Arşiv

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE KONSANTRE BÜYÜME FAKTÖR (CGF) ETKİNLİĞİ

BİLSEV İNCE, İLKER UYAR, M. EMİN CEM YILDIRIM, MEHMET DADACI, SERHAT YARAR

GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN DİŞ TEDAVİLERİNİN ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

EMRE KORKUT, ONUR GEZGİN, HAZAL ÖZER, RAİF ALAN, YAĞMUR ŞENER

PRİMER ENÜREZİS NOKTURNALI ÇOCUKLARIN BABALARINDA DEPRESYON İNDEKSİ: BUZ DAĞININ İHMAL EDİLEN KISMI

YİĞİT AKIN, OSMAN KÖSE, HAKAN GÜLMEZ, ÇAĞLA SERPİL DOĞAN, MURAT UÇAR, SACİT NURİ GÖRGEL, YÜKSEL YILMAZ, ERCAN YENİ

FARMAKOGENETİK YÖNDEN BİREYLER ARASI FARMAKOKİNETİK VARYASYONLAR

MEVRA AL, MEHMET KILIÇ, AYŞE SAİDE ŞAHİN, BURAK CEM SONER

HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON İLE İLİŞKİLİ KONJENİTAL PİLOR ATREZİ

NURİYE EMİROĞLU, MURAT KONAK, HÜSEYİN ALTUNHAN, MÜSLİM YURTÇU, RAHMİ ÖRS

YENİDOĞAN KUZENLERDE FASİAL ASİMETRİ VE KONJENİTAL ANOMALİLER

SELMİN KARATAYLI ÖZGÜRSOY, ULAŞ ONAY, EMİNE POLAT, TÜLAY TOS