Arşiv

TAVŞAN TORASİK AORTASINDA ACH GEVŞEME CEVAPLARI ÜZERİNE SİKLOSPORİN A ASKORBİK ASİT VE ALFA TOKOFEROL'ÜN ETKİLERİ

H. İBRAHİM KARABACAK, HÜLAGÜ BARIŞKANER, AYTEKİN KAYMAKÇI, ETEM ÖMEROĞLU, EKREM ÇİÇEK

ERİŞKİNLERDE ARCUS DENTALİS SUPERİOR VE ARCUS DENTALİS İNFERİOR IIIORFOLOJİSİ

MEHMET ALİ MALAS, BÜNYAMİN BÜYÜKAVCI

ERİŞKİNLERDE ARCUS DENTALİS SUPERİOR VE ARCUS DENTALİS İNFERİOR IIIORFOLOJİSİ

MEHMET ALİ MALAS, BÜNYAMİN BÜYÜKAVCI

ESTROJEN VE PROGESTERON TEDAVİSİ YAPILAN OVARİEKTOMİLL SIÇANLARDA RİTODRİN VE NİKARDİPİNİN TOKOLİT.İK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MEHMET KILIÇ, AYŞE SAİDE ŞAHİN, KISMET ESRA ATALIK, NECDET DOĞAN

SPİNAL KORD YARALANIRNALI HASTALARDA ÜRİNER ENFEKSİYON İLE LEZYON DÜZEYİ VE KATETERİZASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

HATİCE UĞURLU, SAMİ KÜÇÜKŞEN

DENİZLİ İLİNDE 0-18 AYLİK COCUKLARDA GORİİLEN KONJENİTAL MALFORMASYONTAR

AZİZ POLAT, FAHİR DEMİRKAN, ZAFER AYBEK

RENAL ARTER HASTALIKLARININ TANISINDA RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ

ALİM KOŞAR, TALAT YURDAKUL, MUSTAFA SALİH, GÜRHAN ÖZDEMİR

SEMİRİJİD PENİL PROTEZ UYGULANAN 15 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

AHMET SEREL, AHMET ÖZTÜRK, MEHMET TAHOĞLU, ALİM KOŞAR