Arşiv

POSTBULLER STENOZAN ÜLSERLERİN CERRAHI TEDAVISINDE BİR TEKNİK KOMBİNASYON (VAGAOMİ + PİLOROMYEKTOMİ+DUODENOPLASTİ)

MEHMET METİN BELVİRANLI, ADİL KARTAL, FARUK AKSOY, MEHMET AK

İNFANT VE ÇOCUKLARDA NORMAL DALAK BOYUTLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

SERDAR KARAKÖSE, AHMET KAYA, SERDAR TARHAN, AYDIN KARABACAKOĞLU, BİLGE ÇAKIR, KEMAL ÖDEV

GAZYAĞI PNÖMONİLERİ

FARUK ÖZER, MEHMET GÖK, OKTAY İMECİK

BEKET HASTALMINDA TEMPORO-MAND1BULER, SAKRO-ILIAD VE ENTESOPATİK TUTULUM

İSMAİL ŞİMŞEK, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, HÜSEYİN TOL, ŞÜKRÜ BALEVİ, HÜSEYİN ENDOĞRU, SERDAR TARHAN

MESANE TAŞLARINA EKSTRAKORPOREAL LİTOTRİPSİ UYGULAMASI

ALİ ACAR, TALAT YURDAKUL, ESAT M. ARSLAN, GİRAY KARALEZLİ, ŞENOL ERGÜNEY, ŞÜKRÜ ÇELİK

GEBELIK YAŞINA BAĞLI FÖTAL İNTESTİNAL SISTEM GELİŞİMİNİN ULTRASONOGRAFİK İNCELENMESİ

SERDAR KARAKÖSE, SEMA SOYSAL, SERDAR TARHAN, AYDIN KARABACAKOĞLU, KEMAL ÖDEV, ERGÜN ONUR

PLEVRA SIVISI SIL-2R DÜZEYININ PLÖREZİLERİN AYIRICI TANLSINDAKİ YERİ

FARUK ÖZER, MEHMET GÖK, OKTAY İMECİK

KONJENİTAL PTOZİS; CERRAHİ YÖNTEMLER VE SONUÇLARIMIZ

NAZMİ ZENGİN, EMİNE KURT, SÜLEYMAN OKUDAN, MEHMET KEMAL GÜNDÜZ

SIGARAYA PASIF MARUZİYET İLE AKCİĞER KANSERI VE KRONIK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) ARASINDAKİ İLİŞKİ

TAHİR KEMAL ŞAHİN, SELMA ÇİVİ, MURAT YAYCI

PENIS FRAKTÜRÜ

ALİ ACAR, ESAT M. ARSLAN, ZAFER YAMAN, ŞÜKRÜ ÇELİK, ŞENOL ERGÜNEY, MEHMET ÖZEROĞLU

REKÜRRAN AFTÖZ STOMATİTDE SERUM DEMİRİ VE TOTAL DEMIR BAĞLAMA KAPASITE DÜZEYLERI

AYFER ÖZKARDEŞ, ŞÜKRÜ BALEVİ, HÜSEYİN ENDOĞRU

TÜBERKÜLOZ PLÖREZİLERDE SPESIFIK IGG'NİN TANI DEĞERI

FARUK ÖZER, MEHMET GÖK, OKTAY İMECİK, ALİ ÖZKURT

VENÖZ YARALANMALAR VE CERRAHİ TEDAVİSİ

SAMİ CERAN, CEVAT ÖZPINAR, MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, UFUK ÖZERGİN, İLHAMİ SOLAK, MEHMET METİN BELVİRANLI, HASAN SOLAK

MULTİLOKÜLER RENAL KİST (MULTİLOKÜLER KİSTİK NEFROMA ) NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA BİLDİRİMİ

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, ÖZDEN VURAL, ESAT M. ARSLAN, ŞENOL ERGÜNEY, KADİR CEYLAN

AORT DARLIOI ANGINA PEKTORIS VE KORONER ARTER HASTAIAGI ARASINDAKI İLİŞKİLER

YAHYA ERDOĞAN, ALİ ŞAŞMAZ, EMİNE KÜTÜK, SİBER GÖKSEL

PLEVRA SIVISI FERRİTİN DÜZEYİNİN TANISAL DEĞERI

FARUK ÖZER, MEHMET GÖK, OKTAY İMECİK, BÜNYAMİN KAPTANOĞLU, KÜRŞAT UZUN

BOBREK YETMEZLİĞİNDE INTERMITTAN PERITON DIYALIZ UYGULANMASI

RECAİ GÜRBÜZ, ALİ ACAR, ESAT M. ARSLAN

ACM KALP AMELLYATLARINDA KALP DEBISI HESAPLANMASINDA THERMODILUSYON METODU ILE FICK METODUNUN KARSILASTIRILMASI

CEVAT ÖZPINAR, UFUK ÖZERGİN, SAMİ CERAN, MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, HASAN SOLAK

DİSTİMİ VE CİNSİYET

ALİ C. ARIK, MEHMET ÇOPUR, AHMET R. ŞAHİN

ENÜREZİS NOKTÜRNADA ÜRODİNAMINİN ÖNEMI

GİRAY KARALEZLİ, TALAT YURDAKUL, ESAT M. ARSLAN, İBRAHİM ÜNAL SERT

MEME KANSERİNDE HİSTOLOJIK GRADE VE ELASTOZİS İLİŞKİSİ

HİLAL KORAL, LEMA TAVLI, ÖZDEN VURAL, ŞAKİR TAVLI, SALİM GÜNGÖR, DİLEK BİTİK

HERPES ZOSTER VE MALİGNANSI

HÜSEYİN ENDOĞRU, HÜSEYİN TOL, SÜLEYMAN DÖNMEZ

MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HUCRELİ KARSİNOMASI: BİR OLGU NEDENIYLE

AYŞE SERTÇELİK, SERPİL DİZBAY SAK, SALİM GÜNGÖR

GEBE BİR KADINDA TEKRARLAYAN TİPTE KOLESTATİK SARILIK İLE BİRLİKTE KOLELİTİYAZİS OLGUSU

HAKKI POLAT, ALİ KOŞAR, SÜLEYMAN TÜRK, MEHDİ YEKSAN, ENVER AKBAŞ

İKİ OLGU DOLAYISIYLA BEHÇET HASTALIĞINDA FAMİLYAL TUTULUM

HÜSEYİN TOL, HÜSEYİN ENDOĞRU, İNCİ MEVLİTOĞLU

BIR MALIGN FEOKROMOSİTOMA OLGUSU

AYŞE SERTÇELİK, ARZU ENSARİ, SERPİL DİZBAY SAK, NURAETTİN SERTÇELİK

FLOW SİTOMETRİ

ŞENOL ERGÜNEY, ALİ ACAR, ESAT M. ARSLAN, ŞÜKRÜ ÇELİK, ERCÜMENT Y. ACARER

DERMATOGLIFIK ŞEKILLENMELER

AHMET BÜLENT TURHAN, METİN ATASU, FERHAN PAYDAK