Arşiv

ORTA/GEÇ PRETERM BEBEKLERİN 11-12 YAŞ ARASI NÖROGELİŞİMSEL PROGNOZU

OZGE KUCUR, SULTAN KAVUNCUOĞLU, MAHMUT CEM TARAKÇIOĞLU, MÜGE PAYASLI, ESİN YILDIZ ALDEMİR

LARENKSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA TÜMÖR BUDDİNG’İN PROGNOSTİK ÖNEMİ

YASEMİN GÖNÜL, MİTAT ARICIGİL, PEMBE OLTULU, MİYASE ORHAN

KONTAKT LENS KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ OKÜLER YÜZEY VE MİKROBİYAL FLORAYA ETKİLERİ

NEŞE ARSLAN, ALPEREN BAHAR, HURİ SABUR

GLİOBLASTOMDA TOLL-BENZERİ RESEPTÖR AİLESİ EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI: KARŞILAŞTIRMALI BİR QPCR VE HÜCRE KÜLTÜRÜ ANALİZİ

SEVİNÇ ŞAHİN, SEDA SABAH OZCAN, LEVENT ELMAS, UGURAY PAYAM HACISALİHOGLU, SERDAR YANİK

DERMAL SUSPANSİYON FLEBİ İLE DUDAK KALDIRMA : HASTA MEMNUNİYETİ VE SKAR GÖRÜNÜMÜ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖMER BUHŞEM

KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSİELLA PNEUMONİAE'NİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK TANIMLANMASI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİ

METİN DOĞAN, SELİN UĞRAKLI

TOPİRAMATIN METOTREKSAT İLİŞKİLİ PANKREAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ

FİLİZ MERCANTEPE, LEVENT TÜMKAYA

ERİŞKİNDE GÖRÜLEN İLEOİLEAL İNVAJİNASYON: OLGU SUNUMU

SÜMEYRA BÖLÜK, SALİH BÖLÜK