Arşiv

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ERGENLERDE YÖNETİCİ İŞLEVLER, OBEZİTE VE BENLİK SAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AHMET ÖZASLAN, MURAT YILDIRIM

GLENOHUMERAL EKLEM PROPRİOSEPSİYONU EL TERCİHİNDEN ETKİLENİR Mİ?

GÖKMEN YAPALI, SERDAR ARSLAN

PARMAK DEFEKTLERİNDE BİRİNCİ DORSAL METAKARPAL ARTER FLEBİNİN KULLANIMI – V AKA SERİSİ

İLKER UYAR, TUNAHAN BERK BAŞOL

PEDİATRİK AKUT PANKREATİT ŞİDDETİNİN ERKEN TAHMİNİNDE İNFLAMATUAR BİYOBELİRTEÇLERİN ROLÜ

AYLİN YÜCEL, AHMET OSMAN KILIÇ, SÜMEYYE BEYZA KILINÇ

OZON TEDAVİSİ ÇOKLU İLACA DİRENÇLİ BAKTERİLERLE MÜCADELEDE YENİ BİR STRATEJİ OLABİLİR Mİ?

SELİN UĞRAKLI, FATMA ESENKAYA TAŞBENT, HATİCE KÜÇÜKCERAN

COVID-19 HASTALARINDA KONVELESAN PLAZMA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

HÜLYA VATANSEV, MEHMET ALİ KARASELEK, SERKAN KÜÇÜKTÜRK, SONER DEMİRBAŞ, ÖZCAN ÇENELİ, BÜLENT IŞIK, KAZIM ÇAMLI, CELALETTİN KORKMAZ, ŞEBNEM YOSUNKAYA, ADİL ZAMANİ, TURGUT TEKE

ALTI FARKLI YÜZ BÖLGESİNDEN EPİDERMİS, DERMİS VE TOPLAM CİLT KALINLIKLARININ ÖLÇÜMÜ

PEMBE OLTULU, ZULAL TAFLİOĞLU TEKECİK, ZULAL TAFLİOĞLU TEKECİK, FAHRİYE KİLİNÇ, BİLSEV İNCE

FARKLI YARA TİPLERİNDE MEKANİK YOLLA İZOLE EDİLEN STROMAL VASKÜLER FRAKSİYONUN KULLANIMI

ÇAĞLA ÇİÇEK