Arşiv

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLULARDA MAGNEZYUM METABOLİZMASI

YILDIZ DİVANLI

KRONIK HEMODİYALİZ HASTALARINDA RENAL OSTEODİSTROFİ

MEHDİ YEKSAN, KEMAL ÖDEV, DURSUN ODABAŞ, İBRAHİM ERKUL, A. NURİ SEZER

KALSİYUM DOBESİLAT, PENTOKSİFİLİN VE NİKOTİNİL ALKOL TARTARATIN KAN GLİKOZ ÖLÇÜSONUÇLARINA ETKİLERİ

AYŞEGÜL CENİK

YENİ DOĞAN PREMATÜRE BEBEKLERDE KROMOZOM ANALİZİ

SENNUR DEMİREL, NURETTİN BAŞARAN

KÖPEKLERDE İYONİK VE VON-İYONİK KONTRAST MADDELERLE YAPILAN RENAL ANJİYOGRAFİ UYGULAMALARINDA PROTEİNÜRİ OLUŞUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

KEMAL ÖDEV, NURİ YAVRU, CELAL İZCİ, MEHMET NİZAMOĞLU

FARELERDE ACETAMINOPHEN ZEHİRLENMESİNİN CIMETIDINE İLE TEDAVİSİ

MURAT YURDAKÖK, MELDA ÇAĞLAR, KADRİYE YURDAKÖK

LATEKS AGLÜTİNASYON TESTİ VASİTASİYLA BAKTERİEL MENENJİTLERİN ERKEN ETİOLOJİK TEŞHİSİ

İBRAHİM ERKUL, MEHMET GÖDENELİ, SEVİM KARAARSLAN, ÜMRAN ÇALIŞKAN, DURSUN ODABAŞ

KRONİK HEMODİYALİZİN LİPİD METABOLİZMASINA ETKİSİ

MÜFİD İSPANOĞLU, MEHDİ YEKSAN, ŞAMİL ECİRLİ, İBRAHİM ERKUL, FİKRET GÜLDOĞAN

BRONŞ KANSERLERİNDE TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ALİ ERSÖZ, TAHİR YÜKSEK, HASAN SOLAK, CEVAT ÖZPINAR

DİAFRAGMA YARALANMALARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ

HASAN SOLAK, ALİ ERSÖZ, TAHİR YÜKSEK, ADNAN KAYNAK, CEVAT ÖZPINAR, ŞAMİL ECİRLİ, KEMAL ÖDEV, ŞEREF OTELCİOĞLU, HASAN HÜSEYİN TELLİ

TRANSURETRAL REZEKSİYONDA KANAMA VE KANAAIA ÜZERINE ETKİLİ FAKTÖRLER

MEHMET ARSLAN, CELAL SÖNMEZ, MEHMET KILINÇ, RECAİ GÜRBÜZ, KADİR YILMAZ

AKCIĞER HASTALIKLARINDA ENDOSKOPINİN DEĞERİ

HASAN SOLAK, ALİ ERSÖZ, TAHİR YÜKSEK, MEHMET YENİTERZİ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, ŞEREF OTELCİOĞLU, ŞAMİL ECİRLİ, KEMAL ÖDEV, F. ÖZKAN, HASAN HÜSEYİN TELLİ

HİPOFIZER DWARFİZMLİ ÇOCUKLARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ

İBRAHİM ERKUL, RUHUŞEN KUTLU, GÜLAY REİS

SPONTAN PNÖMOTORAKSLARDA PARİETAL PLEVRA LAMBOSU İLE CERRAHİ TADEVİ

HASAN SOLAK, ALİ ERSÖZ, TAHİR YÜKSEK, MEHMET YENİTERZİ, ÖZKAN AKKOÇ, ŞAMİL ECİRLİ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, KEMAL ÖDEV, ŞEREF OTELCİOĞLU, HASAN HÜSEYİN TELLİ

MESANE TAŞLARININ URAT - I VE MEKANIK (PUNCH) LITOTRİPTÖR İLE KOMBİNE TEDAVİSİ

İBRAHİM ÜNAL SERT

ALT EXTREMİTE DERIN VEN TROMBOZLARI VE TEDAVİSİ

HASAN SOLAK, ALİ ERSÖZ, TAHİR YÜKSEK, MEHMET YENİTERZİ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, ŞAMİL ECİRLİ, MEHMET CENGİZ ÇOLAKOĞLU, F. ÖZKAN, HASAN HÜSEYİN TELLİ

TRAKEOBRONKİYAL YARALANMALAR

TAHİR YÜKSEK, ALİ ERSÖZ, HASAN SOLAK, MEHMET YENİTERZİ, CEVAT ÖZPINAR, HASAN HÜSEYİN TELLİ

ÜRETROSKOP OPTİĞİ İLE VİZÜEL FİSTÜL REVİZYONU

İBRAHİM ÜNAL SERT

DIYARBAKIR İLİ İLKOKULLARINDA İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARI

SEVİM KARAASLAN, KADİR ÜKİSTEN, ERALP ARIKAN, KADİR GÜL, YUSUF ÇELİK, MAHMUT METE, MEHTAP TURFAN, MİNE TURHANOĞLU

PRİMER İNFERTİL KADINLARDA PROLAKTİN TESTOSTERON KORTİZOL VE DEHİDROEPİANDROSTERON SULFAT HORMONLARINA ÇİNKONUN ETKİSİ

MEHMET CENGİZ ÇOLAKOĞLU, A. VAHAP ÖZEN, İRFAN KARSLIOĞLU, TİJEN ERÇAL

HRYNTSCHAK METODUNU MODIFIYE EDEREK YAPTIĞIMIZ 24 TRANSVEZIKAL PROSTATEKTOMINİN ANALIZI

İBRAHİM ÜNAL SERT

KONYA İLI VE ÇEVRESINDEN GELEN HASTALARDA KOPRO - PARAZİTOLOJİK INCELEME SONUÇLARI

NACİ KEMAL KIRCA, NEDRET ALBAYRAK

ADÖLSAN ÇAÖINDAKİ ALIŞKANLIKLAR VE BUNLARIN ÖNLENMESI

İBRAHİM ERKUL, SEVİM KARAARSLAN, ÜMRAN ÇALIŞKAN, DURSUN ODABAŞ, SADETTİN AÇAR, GÜLAY REİS, FATİH TOKSÖZ, RUHUŞEN KUTLU, ABDURRAHMAN ÜNER

LOKAL ANESTEZİKLERİN KOMPLİKASYONLARI

ŞEREF OTELCİOĞLU, A. FEYZA ÜNAL, ŞÜKRÜ BÜLENT ÖZER

DİABETES MELİTUSTA SERUM VE İDRAR MAGNEZYUM DÜZEYLERI ILERETİNOPATI ARASINDA ILIŞKI

LAİKA KARABULUT, AHMET AKKAYA

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ KLİNİKLERİNDE YATAN HASTALARDA HASTANE ENFEKSİYONUNA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBAKTERİYELLERE DUYARLILIKLARI

A. ZEKİ ŞENGİL, HATİCE ÖZENCİ, EMİNE İNCİ TUNCER

PELVİK KİST HİDATİK

ERGÜN ONUR, TİJEN ERÇAL, KEMALETTİN UYGUR

SPİNAL KİST HİDATİKLER

ERTUĞ ÖZKAL, FARUK TEMEL, MEHMET ŞENYÜZ, KEMAL ÖDEV, OSMAN ACAR

DEV BÜLLÜ LOBER AMFİZEM

TAHİR YÜKSEK, ALİ ERSÖZ, HASAN SOLAK, DURSUN ODABAŞ, MEHMET YENİTERZİ, ÖZKAN AKKOÇ, HASAN HÜSEYİN TELLİ

BİR OLGU NEDENİYLE, YENİDOĞAN BEBEKLERDE DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGULASYON

SEVİM KARAARSLAN, MEHMET NİSANOĞLU, DURSUN ODABAŞ

MOL HİDATİDİFORM VE FETUS

ERGÜN ONUR, TİJEN ERÇAL, A. VAHAP ÖZEN

TİROİDİTLER

MEHDİ YEKSAN, F. NURTEN YEKSAN, ADİL KARTAL, HASAN HÜSEYİN TELLİ, MÜFİD İSPANOĞLU, İBRAHİM ERKUL

PROPRANOLOL VE NIFEDIPINE TEDAVİLERİNİN SERUM HDL (YÜKSEK DANSITELİ LİPOPROTEİN) KOLSTEROL DÜZEYINE ETKİLERİ

YAHYA ERDOĞAN

ABDOMİNAL GEBELİK

ERGÜN ONUR, KEMALETTİN UYGUR, ALİ KÜÇÜKBASMACI, YÜCEL FINDIK

TROİD CERRAHİSİNDE VOKAL KORD PARALİZİLERNİN ÖNEMİ

ERDİNÇ KANIMTÜRK, M. YALÇIN ÖZKAPTAN, Ş. ALİ TEKALAN

TIP I DİABETES MELLİTUSTA SERUM ÇINKO SEVİYELERINİN İNCELENMESİ

İBRAHİM ERKUL, RUHUŞEN KUTLU, NACİ BOR, GÜLAY REİS