Arşiv

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ REVİZYON SONUÇLARI

HİLMİ ULUS, MUSTAFA BAŞBOZKURT, ETHEM GÜR, LEVENT ARICAN, KAAN ERLER, M. İ. SAFA KAPICIOĞLU

PIYASADA BULUNAN FARKLI IKI CEFTRIAXONE PREPARATININ İN-VİTRO OLARAK DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BÜLENT BAYSAL, AHMET SANİÇ, MAHMUT BAYKAN, HALİL ÖZEROL

HİPOTİROİDİ VE PERİKARDİYAL EFFÜZYON

AHMET KAYA, HASAN HÜSEYİN TELLİ, ALİ BAYRAM, SERDAR KARAKÖSE

BRONŞ ASTIMLI HASTALARDA ELEKTROLİT DCZEYLERİ VE ASİD-BAZ DENGESI

AHMET ÇIĞLI, OSMAN YAŞAR ÖZ, SITKI GÖKSU, İCLAL MERAM, OYA KÖYLÜOĞLU, JALE ÖZASLAN

MAKSİLLOFASYAL FRAKTÜRLERDE KLINIK YAKLAŞIM VE TEDAVI SONUÇLARIMIZ

ZİYA CENİK, FUAT YÖNDEMLİ, YAVUZ UYAR, BEDRİ ÖZER

AKUT ATAKLAR YAPAN KRONIK TONSİLLİTTE DERIN VE YÜZEYEL BAKTERI FLORASI

YAVUZ UYAR, EMİNE İNCİ TUNCER, ZİYA CENİK, FUAT YÖNDEMLİ, ORHAN GÜL, TOLGA ŞAHİNER, MURAT GÜNAYDIN

PLEVRAL SIVI BİLLİRUBİN DÜZEYININ SERUM BİLİRUBİN DÜZEYINE ORANININ TRANSÜDA EKSÜDA AYRIMINDAKİ YERI

KEMAL TAHAOĞLU, SİBEL BOĞA, ÖZKAN KIZGIN, HATİCE TÜRKER, OKŞAN GÜNER

ŞIZOFRENIK BOZUKLUKLARDA NEGATIF VE DEPRESIF SEMPTOMLAR

AYSEN ÖZKAN, ALİ C. ARIK

KIYILMIŞ ÇİĞ ETLERIN SALMONELLA SPP. YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

İSMAİL CEYHAN, İBRAHİM ÇAKIR, SAİD BODUR

SUBARAKNOİD KANAMALAR VE İNTRAKRANİYAL TÜMÖRLERDE EKG DEĞİŞİKLİKLERİ

AHMET KAYA, NURHAN İLHAN, UĞUR ERONGUN, OSMAN ACAR

NORMAL DOĞUMDA KONTİNÜ EPİDURAL ANALJEZİ: LİDOCAİNE- BUPİVACAİNE KIYASLAMASI

ATEŞ DUMAN, ŞEREF OTELCİOĞLU, SADIK ÖZMEN

MİTRAL DARLIĞINDA RENKLI DOPPLER AKIM İLE KAPAK ALANI TAYİNİ

ÖMER KOZAN, OKTAY ERGENE, İSMET DİNDAR, NURİ ÇAĞLAR, ALİ BAYRAM

PULMONER HIPERTANSIYONLU KRONIK HİPOKSEMİK HASTALARDA PLAZMA ATRİAL NATRIÜRETIK PEPTİD

MECİT SUERDEM, SEBAHATTİN ATEŞAL, EBUBEKİR BAKAN, HÜSEYİN ŞENOCAK, RAMAZAN YİĞİTOĞLU, ÜMİT ÖZBEK

TİROİD HASTALIKLARININ TANISINDA TİROLENFOGRAFININ DEĞERI

MEHMET METİN BELVİRANLI, ADNAN KAYNAK, ADİL KARTAL

GEBELİKLE İLGİLİ SORUNLARI BULUNAN ANNE SERUMLARINDA VE KORDON SERUMLARINDA, ELİSA İLE HERPES SIMPLEX VİRUS-1 (HSV-1) IGG VE IGM'NİN ARAŞTIRILMASI

MEHMET KIYAN, LÜGEN CENGİZ, TEVFİK CENGİZ, FADIL KARA, M. ŞAHİN UĞUREL, HAKAN LEBLEBİCİOĞLU

INSAN NÜTROFILİ OZÜNEBİLİR NADH OKSİDAZ ENZİMİNİN BAZI ÖZELLIKLERI

MUSTAFA ÜNALDI, İDRİS AKKUŞ, MEHMET AKÖZ, MEHMET GÜRBİLEK, MUSTAFA YÖNTEM, ORHAN DEĞER

İNSAN NÖTROFİL GRANÜLOSİTLERİNDEN ÇÖZÜNEBİLİR NADI! OKSİDAZ ENZİMPNİN SAFLAŞTIRILMASI

MUSTAFA ÜNALDI, İDRİS AKKUŞ, MEHMET AKÖZ, MEHMET GÜRBİLEK, MUSTAFA YÖNTEM, AHMET ÇIĞLI

ALKOL KULLANANLARDA PLAZMA TNF-A SEVİYELERİ

MEHMET GÜRBİLEK, A. ZEKİ ŞENGİL, İDRİS AKKUŞ, BÜLENT BAYSAL, HÜSEYİN UYSAL, MUSTAFA YÖNTEM

ETIL ALKOLÜN LİPOPROTEİN FRAKSİYONLARI ÜZERINE ETKILERI

MEHMET GÜRBİLEK, İDRİS AKKUŞ, MEHMET AKÖZ, HÜSEYİN UYSAL, ABDURRAHİM KOÇYİĞİT, MUSTAFA YÖNTEM, SÜLEYMAN KALELİ

TRAVMATİK KULAK ZARI PERFORASYONLARI TEDAVİSİ

FARUK ILDIZ

MEDİAN DOZ ALLOKSANIN SIÇAN ENDOKRIN PANKREAS VE PLASMA GLİKOZ DÜZEYLERINE ETKISI

OSMAN ÖZCAN, ERDAL KARAÖZ, CUMHUR KILINÇ, KEMAL IRMAK

FARELERDE TOKSOPLAZMA GONDİİ ENFESTASYONUNDA PANETH HÜCRELERININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK INCELENMESI

OSMAN ÖZCAN, HÜSEYİN GÜN, ERDAL KARAÖZ, MEHMET TANYÜKSEL, KEMAL IRMAK

PULMONER HİPERTANSİYONİU KRONİK ILİPOKSEMİK HASTALARDA PULMONER ARTERYAL A İNAT NATRİÜRETİK PEPTİD ÜZERİNE NİFEDİPİNİN ETKİSİ

MECİT SUERDEM, HÜSEYİN ŞENOCAK, RAMAZAN YİĞİTOĞLU, ÜMİT ÖZBEK, SEBAHATTİN ATEŞAL, EBUBEKİR BAKAN

KOYUN ATRİUINUNDA ATRİAL GRANÜLLER

FATMA ŞAHİN, NEYHAN ERGENE

KOYUN A TRİUMUNDA ANP SEKRESYONU

FATMA ŞAHİN, NEYHAN ERGENE

CASTLEMAN HASTALIĞI

KEMAL TAHAOĞLU, ESEN AKKAYA, ALİ ATASALİHİ, ÖZKAN KIZGIN, MUHAN ERKUŞ, CANAN TAHAOĞLU

KOMPLİKE BİR KOLESTEATOMA OLGUSU

MUSTAFA ÜNAL, AHMET CANDAN DURAK, KAYA SARAÇ, İSMAİL KÜLAHLI, NEVZAT ÖZCAN

KLOMİPRAMİNE BAĞLI ÖPROLAKTİNEMİK BİR GALAKTORE VAKASI

RAMAZAN ÖZCANKAYA, ŞENOL DANE, SÜHA SÖNMEZ, FATİH AKÇAY

BİR VAKA NEDENİYLE MİKOZİS FUNGOİDES

HÜSEYİN ENDOĞRU, HÜSEYİN TOL, ŞÜKRÜ BALEVİ, AYFER ÖZKARDEŞ

BİR YAKA NEDENIYLE PSORİATİK ARTRİT

ŞÜKRÜ BALEVİ, HÜSEYİN ENDOĞRU

WİLLİAMS SENDROMSUZ SUPRAVALVÜLER AORT DARLIĞI

CEVAT ÖZPINAR, SAMİ CERAN, MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, UFUK ÖZERGİN, ALİ BAYRAM, HASAN GÖK, SADIK ÖZMEN, AHMET SALBACAK, HASAN SOLAK

PECTUS EXCAVATUMUN EŞLİK ETTİĞİ PULMONER ALVEOLAR MİKROLİTHİTASİS

CEVAT ÖZPINAR, SAMİ CERAN, MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, GÜVEN SADİ SUNAM, MEHMET GÖK, SADIK ÖZMEN, HASAN SOLAK

DEV SAĞ ATRİAL MİKSOMA

CEVAT ÖZPINAR, SAMİ CERAN, MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, UFUK ÖZERGİN, HASAN HÜSEYİN TELLİ, ALİ BAYRAM, SADIK ÖZMEN, HASAN SOLAK

YENİDOĞANIN BESLENMESİ

HASAN KOÇ, ERKAN ATAŞ, N. CENGİZ YAŞAR

SERBEST RADIKALLER

A. ZEKİ ŞENGİL, MEHMET GÜRBİLEK, HÜSEYİN UYSAL