Arşiv

ANTİBİOTİC USAGE İN KONYA DİSTRİCT

KEMAL TAHİR ŞAHİN

İSOFLURAN VE PROPOFOL ANESTEZİSİNİN SERUM TSH, T3, T4 DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SELMİN ÖKESLİ, ATEŞ DUMAN, HÜLAGÜ BARIŞKANER, ALİ KART, SEMA TUNCER

PREEKLAMPSİLİ GEBELERDE MATERNAL VE FETAL ERİTROSİTLERDE ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

YUSUF TÜRKÖZ, MUSTAFA ÇEKMEN, REMZİ GÖKDENİZ, FİKRET ÖZUĞURLU

DÜŞÜK DOZ MORFİN HİDROKLORÜNÜN RAT BÖBREKLERİ ÜZERİNDEKİ HİSTOLOJİK ETKİSİ * *

AHMET ÖZTÜRK, AHMET SALBACAK, İLHAMİ ÇELİK

DOKUZ YAŞTAN DAHA KÜÇÜK ÇOCUKLARIN FEMUR BOYUN KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KİRSHNER TELİ UYGULAMASI

MUSTAFA YEL, RECEP MEMİK, M. İ. SAFA KAPICIOĞLU, ABDURRAHMAN KUTLU

OKSİTOSİN İLE KONTRAKTE EDİLEN İZOLE GEBE İNSAN MYOMETRİYUMUNA KLARİTROMİSİNİN ETKİSİ

HÜSNÜ ÇELİK, EKREM SAPMAZ, AHMET AYAR

POSTTRAVMATİK POSTERİOR ÜRETRA RÜPTÜRLERİ

ALİ ACAR, KADİR KARABACAK, RECAİ GÜRBÜZ

ADNEKSİYAL TORSİYONLARDA SALPİNGOOFEREKTOMİ VE DETORSİYON UYGULAMASININ AKCİĞER ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EKREM SAPMAZ, HÜSNÜ ÇELİK, İBRAHİM H. ÖZERCAN, RASİM MOĞULKOÇ

İLERİ EVRE MESANE TÜMÖRLERİNDE NEOADJUVAN M-VAC (METOTREKSAT, VİNBLASTİN, DOKSORUBİSİN, SİSPLATİN) TEDAVİSİ SONUÇLARIMIZ

ALİ ACAR, KADİR KARABACAK, GİRAY KARALEZLİ

MEKANİK İLEUS SONRASI İNCE BARSAK ANASTOMOZLARINDA FİBRİN GLUE'NUN ETKİNLİĞİ

MUSTAFA U. KALAYCI, HAKAN BULAK, EROL EROĞLU, SÜLEYMAN ORAL, CEYHAN UĞURLUOĞLU

FEMUR CİSİM KIRIKLARININ OYARAK-KİLİTLİ ÇİVİLENMESİ SONRASI HETEROTOPİK OSSİFİKASYON GELİŞİMİ

ÖZLEM AKKOYUN SERT, MEHMET ARAZİ, MEHMET NİHAT OKTAR, RECEP MEMİK

KARIN İÇİ BASINÇ ARTIŞI İLE ALT EKSTREMİTE TRANSKUTAN OKSİJEN SATURASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ

MİKDAT BOZER, ŞÜKRÜ AYDIN DÜZGÜN, ALİ COŞKUN, ALİ UZUNKÖY, ÖMER FARUK AKINCI, BAHATTİN CANBEYLİ

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNE TRANSÜRETRAL İNSİZYON (TUIP) UYGULAMASININ SONUÇLARI

RECAİ GÜRBÜZ, GİRAY KARALEZLİ, KADİR KARABACAK, ALİ ACAR

İLEUM DUPLİKASYONU

YÜKSEL ARIKAN, FARUK AKSOY, İBRAHİM SUNGUR

PRESPİYOPİ TEDAVİSİNDE PROGRESSİF GÖZLÜKLER VE KONTAKT LENSLER

MEHMET OKKA