Arşiv

BEYAZ SIÇANLARDA LİPOFUSSİN PİGMENTİNİN YAŞ GRUBUNA GÖRE SEREBELLAR ÇEKİRDEKLERDE VE MEDULLA SPİNALİSTEKİ NÖRONLARDA HİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE IŞIK MİKROSKOBU DUZEYİNDE İNCELENMESİ

HASAN CÜCE

2000 CANLI DOĞUMDA İNTRA UTERİN GELİŞME GERİLİĞİ İLE DOĞAN BEBEKLER ÜZERINE BİR ARAŞTIRMA

ÜMRAN ÇALIŞKAN, HACER ÇALIŞKAN, İBRAHİM ERKUL, DURSUN ODABAŞ

FEMORAL VENLERDE DENEYSEL GREFT UYGULAMALARI

MEHMET YENİTERZİ

BÖLGEMİZDEKİ AKRABA EVLİLİKLERI İNSİDANSI ÜZERINE YAPİLAN BİR ARAŞTIRMA

ÜMRAN ÇALIŞKAN, HACER ÇALIŞKAN, İBRAHİM ERKUL, DURSUN ODABAŞ

EXCHANGE TRANSFUSİON YAPILAN 233 HİPERBİLİRUBINEMİ VAKASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÜMRAN ÇALIŞKAN, İBRAHİM ERKUL, SADETTİN AÇAR, DURSUN ODABAŞ, HACER ÇALIŞKAN

ÜST EKSTREMİTE ARTER YARALANMALARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ

HASAN SOLAK, YÜKSEL TATKAN, ADNAN KAYNAK, ŞAMİL ECİRLİ, KEMAL ÖDEV, ÖZKAN AKKOÇ

MEME KANSERİNİN CERRAHI TEDAVİSİNDE MODIFIYE RADIKAL MASTEKTOMİNİN DEĞERİ (100 OLGULUK SERİ)

ADİL KARTAL, TÜRKER ÖZKAN, HASAN BAŞARIR

2550 CRINER SİSTEM TAŞ VAKASININ ANALIZİ

MEHMET KILINÇ, MEHMET ÖZER

KARACİGER HASTALIKLARINDA ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ

KEMAL ÖDEV, MUSTAFA GÜLEÇ, AHMET BİLGE, ADİL KARTAL

VENÖZ YARALANMALAR VE CERRAHİ TEDAVİSİ

HASAN SOLAK, ALİ ERSÖZ, YÜKSEL TATKAN, ŞAMİL ECİRLİ, KEMAL ÖDEV, ADNAN KAYNAK, TAYFUN GÖKTOĞAN

CHOREA VE ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI

ÜMRAN ÇALIŞKAN, HACER ÇALIŞKAN, ŞENCAN ÖZME, ALİ ERTUĞRUL

DERİ MALİGN MELANOMLARINDA CERRAHI TEDAVİ

ADİL KARTAL, MUSTAFA GEZGİNÇ

PULMONER CRYPTOCOCCUS

HASAN SOLAK, ALİ ERSÖZ, YÜKSEL TATKAN, ÜMRAN ÇALIŞKAN, ŞAMİL ECİRLİ, KEMAL ÖDEV, OSMAN YILMAZ, CEVAT ÖZPINAR

İNFANTTA PAROKSİSMAL SUPRA VENTRİKÜLER TAKİKARDİA

ÜMRAN ÇALIŞKAN, İBRAHİM ERKUL, DURSUN ODABAŞ, HACER ÇALIŞKAN

TRAUMATIK PERİKARD YARALANMASI

HASAN SOLAK, ALİ ERSÖZ, YÜKSEL TATKAN, KEMAL ÖDEV, ADNAN KAYNAK, ŞAMİL ECİRLİ, CEVAT ÖZPINAR

TRİZOMİ 18 SENDROMU

SENNUR DEMİREL, NURETTİN BAŞARAN, NAİL ALP, SEVİM KARAARSLAN

BÜYÜK HEKİMLERİMİZ ORD. PROF. A. SÜHEYL ÜNVER (17.2.1898 - 15.2.1986)

FUAT YÖNDEMLİ