Arşiv

TAVŞAN TREKEA DÜZ KASINDA B-ADRENERJİK RESEPTÖR AGONİSTLERİ VE FOSFODİESTERAZ İNHİBİTÖRLERİNİN GEVŞETİCİ ETKİLERİNDE K+ -KANALLARININ ROLÜ* *

AYŞE SAİDE ŞAHİN, KISMET ESRA ATALIK, MEHMET KILIÇ, NECDET DOĞAN

TALAMİK KANAMADA GÖZ KIRPMA REFLEKSİ DEĞİŞİKLİKLERİ

BETİGÜL YÜRÜTEN, ZEHRA AKPINAR

PROSTATİZM BULGULARI OLAN HASTALARDA REZİDÜV İDRAR MİKTARI TAYİNİNDE ULTRASONOGRAFİ VE TRANSÜRETRAL KATETERİZASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI

SERDAR KARAKÖSE, AYDIN KARABACAKOĞLU, TALAT YURDAKUL, KEMAL ÖDEV

İNTRAKRANİAL ANEVRİZMALARDA BT VE ANJİOGRAFİ İNCELEMELERİNİN ETKİNLİĞİ

SERDAR KARAKÖSE, AYDIN KARABACAKOĞLU, YALÇIN KOCAOĞULLARI, MEHMET ERKAN ÜSTÜN, KEMAL ÖDEV

ANNE VE GÖBEK KORDONU DEHİDROEPİANDROSTERON- SÜLFAT SEVİYESİNİN DOĞUM EYLEMİ VE İNDÜKSİYON BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ

AYİŞE GÜNENÇ, ALİ ACAR, ÇETİN ÇELİK, HÜSAMETTİN VATANSEV, METİN ÇAPAR, CEMALETTİN AKYÜREK

ALT EKSTREMİTELERİN KRONİK VENÖZ YETMEZLİĞİNDE İNVAZİV VE NONİNVAZİV METODLARIN TANI DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FATİH MEHMET AVŞAR, ERDAL GÖÇMEN, ERDAL ANADOL, SALİM DEMİRCİ, İBRAHİM CEYLAN

PERFORAN GÖZ YARALANMALARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER

TAMER DEMİR, BURAK TURGUT, ŞAHAP KÜKNER, TURGUT YILMAZ, LOKMAN ASLAN

KRANİAİ ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR 9 OLGUNUN İNCELENMESİ

ERTUĞ ÖZKAL, YALÇIN KOCAOĞULLAR, MEHMET ERKAN ÜSTÜN, AHMET ÖNDER GÜNEY, OSMAN ACAR

MEMENİN PRİMER ANJİOSARKOMU

MUSTAFA U. KALAYCI, CEYHAN UĞURLUOĞLU, HAKAN BULAK, EROL EROĞLU, HÜSEYİN ERASLAN, SÜLEYMAN ORAL

46,X,DEL(X)(Q22) KARYOTİPİNE SAHİP TURNER SENDROMLU BİR OLGUDA FENOTİP KARYOTİP İLİŞKİSİ

MEHMET EMRE ATABEK, BÜLENT ORAN, İBRAHİM ERKUL, AYŞEGÜL ZAMANİ, AYNUR ACAR