Arşiv

AKUT SİGMOİDOREKTAL INTUSSUSEPSIYON

YÜKSEL TATKAN, ADNAN KAYNAK, İRFAN TUNÇ

ÇOCUKLARDA AYRILMIŞ SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARININ CERRAHI TEDAVISI

ABDURRAHMAN KUTLU, ERHAN YILDIRIM, NECMETTİN REİS, MAHMUT MUTLU

300 KRONIK SÜPURATİF OTİTİS MEDİALI HASTADA BAKTERI İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİOTİK DUYARLILIK SONUÇLARI

ZİYA CENİK, YAVUZ UYAR, RECAİ KADAKAL

BRONŞİAL KARSINOID TUMÖRLER

OSMAN YILMAZ, HASAN SOLAK, TAHİR YÜKSEK, MEHMET YENİTERZİ, CEVAT ÖZPINAR

CERRAHİ TRAVMANIN PLAZMA ÇINKO SEVİYESİNE ETKİSİ

ADNAN KAYNAK, NAHİT ÖKESLİ, ŞAKİR TEKİN, HASAN SOLAK, TAHİR YÜKSEK

BRUSELLA ENDOKARDİTİ

AHMET KAYA, HASAN HÜSEYİN TELLİ, LAİKA KARABULUT, SÜLEYMAN TÜRK