Arşiv

BORİK ASİT İNSAN PANKREAS KANSERİ MIA PACA-2 VE PANC-1 HÜCRELERİNDE ER STRESİ VE APOPTOZ ARACILI ANTİKANSER AKTİVİTE GÖSTERİR

CANAN EROĞLU GÜNEŞ

MEME REKONSTRÜKSİYONUNDA KOSTA KORUYUCULU İNTERNAL MAMMARYAN DAMAR YAKLAŞIMININ AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE AĞRI YÖNETİMİNE ETKİSİ

BURAK SERCAN ERÇİN

TRIP13'ÜN KÜÇÜK BİR MOLEKÜLER İNHİBİTÖRÜ OLAN DCZ0415'İN, U87 İNSAN GLİOBLASTOMA MULTİFORME HÜCRELERİNDEKİ ANTİKANSER ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

EBRU GÜÇLÜ, İLKNUR ÇINAR AYAN

SARS-COV-2 VOC 202012/01(B.1.1.7) V ARYANTI: DAHA MI TEHLİKELİ?

DURMUŞ ALİ ASLANLAR, ÖNDER AYDEMİR, MUAMMER KUNT, EKİN KOÇ, MEHMET KOÇ

DCLRE1C GENİNDEKİ MUTASYONUN PCR-RFLP İLE TANIMLANMASI

MEHMET ALİ KARASELEK, SERKAN KÜÇÜKTÜRK, HASAN KAPAKLI, ESRA HAZAR, ŞÜKRÜ NAİL GÜNER, SEVGİ KELEŞ, ERCAN KURAR, İSMAİL REİSLİ

CİLT BULGUSU OLMAYAN 29 PSÖRİYATİK ARTRİT HASTASININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

YUSUF KARABULUT, DUYGU KURTULUŞ, FATİH SARITAŞ, SERCAN GÜCENMEZ, ZEVCET YILMAZ, SEVTAP ŞİMŞEK, İRFAN ESEN

JUVENİL MİYOKLONİK EPİLEPSİ VE MELATONİN İLİŞKİSİ

MUSTAFA ALTAŞ, ASLI AKYOL GÜRSES, İBRAHİM KILINÇ, BÜLENT OĞUZ GENÇ

NÖBET BOZUKLUĞU, ORGANİK KİŞİLİK DEĞİŞİKLİĞİ VE AJİTE DEPRESYON İLE NADİR BİR PORENSEFALİ V AKASI

HARADANAHALLİ GİRİPRAKASH KSHAMAA, ASWATH MANJU, LAKSHMİ V PANDİT, H G KSHAMAA