Arşiv

KRONİK ÖKSÜRÜKLÜ ÇOCUKLARDA FLEKSİBLE BRONKOSKOPİ BULGULARI

SEVGİ PEKCAN, MEHMET KÖSE, NURAL KİPER, AYŞE TANA ASLAN, NAZAN ÇOBANOĞLU, ÖZGE AYDEMİR, EBRU YALÇIN, EDA ÜTİNE, DENİZ DOĞRU, UĞUR ÖZÇELİK

DOĞUM ANALJEZİSİNDE EPİDURAL VE KOMBİNESPİNAL-EPİDURAL ANALJEZİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HATİCE KÖSTEKÇİ, SEMA TUNCER UZUN, RUHİYE REİSLİ, ŞEREF OTELCİOĞLU

ENTÜBASYONDA OLUŞAN HEMODİNAMİK YANITIN ÖNLENMESİNDE ESMOLOL VE FENTANİLİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HALE BORAZAN, TUBA BERRA ERDEM, ŞEREF OTELCİOĞLU

KARACİĞER REZEKSİYONLARINDA LİGASURE YARDIMLI UYGULAMALARIMIZ

AHMET TEKİN, ADİL KARTAL, TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR, CELALETTİN VATANSEV, FARUK AKSOY, ŞAKİR TEKİN, MEHMET METİN BELVİRANLI, ŞAKİR TAVLI, MUSTAFA ŞAHİN, SERDAR YOL

İNFLAMATUAR KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMU TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK + ANTİİNFLAMATUAR VE ANTİBİYOTİK + ALFA-BLOKER TEDAVİLERİNİN PLASEBO İLE KARŞILAŞTIRILMASI

OKAN MUSTAFA İSTANBULLUOĞLU, RECAİ GÜRBÜZ, SELÇUK GÜVEN, MEHMET MESUT PİŞKİN, MEHMET KILINÇ

KARDİYOVASKÜLER YAŞLANMA

MEHMET AKİF DÜZENLİ, KADRİYE ZENGİN

GEÇİCİ NÖROLOJİK BULGULAR, BAŞAĞRISIV BOS LENFOSİTOZU-HANDLE SENDROMU

EBRU APAYDIN DOGAN, FİGEN GÜNEY, EMİNE GENÇ, MUZAFFER MUTLUER, NURHAN İLHAN

DEV KARACİĞER HEMANJİOMUNDA ANESTEZİ UYGULAMASI

AHMET TOPAL, AYBARS TAVLAN, ATİLLA EROL, MEHMET SELÇUK ULUER, ŞEREF OTELCİOĞLU