Arşiv

LABORATUVARIMIZDA SAPTANAN DENGELİ VE DENGESİZ RESİPROKAL TRANSLOKASYONLARIN DAĞILIMI

AYŞEGÜL ZAMANİ, AYNUR ACAR, HATİCE GÜL DURSUN, TÜLİN ÇORA, SENNUR DEMİREL

TURNER SENDROMU OLGULARINDA KARYOTİPİK DAĞILIM

AYŞEGÜL ZAMANİ, AYNUR ACAR, HATİCE GÜL DURSUN, TÜLİN ÇORA, SENNUR DEMİREL

SİNÜS CAVERNASOSUS'UN MENİNGEAL YAPISI;ANATOMİK ÇALIŞMA

AHMET SALBACAK, ÖMER FARUK CİHAN, AHMET UZUN, SADİCE KARAKAŞ

50 HZ FREKANSLI MANYETİK ALANIN RATLARDA OLUŞTURDUĞU HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

ABDULKERİM KASIM BALTACI, MUSTAFA CİHAT AVUNDUK, MEHMET YENİTERZİ, NİYAZİ GÖRMÜŞ, OLGUN KADİR ARIBAŞ, EMİNE TOSUN

GLİKOJEN DEPO HASTALIĞI TİP IV (OLGU SUNUMU)

BÜLENT ORAN, HASAN ALİ YÜKSEKKAYA, MEHMET EMRE ATABEK, ÜMRAN ÇALIŞKAN, İBRAHİM ERKUL