Arşiv

CLİNİCAL AND RADİOLOGİCAL CHARACTERİSTİCS OF PATİENTS WİTH SYMPTOMATİC INTERNAL CAROTİD ARTERY STENOSİS AND EARLY AND LATE OUTCOMES OF CAROTİD ARTERY STENTİNG

HASAN HÜSEYİN KOZAK, OSMAN KOÇ, ALİ ULVİ UCA, OSMAN SERHAT TOKGÖZ, FİGEN GÜNEY, MUSTAFA ALTAŞ

İNSAN KİST HİDATİĞİ ÜZERİNE İN-VİTRO ORTAMDA DEĞİŞİK KONSANTRASYONLARDAKİ NACI, ALBENDAZOL VE PRAZİQUANTEL SOLÜSYONLARININ SKOLİSİDAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

NURULLAH AKSOY, MEHMET AVNİ GÖKALP, ERSİN BORAZAN, YASEMİN ZER

SİNDİRİM SİSTEMİ PRİMER VE METASTATİK MALİGN MELANOMLARI

ÖZGÜR KÜLAHCI, GÜLAY TURAN

PRİMER VE NÜKS PTERJİYUMLU HASTALARDA OTOGREFTLİ PTERJİYUM CERRAHİSİNDE FİBRİN DOKU YAPIŞTIRICISI VE VİKRİL SÜTÜR TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MEYDAN TURAN

SOSYAL MEDYA/ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE UYKU KALİTESİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ: PRE-CLİNİC TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

ŞAKİR GICA, SENA YUNDEN, AYŞEGÜL KIRKAŞ, FATMA SEVİL, FAİK ÖZDENGÜL, MEHMET AK

FONKSİYONEL AMBLİYOPİLERDE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SELİM GENÇ, ÖMER KAMİL DOĞAN

GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN GIST DIŞI MEZENKİMAL TÜMÖRLERİ

MERYEM İLKAY EREN KARANİS, İLKNUR KÜÇÜKOSMANOĞLU, TUĞBA GÜNLER, YAŞAR ÜNLÜ, HANDE KÖKSAL

YOĞUN BAKIM HASTALARININ AKUT FİZYOLOJİK DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ İLE HASTA YAKINLARINDA GÖRÜLEN ANKSİYETE VE UYKU BOZUKLUĞU İLİŞKİSİ

BEKİR OPUŞ, FUNDA GÖK, ALPER KILIÇASLAN, ALPER YOSUNKAYA

DİRSEK ÇEVRESİ MALİGN TÜMÖRLERDE ENDOPROTETİK REKONSTRÜKSİYONUN KLİNİK SONUÇLARI

COSKUN ULUCAKOY, ISMAİL BURAK ATALAY, RECEP ÖZTÜRK, ALİEKBER YAPAR, GURAY TOGRAL, EMEK MERT DUMAN, BEDİİ SAFAK GUNGOR

PARMAK UCU DOKU DEFEKTLERİNDE DİJİTAL ARTER PERFORATÖR FLEBİNİN KULLANIMI

ALPER URAL, FATMA BİLGEN, MAHMUT DURAK CEVİZ, MUSTAFA RIDVAN YANBAŞ, MEHMET BEKERECİOĞLU

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE KADIN DOĞUM KLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE ANKSİYETE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

EMİNE TÜREN DEMİR, FATMA İLKAY KILIÇ

SUBCLİNİCAL VİTAMİN D DEFİCİENCY AND NON-SPECİFİC MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS

ABDUL BAQİ DURRANİ, KHALİL AHMED, İFTİKHAR ATHAR RASOOL, UBAİDULLAH KHAN BARECH, UBAİDULLAH KHAN BARECH, AMİR HAMZA

IS MATERNAL IRON DEFİCİENCY ANEMİA ASSOCİATED WİTH HEARİNG LOSS IN HEALTHY NEWBORNS?

AND YAVUZ, BETÜL YAKIŞTIRAN, MEHMET FATİH KARSLI

AKUT PANKREATİT

AYŞEGÜL BÜKÜLMEZ

SPOR HEKİMLİĞİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR VE MALPRAKTİS

SABRİYE ERCAN, HÜSEYİN TOLGA ACAR, BERKE AKSÖZ

KANSERİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

ESRA BOZGEYİK