOUD ALMBAİDHEEN, EBRU SAĞLAM

LATERAL DİRSEK TENDİNOPATİ MEKANİZMASINDA KISIR DÖNGÜ VE YENİ BİR EGZERSİZ YÖNTEMİ

İSMAİL HAKKI KORUCU, OSMAN SERHAT TOKGÖZ, SAMİ KÜÇÜKŞEN, HASAN HÜSEYİN KIR, MEHMET SİNAN İYİSOY

YAŞ GRUBU, CİNSİYET VE MEVSİMSEL FAKTÖRLERİN D V İTAMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN 9496 ÇOCUKTA DEĞERLENDİRİLMESİ

ZAFER BAĞCI

YETİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SANTRAL KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

AYSUN ACUN, NURCAN ÇALIŞKAN

ENDOSKOPİK KAŞ KALDIRMA AMELİYATINDAKİ TECRÜBELERİMİZ -TAŞIYICI İLMEK MODİFİKASYONU

ASLI DATLI, CEM YILDIRIM, KARACA BAŞARAN

NEOÖZOFAGUSTA NEOLOKALİZASYON: PRESTERNAL TRANSPOZİSYON

MURAT ÇAKIR, MEHMET BİÇER