Arşiv

AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

GÜLÇİN BÜYÜKBEZİRCİ, ŞULE ARICAN, SEMA TUNCER, AYBARS TAVLAN

SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYONUN KÖK HÜCRE VE SİSTEMİK İNFLAMASYONA ETKİSİ

AHMET LÜTFÜ SERTDEMİR, HALİL İBRAHİM ERDOĞAN, BAHADIR BAHADIR FEYZİOĞLU, MEHMET TOKAÇ, İLKNUR CAN

AKUT MEZENTER İSKEMİNİN PROGNOZUNUN BELİRLENMESİNDE PREOPERATİF NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ ETKİNLİĞİ

KEMAL DENİZ ERCAN, MEHMET AYKUT YILDIRIM, MUSTAFA ŞENTÜRK, MEHMET METİN BELVİRANLI

ACİL OPERASYONLAR VE ANESTEZİ DAĞILIM ANALİZİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

FATMA ÇELİK, RECAİ DAĞLI, MEHMET CANTÜRK

BEYİN ÖLÜMÜ TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ANJİYOGRAFİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IŞIL YURDAIŞIK

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN OLGULARDA RETİNA SİNİR LİFİ KALINLIĞININ OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MEYDAN TURAN, MEHMET KEMAL GÜNDÜZ, MEHMET ADAM

UTERUS PATOLOJİLERİ DEĞERLENDİRMEDE EŞ ZAMANLI YAPILAN HİSTEROSALPİNGOGRAFİ VE HİSTEROSKOPİ SONUÇLARI BENZER Mİ?

FUNDA GÖDE, ALİ SAMİ GÜRBÜZ, GÜLİN OKAY, AHMET ZEKİ IŞIK

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ

SEMİH ERDEN, KEVSER NALBANT

BRUSELLA EPİDİDİMOORŞİTLİ 7 VAKANIN DEĞERLENDİRMESİ

HALİME LÜLLECİ, GÖNÜL ÇİÇEK ŞENTÜRK, MERVE SEFA SAYAR, FATMA AYBALA ALTAY, ASLI HAYKIR SOLAY

PARKİNSON HASTALIĞI OLAN BİR OLGUDA OPTİK ATROFİ

ZEYNEP DADACI, FATMA DOĞANAY, NURSEN ŞEN, CENGİZ KADIYORAN

F-18 FDG-PET/CT’DE MULTİPLE KEMİK METASTAZINI TAKLİT EDEN BENİGN BİR PATOLOJİ: BROWN TM

ÖZLEM DÜNDAR ŞAHİN, AHMET EREN ŞEN, ZEYNEP AYDIN, BUĞRA KAYA

IVF SONRASI CANLI DOĞUMLA SONUÇLANAN HETEROTOPİK GEBELİK; OLGU SUNUMU

FEDİ ERCAN, OSMAN BALCI, CEMRE ALAN, MEHMET CENGİZ COLAKOĞLU

NF1 GENİNDEKİ YENİ BİR MUTASYON TESPİTİ İLE NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 TANISI KONAN HASTA: OLGU SUNUMU

NAFİZ YAŞA, BÜŞRA ESER ÇAVDARTEPE, FAHRETTİN DUYMUŞ, NADİR KOÇAK, TÜLİN ÇORA

SAĞ KOLDA SPOROTRİKOİD OLARAK YERLEŞMİŞ PRİMER DERİ TÜBERKÜLOZU

MUNİSE DAYE, SELAMİ AYKUT TEMİZ, İBRAHİM ERAYMAN, PEMBE OLTULU