Arşiv

BAĞIMLI YAŞLILARIN AİLE İÇİ BAKICILARININ BAKIMLA İLGİLİ TUTUMLARI VE EĞİTİMLE İLİŞKİSİ

SAİD BODUR, DİLEK CİNGİL

PSORİAZİSLİ HASTALARDA HASTALIĞIN BAŞLANGIÇ YAŞI, AİLE ÖYKÜSÜ VE LEZYON YAYGINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SERUM PROLAKTİN DÜZEYLERİ

LALE TAŞKENTLİ, BURHAN ENGİN, İNCİ MEVLİTOĞLU

ESMOLOL VE LİDOKAİNİN PROPOFOL ENJEKSİYON AĞRISI ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

HALE BORAZAN, TUBA BERRA ERDEM, RUHİYE REİSLİ, ŞEREF OTELCİOĞLU

BULANTI-KUSMA PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN FARKLI DEKSAMETAZON DOZLARININ SERUM KORTİZOL DÜZEYİNE ETKİSİ

TUBA BERRA ERDEM, HÜSEYİN İLKSEN TOPRAK, MAHMUT DURMUŞ, HALE BORAZAN, MEHMET ÖZCAN ERSOY

KASIK FITIĞI AMELİYATLARINDA LOKAL ANESTEZİNİN YERİ

HÜSNÜ ALPTEKİN

YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

KÜRŞAT UZUN, MEHMET GÖK, TURGUT TEKE

GOLDENHAR SENDROMLU BİR OLGU VE LİTERATÜR İNCELEMESİ

ÖZGÜR PİRGON, AHMET SERT, MEHMET EMRE ATABEK

YAŞLILIK VE EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ: TESTİS TÜBERKÜLOZU OLAN 90 YAŞINDAKİ OLGU NEDENİYLE

FİKRET KANAT, TURGUT TEKE