Arşiv

YAŞLI HASTALARDAKİ ACİL OPERASYONLAR: MORBİDİTE VE MORTALİTE SIKLIĞI

SERDAR YOL, ŞAKİR TAVLI, CELALETTİN VATANSEV, FARUK AKSOY, ADİL KARTAL, MEHMET KARADEMİR

EKSPLORATİF TİMPANOTOMİ

BEDRİ ÖZER, ZİYA CENİK, YAVUZ UYAR, KAYHAN ÖZTÜRK, KAZIM ÇAYIR

LARENKS KANSERLERİNİN LOKALİZASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN DEĞERİ

ÇAĞATAY HAN ÜLKÜ, ZİYA CENİK, BİLGE ÇAKIR

NORMOTANSİF VE HİPERTANSİF PROSTAT HİPERTROFİLİ HASTALARDA DOKSAZOSİN TEDAVİSİ

TALAT YURDAKUL, GİRAY KARALEZLİ, BÜLENT YİĞİT

KONYA KIRSAL ALANINDA KOCASI YURT DIŞINDA ÇALIŞAN KADINLARIN RUHSAL SORUNLARI

HASAN HERKEN, SITKI KARACA, İSHAK ÖZKAN, SAİD BODUR

TRİZOMİ 21 OLGULARINDA KARYOTİP DAĞILIMI, CİNSİYET ORANI VE EBEVEYNLERİN AKRABA EVLİLİĞİ SIKLIĞI

SENNUR DEMİREL, AYNUR ACAR, TÜLİN ÇORA, HATİCE GÜL DURSUN, AYŞEGÜL ZAMANİ, HASAN ACAR

SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN MESLEKİ DOYUMU

SAİD BODUR

ATOPİK OLGULARDA PRİCK TEST VE TOTAL LGE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNAL ŞAHİN, MEHMET ÜNLÜ, MUSTAFA DURMUŞ, AHMET AKKAYA, MUSTAFA DEMİRCİ, MURAT YARIKTAŞ

DOĞUM ANALJEZİSİ

SEMA TUNCER, LÜTFİYE PİRBUDAK, AYBARS TAVLAN