Arşiv

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKTLERDEKİ CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

MEHMET YENİTERZİ, ERDAL EGE, CÜNEYT NARİN, AHMET ÖZKARA, GAMZE SARKILAR, RAŞİT ÖNOĞLU, MÜCAHİT DEMİRTAŞ, BÜLENT ORAN, ALİ SARIGÜL

PERİKARDİYAL EFÜZYON TEDAVİSİNDE SUBKSİFOİDAL TÜP DRENAJI

YÜKSEL DERELİ, RAMİS ÖZDEMİR, MUSA AĞRIŞ, NİHAN KAYALAR, KEMALETTİN HOŞGÖR, ALİ SUAT ÖZDİŞ

TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ: 110 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK ANALİZİ

YAVUZ ATAR, İLHAN TOPALOĞLU, ABDULLAH ONUR GÖKSEL

EPİFORALI HASTALARIN TANISINDA KULLANILAN TESTLERİN TANISAL DEĞERİ

CAN DEMİR, NAZMİ ZENGİN, GÜNGÖR TAŞTEKİN

ÜROLOJİK CERRAHİYE ALINACAK HASTALARDA OPERASYON ÖNCESİ HBS-AG, ANTİ-HCV VE ANTİ-HIV POZİTİFLİK ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜLİN DEMİR, MUSTAFA GÜRKAN YENİCE, KUBİLAY SARIKAYA

SPERM HAZIRLAMA TEKNİKLERİNİN FERTİLİZASYON SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAHSİN MURAT AKTAN, GÖKHAN CÜCE, SELÇUK DUMAN, EMİNE AKSOY, HÜSEYİN GÖRKEMLİ

YAŞIN VE CİNSİYETİN İNSAN EPİDERMİS KALINLIĞINA VE MELANOSİT SAYISINA OLAN ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

BURCU GÜLTEKİN, AYDAN CANBİLEN

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI YAYGINLIĞIYLA ATEROSKLEROTİK RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDA İLİŞKİ

ÖMER ŞATIROĞLU, MEHMET BOSTAN, YÜKSEL ÇİÇEK, MUSTAFA ÇETİN, ENGİN BOZKURT

TRAVMATİK TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIKLARININ ARTROSKOPİK BANKART TAMİRİ İLE FONKSİYONEL SONUÇLARI

EGEMEN ALTAN, MÜJDAT ADAŞ, MURAT TONBUL, OSMAN ORMAN

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL DİSFONKSİYONUNUN RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ BULGULARI

GÜLPERİ ÇELİK, NURULLAH DOĞAN

OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERDE KOLESTEROL DÜZEYLERİ

SABRİ HERGÜNER, ARZU HERGÜNER

GEBELİKTE TRAVMAYA YAKLAŞIM

KAZIM GEZGİNÇ, HALİME GÖKTEPE

NEONATAL HEMOKROMATOZİS

ALİ ANNAGÜR, HÜSEYİN ALTUNHAN, RAHMİ ÖRS

METASTAZI TAKLİT EDEN SERVİKAL LENF NODLARI: MEME KANSERLİ BİR OLGU

BUĞRA KAYA, OKTAY SARI, ORHAN ÖZBEK

ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI PÜR MİTOKONDRİAL MİYOPATİ

EMRAH AYTAÇ, HARUN PERU, HARUN PERU

TRAVMADAN 15 YIL SONRA TANI ALAN GÖZ İÇİ YABANCI CİSMİ

EKREM KADIOĞLU, ŞABAN GÖNÜL, HASAN BASRİ VELİOĞLU

TOTAL GASTREKTOMİ SONRASI GELİŞEN ANASTOMOZ KAÇAĞININ ENDOSKOPİK ONARIMI: MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIM

MUSTAFA ŞAHİN, HÜSNÜ ALPTEKİN, HÜSEYİN YILMAZ, FAHRETTİN ACAR, MEHMET ERTUĞRUL KAFALI

YETİŞKİNDE İNCE BARSAK İNVAJİNASYONU

FATIMA BİLGİN, ÖZHAN ÖZCAN, MUSTAFA DÖNMEZ, HARUN PERU, HARUN PERU, HARUN PERU

ERKEK GENİTAL SELF-MUTİLASYON: BİR PSİKOTİK BOZUKLUK OLGUSU

BİLGE BURÇAK ANNAGÜR, LUT TAMAM

ÇOCUKTA DİSTAL FALANKSIN SEYMOUR KIRIĞI

MURAT KAYIPMAZ

ÇOCUK HASTADA ACTİNOMYCES NAESLUNDİİ POZİTİF ATROFİK RİNİT

RECEP KEŞLİ, YUSUF BARAN, SERMİN SELVER SERİNKAYA, PINAR KARABAĞLI, MESUT SABRİ TEZER

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNE BAĞLI ÇOK NADİR BİR GÖĞÜS AĞRISI SEBEBİ; KOSTOKONDRİT

TURGUT TEKE, KEMAL EROL, EMİN MADEN, ALİ SALLI, KÜRŞAT UZUN