Arşiv

PREDİYABET

EVRİM ÇAKIR

DENEYSEL SEREBRAL İSKEMİ MODELLERİ

GÖKHAN KALAYCI, GÖNÜL GÜROL, FATİH EKİCİ

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ BİR ALTERNATİF: SODYUMGLUKOZ CO-TRANSPORTER-2 İNHİBİTÖRLERİ

CEVDET DURAN, ORKİDE KUTLU

DİYABETES MELLİTUSUN MİKROVASKÜLER K

EMRE AVCI, ERDİNÇ ÇAKIR

TUR-M OPERASYONU YAPILACAK KALP TRANSPLANTASYON ADAYI HASTAYA ANESTEZİK YAKLAŞIM

MUSTAFA NURİ DENİZ, NEZİH SERTÖZ

POSTTRAVMATİK KARACİĞER LASERASYONUNDA NONOPERATİF TEDAVİ: HEPATİK ARTER EMBOLİZASYONU

MURAT ÇAKIR, TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR, AHMET TEKİN, FARUK AKSOY

KARIN AĞRISI İLE GELEN HASTADA YAYGIN ARTERİYAL TROMBOZ–VASKÜLİT

ÖZLEM ÖZER ÇAKIR, GÖKHAN GÜNGÖR, HÜSEYİN ATASEVEN, ALİ DEMİR

97 YAŞINDA ST SEGMENT YÜKSELMELİ AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM

DERYA TOK, HARUN PERU, İRFAN FIRAT ÖZCAN, KUMRAL ÇAĞLI, HARUN PERU

VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU SONUCU OLUŞAN OPALSKİ SENDROMU

HALUK GÜMÜŞ, MURAT SERHAT AYGÜN

BİR KORONER ARTER FİSTÜL OLGUSUNUN GÖRÜNTÜLEME BULGULARI VE KOİL EMBOLİZASYON İLE TEDAVİSİ

CENGİZ EROL, YAHYA PAKSOY, AHMET AVCI, ALİ SAMİ KİVRAK, SEDA ÖZBEK

DOKUZ YAŞINDA BİR ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİT

AHMET MİDHAT ELMACI, SELVER ÖZEKİNCİ, AHMET BARAN

GENİŞLEMİŞ KORONER ATARDAMARDA RENAL KAFES KULLANILARAK YAPILAN BİRİNCİL DERİ YOLUYLA KORONER GİRİŞİM

ZEYDİN ACAR, ABDULKADİR KIRIŞ, MUSTAFA TARIK AĞAÇ, HAKAN ERKAN

ÜÇ OLGUDA PERİKARDİYAL KİST VE DİVERTİKÜLLER

BAYRAM METİN, SAMİ CERAN, BAYRAM ALTUNTAŞ, İSA DÖNGEL

KOLŞİSİN İLE KONTROL ALTINA ALINAN TEKRARLAYAN PERİKARDİT

FATMA HİLAL YILMAZ, DERYA ARSLAN, OSMAN GÜVENÇ, BUKET UYSAL ALADAĞ, HİKMET AKBULUT, İSA YILMAZ, DERYA ÇİMEN

ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI MYOKARD İNFARKTÜSÜ VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ GELİŞEN GENÇ BİR OLGU

NİHAL BAKIRKALAY AYDIN, ZEHRA KÜÇÜKTEPE

PSİKOSOSYAL TRAVMA TARAFINDAN TETİKLENEN KORONER ARTER SPAZMININ YOL AÇTIĞI AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜ

MEHMET TEKİNALP, HAKAN AKILLI, YUSUF İZZETTİN ALİHANOĞLU, KURTULUŞ ÖZDEMİR

DİLATE KARDİYOMYOPATİLİ ASEMPTOMATİK BİR YENİDOĞANDA PULMONER ARTERDEN AYRILAN SOL KORONER ARTER (ALCAPA) SENDROMU

HAYRULLAH ALP, TAMER BAYSAL, ABDULLAH ALPINAR, SEVİM KARAARSLAN

SAĞ SİNUS VALSALVA’DAN ÇIKAN SAĞ KORONER ARTER, LAD VE CX ANOMALİSİ

AYDİN AKYUZ, RAMAZAN UYGUR, SEREF ALPSOY, VELİ CAGLAR, DURSUN CAYAN AKKOYUN, BİLAL BURAK BALTACİ