Arşiv

TİNNİTUS ETYOLOLİSİ

ZİYA CENİK, ORHAN GÜL

BİR ENDEMİK GUATR BÖLGESİNDE GUATR-TİROİD KANSERİ İLİŞKİSİ

ÖMER KARAHAN, G. KARPUZOĞLU, MUSTAFA ŞAHİN, YÜKSEL TATKAN

ANNE VE YENI DOĞANDA SİTOMEGALOYİRUS ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI

EMİNE İNCİ TUNCER, MEHMET BİTİRGEN, A. ZEKİ ŞENGİL, ZEKİ SAYMAN, MURAT GÜNAYDIN, MAHMUT BAYKAN, DUYGU FINDIK

SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI TAŞLARININ TANISINDA US VE BT'NİN YERI

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, KEMAL ÖDEV, OKTAY IŞIK, RIFAT YALIN, MUSTAFA ERKEN

TİROİD DIŞI BAŞ VE BOYUN KITLELERİNDE ULTRASONOGRAFIK INCELEMELERININ CERRAHI BULGULAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ZİYA CENİK, HARUN DOĞMUŞ, KEMAL ÖDEV

KULAK BURUN BOĞAZ PRATİĞİNDE BAŞ AĞBISI SEMPTOMU

ZİYA CENİK, YAVUZ UYAR, ORHAN GÜL

KÜNT KARIN TRAVMASINDA HANGISI DAHA ÜSTÜNDÜR -ULTRASONOGRAFİ Mİ- PERİTON LAVAJI MI?

ADİL KARTAL, ÖMER KARAHAN, YÜKSEL TATKAN, MUSTAFA ŞAHİN, İRFAN TUNÇ, YÜKSEL ARIKAN, MUSTAFA ERKEN

MAKSİLLO FASİAL FRAKTÜRLER

YAVUZ UYAR, ZİYA CENİK, LEVENT SOLEY

ABORTUS OLAYLARINDA MAST HÜCRELERININ PLASENTADAKİ DURUMU

LEMA TAVLI, A. RIZA KARACA, OKTAN EROL, OSMAN YILMAZ

İNERT ÇIMENTO TOZUNUN AKCIĞER FONKSİYONLARINA ETKISI

GÜLDEN GEDİKOĞLU, NEYHAN ERGENE, YILDIZ DİVANLI, ERDOĞAN ÖZKAL, ÇİĞDEM KAVUN, ABDULKERİM KASIM BALTACI

OBEZİTENİN AKCIĞER FONKSİYONLARINA ETKİSİ

GÜLDEN GEDİKOĞLU, NEYHAN ERGENE, YILDIZ DİVANLI, ERDOĞAN ÖZKAL, ÇİĞDEM KAVUN, ABDULKERİM KASIM BALTACI

INSANLARDA ARTERİA HEPATİCA PROPRİAININ İNTRAHEPATİK DAĞILIMI VE KARACİĞERİN SUBSEGMENTASYONU

AHMET SALBACAK, REFİK SOYLU, TANER ZİYLAN, MUZAFFER ŞEKER, SELÇUK DUMAN, MUSTAFA BÜYÜKMUMCU

TIROİD HASTALIKLARINDA ULTRASONOGRAFİ VE SİNTİGRAFİNİN TANI DEĞERI

A. GALİP KÖNENÇOĞLU, SERDAR KARAKÖSE, FEVZİ KARSLI, TANER KAYA, NAHİT ÖZCAN

AKUT ZONA ZOSTER NEVRALJİSİNDE TENS İLE DİADİNAMİK AKIMLARIN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OSMAN CEM TÜRELİ, HASAN OĞUZ, ÖNDER KAYHAN

YÖREMİZDE TESPIT EDILEN İNFERTİLİTE VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (264 OLGU)

CEMALETTİN AKYÜREK, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, ERGÜN ONUR, OSMAN YILMAZ, SEMA SOYSAL

LOMBER DİSKAL HERNİLERDE MYELOGRAFİ VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANIDAKİ DEĞERLERININ CERRAHI SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SIRRI AKALIN, NAHİT ÖKESLİ, SERDAR KARAKÖSE, FEVZİ KARSLI, TANER KAYA

TİBİA CİSİM KIRIKLARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

ABDURRAHMAN KUTLU, RECEP MEMİK, MAHMUT MUTLU, NECMETTİN REİS

YENİ POVİDONE-İODİNE/PVP SOLİSYONU VE APROTİNİNİN KARIN İÇİ YAPIŞIKLARI ÖNLEMEDEKİ ETKILERI

ÖMER KARAHAN, ŞAKİR TAVLI, MUSTAFA ŞAHİN, ADİL KARTAL, YÜKSEL TATKAN

İNTRAHEPATİK KOLESTAZ

ÖMER KARAHAN, ADNAN KAYNAK, ADİL KARTAL, MUSTAFA ŞAHİN, ŞAKİR TEKİN, SERDAR YOL, AHMET CANDAN DURAK

KONYA BÖLGESİNDE ABO VE RH KAN GRUPLARININ SIKLIĞI

ÜMRAN ÇALIŞKAN, HALUK YAVUZ, HASAN KOÇ, DURSUN ODABAŞ

SUBTOTAL SİSTEKTOMİDE İLEAL ARTİFİSYEL MESANE (İNTERSTİSYEL SISTİTDE ILEOSİSTOPLASTİ UYGULAMASI NEDENIYLE)

MEHMET ARSLAN, KADİR YILMAZ, MEHMET KILINÇ, CELAL SÖNMEZ, AHMET ÖZTÜRK, ATİLLA SEMERCİÖZ, HALİM BOZOKLU

RENAL PELVİSİN SKIJAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMASI

LEMA TAVLI, İBRAHİM ÜNAL SERT, ŞAKİR TAVLI, ALAADDİN VURAL, ÖZDEN VURAL

MESANE TÜMÖRLERİ

KADİR YILMAZ, MEHMET KILINÇ, ATİLLA SEMERCİÖZ, AHMET ÖZTÜRK, HALİM BOZOKLU, VELİ SUTUTAN, CELAL SÖNMEZ

ÇOCUKLARDA MENENGOKOK HASTALIĞI (63 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ)

HALUK YAVUZ, HASAN KOÇ, ÜMRAN ÇALIŞKAN, DURSUN ODABAŞ, MUSTAFA BÖNCÜ, İBRAHİM ERKUL

İNTRASEREBRAL HEMORAJİLERDE; KLİNİK VE TOMOGRAFİK ÖZELLIKLERIN PROGNOZA ETKİSİ

AYŞEGÜL ÖĞMEGÜL, BAYRAM KORKUT

PERIFERIK AKCİGER LEZYONLARININ AYIRICI TANISINDA ULTRASONOGRAFİK BULGULARIN DIREK AKCIĞER RADYOGRAMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, KEMAL ÖDEV, KEMAL BALCI, MUSTAFA ERKEN, AHMET CANDAN DURAK, ALAATTİN VURAL

AKUT APENDİSİT TANISINDA ULTRASONOGRAFİNİN TANI DEĞERİ

ADİL KARTAL, KEMAL ÖDEV, BİLGE ÇAKIR, MUSTAFA ERKEN, SAİM AÇIKGÖZOĞLU

JİNEKOLOJİK PELVİK PATOLOJİLERDE US VE BT NİN TANI DEĞERI

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, KEMAL ÖDEV, OKTAY IŞIK

NERVUS VAGUS SCHWANNOMU

NAHİT ÖKESLİ, ADNAN KAYNAK, MİKDAT BOZER, ALİ KÜPELİOĞLU, ÖMER KARAHAN

FETAL ANOMALİLERİN ULTRASONOGRAFİK OZELLİKLERİ

SAİM AÇIKGÖZOĞLU, KEMAL ÖDEV, CEMALETTİN AKYÜREK, MUSTAFA ERKEN, SEMA SOYSAL

AKCİĞERDE DENEYSEL SEKONDER HIDATİDOZ

MEHMET YENİTERZİ, ADİL KARTAL, MUSTAFA ŞAHİN, YÜKSEL ARIKAN, RAMAZAN KADAK, OSMAN YILMAZ, HASAN SOLAK, TAHİR YÜKSEK, ÖMER KARAHAN

PERIFERIK YALANCI ANEVRİZMALAR

SAMİ CERAN, MEHMET YENİTERZİ, HASAN SOLAK, ÖZKAN AKKOÇ, GÖKALP ÖZGEN, ŞÜKRÜ BÜLENT ÖZER

KOLESTEATOMALI 57 KRONIK OTİTİS MEDIA OLGUSUNA AİT PREOPERATİF, OPERATİF VE POSTOPERATİF BULGULAR VE SONUÇLARİN ANALIZI

FARUK YILDIZ

PNÖMATOZİS SİSTOİDES İNTESTİNALİS

LEMA TAVLI, ŞAKİR TAVLI, NAHİT ÖKESLİ, ÖMER KARAASLAN, OSMAN YILMAZ, ÖZDEN VURAL

MEZENTER KİSTININ SEBEP OLDUĞU BİR BARSAK TIKANMASI VAKASI

ÖMER KARAHAN, YÜKSEL TATKAN, ENGİN GÜNEL, MUSTAFA ŞAHİN

İDYOPATİK KONSTİPASYONUN TEDAVISINDE CERRAHİNİN YERI

YÜKSEL TATKAN, ÖMER KARAHAN, ADİL KARTAL, İRFAN TUNÇ, MUSTAFA ŞAHİN

BİR YAKA DOLAYISIYLA NADIR GÖRÜLEN ALKALESCENS-DİSPAR (A-D) GRUBU BAKTERİLER

HALİL ÖZEROL, A. ZEKİ ŞENGİL, BÜLENT BAYSAL

JUVENİL LARENGEAL PAPİLLOMATOZİS

ZİYA CENİK, YAVUZ UYAR, HARUN DOĞMUŞ

EĞİLMİŞ KÜNTSCHER ÇİVİSİNİN ÇIKARILMASI

ABDURRAHMAN KUTLU, RECEP MEMİK, NECMETTİN REİS, MAHMUT MUTLU

KLİNİĞİMİZDE GÖRÜLEN 4 KRUKENBERG TÜMÖRÜ OLGUSU

CEMALETTİN AKYÜREK, ERGÜN ONUR, LEMA TAVLI, B. KARA

İLEOSİGMOİD DÜĞÜMLENME

ÖMER KARAHAN, YÜKSEL TATKAN, YÜKSEL ARIKAN, ADİL KARTAL

KOLEDOK KİSTLERİNDE TEŞHIS VE TEDAVİ

ÖMER KARAHAN, İRFAN TUNÇ, ADNAN KAYNAK, YÜKSEL TATKAN, ALAATTİN VURAL

NOONAN SENDROMU

SEVİM KARAASLAN, İBRAHİM ERKUL, KENAN ŞEN

BİR PORSELEN SAFRA KESESİ VAKASI

ÖMER KARAHAN, ADİL KARTAL, YÜKSEL TATKAN, SERDAR YOL

BRONŞEKTAZİ KOMPLİKASYONU OLARAK GELIŞEN MULTİLP SEREBRAL APSE

AYŞEGÜL ÖĞMEGÜL, KEMAL TAHAOĞLU, MUSTAFA SAİT GÖNEN

PLEVRAL TUTULMA GÖSTEREN BİR MULTİPL MYELOMA VAKASI

ŞAMİL ECİRLİ, HASAN HÜSEYİN TELLİ, MEHMET POLAT, ANDAÇ ARGON, MEHMET GÖK

HEPATİTE BAĞLI APLASTİK ANEMİ

ŞAMİL ECİRLİ, HASAN HÜSEYİN TELLİ, MEHMET BİTİRGEN, MEHMET POLAT, ANDAÇ ARGON

PSEUDOMONAS MENENJİTİ

AHMET SANİÇ, BÜLENT BAYSAL, EMİNE İNCİ TUNCER, MEHMET BİTİRGEN, ANDAÇ ARGON

STURGE-WEBER SENDROMUNUN KRANIAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİE ÖZELLİKLERI

BİLGE ÇAKIR, KEMAL ÖDEV

YAPAY KEMIK ÇALIŞMALARI

ABDURRAHMAN KUTLU, RECEP MEMİK, NECMETTİN REİS

İNVİTROFERTİLİZASYON VE EMBRİYOTRANSFERİ

REFİK SOYLU, SELÇUK DUMAN, SABİHA SERPİL KALKAN, MUZAFFER ŞEKER

ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİNİN ULTRASONLA GÜÇLENDIRILMESI

FUAT YÖNDEMLİ, BÜLENT BAYSAL

SİGARANIN FETAL KARDİYOVASKÜLER SISTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

SEVİM KARAASLAN

KALSİYUM İYONUNUN FİZYOLOJİK ROLÜ VE KALSIYUM KANALLARI

AYŞEGÜL CENİK, AYŞE SAİDE ŞAHİN