Arşiv

LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN KADIN HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖKHAN KALAYCI, HÜSEYİN UYSAL, MUSTAFA ŞAHİN

YÜKSEK DOZ FLORUN SIÇAN DOKULARINA ETKİSİ

ALPARSLAN GÖKÇİMEN, ÖZDEN ÇANDIR, MEHMET ALİ MALAS

BEHÇET HASTALARINDA YÜKSEK REZOLÜSYONLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SONUÇLARI İLE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

HÜSEYİN UYSAL, ŞÜKRÜ BALEVİ, NİLSEL OKUDAN

YENİDOĞANLARDA ORBİTA VE KRANYOFASİYAL PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

MEHMET ALİ MALAS, ERKAN ATAŞ

HİPERBİLÎRUBİNEMİ NEDENİYLE TEDAVİ OLAN VAKALARDA NÖROLOJİK GELİŞME VE ODYOLOJİK MUAYENE SONUÇLARI

OSMAN BAŞPINAR, BİLGE KUTLUHAN AKSU, GÜNER KARATEKİN, ASİYE NUHOĞLU

SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ VE HEMODİYALİZ HASTALARINDA HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKOR POZİTİFLİK ORANI

LÜTFULLAH ALTINTEPE, HALİL ZEKİ TONBUL, SÜLEYMAN TÜRK, İBRAHİM GÜNEY, ABDULLAH SADIK GİRİŞGİN, EMİNE İNCİ TUNCER, MEHDİ YEKSAN

KURU GÖZ HASTALARINDA OTOLOG SERUM UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

NAZMİ ZENGİN, AHMET ÖZKAĞNICI, MEHMET KEMAL GÜNDÜZ

SUPRATENTORİAL ANEVRİZMALAR

AHMET ÖNDER GÜNEY, ERTUĞ ÖZKAL, OSMAN ACAR, ONUR ÇİÇEK

ASTIM PATOGENEZİ

İSMAİL REİSLİ, YAVUZ KÖKSAL

DE NOVO 46,XY,T(13;20)(Q22;P13) KARYOTİPİ VE KONJENİTAL SAĞIRLIĞI OLAN BİR OLGU

AYŞEGÜL ZAMANİ, HATİCE GÜL DURSUN, SENNUR DEMİREL, AYNUR ACAR

KARTAGENER SENDROMU

AYŞE ORMAN, FEVZİ SEFA DEREKÖY, MURAT CİRİT, MEHMET ÜNLÜ, AYLİN YÜCEL

ANGÜLER ARTER PEDİKÜLLÜ ADA FLEBİ İLE KOLUMELLA REKONSTRÜKSİYONU

ZEKERİYA TOSUN, SADIK ŞENTÜRK, ADEM ÖZKAN, NEDİM SAVACI